Voor iedereen die zich alleen voelt, dit is voor jou…

Persoon loopt in de woestijn

Je bent niet alleen.

Op dit moment zijn velen van ons op zoek naar manieren om opnieuw verbinding te maken met vrienden en familie die we al een tijd niet hebben gezien.

Dit proces kost tijd, en het kan frustrerend lijken. Maar zelfs als we ons alleen en niet verbonden voelen, kunnen we verbinding met God zoeken door gebed, en Hem vragen ons te helpen weer in contact te komen met de mensen om ons heen.

God is altijd met ons, en Hij houdt ervan als we op zoek zijn naar eerlijke gesprekken met Hem.

Een gebed voor verbinding

God, voor velen van ons stond het afgelopen jaar in het teken van isolement. Ondanks de technologische vooruitgang zagen we relaties veranderen en uit elkaar groeien — en we betreurden het verlies.

Maar God, we weten dat U kunt herstellen wat gebroken is. U geeft om gemeenschap, en U hebt ons geschapen voor verbinding. En U hebt ons ook Uw Heilige Geest gegeven, Die begrijpt waar we doorheen gaan en Die namens ons bidt. Dus wanneer we ons alleen voelen, herinner ons er dan alstublieft aan dat U nabij bent — en dat U nog niet klaar bent met werken.

Herstel onze relaties en laat ons zien hoe we zinvolle connecties kunnen maken — zelfs als dat in het begin ongemakkelijk voelt.

Uiteindelijk willen we dat onze eenzaamheid ons dichter bij U brengt en bij de mensen waartoe U ons geroepen heeft om lief te hebben en te steunen. Dus neem ons isolement, onze verbroken verbinding, onze sociale bezorgdheid en onze angst — en verander het in iets moois dat de wereld dichter bij U en bij elkaar brengt.

In Jezus’ naam,
amen.

Bewaar gebed

5 gebeden voor geestelijke groei

Persoon bidt

Hoe ziet geestelijke groei eruit?

Gezonde relaties vergen inzet, goede gewoontes en samenzijn. Dus om geestelijk volwassen te worden is het belangrijk om elke dag tijd met God door te brengen.

Hieronder staan vijf gebeden die gericht zijn op verschillende manieren voor intimiteit met God. Terwijl je ze leest, kies dan één onderdeel om je deze week op te richten, en sta God toe om je in een nieuw persoon te veranderen door je manier van denken te veranderen.


Een gebed om ruimhartig te leven

God,

zonder U heb ik niets. Elk goede gave en elk volmaakt geschenk komt van U, maar soms zie ik dat wat U mij hebt gegeven als iets dat ik verdien. Soms kom ik in de verleiding mijn rijkdom, tijd en middelen te verzamelen in plaats van ze met anderen te delen. Uiteindelijk weet ik dat ik gezegend ben om ook tot zegen te zijn, dus help me alstublieft verstandig te beheren dat wat U mij heeft toevertrouwd. Verander me in iemand die ruimhartig leeft en geeft.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed voor rust

God,

in een wereld die het ‘altijd maar druk zijn’ verheerlijkt, is het zo gemakkelijk om mijn tijd te vullen met dingen die er niet toe doen. Als ik niet oppas, verdoof ik of raak ik opgebrand omdat ik niet genoeg ruimte vrijmaak om elke dag te rusten in uw aanwezigheid. Ik heb U nodig om de manier waarop ik denk en de manier waarop ik leef te veranderen. Ik heb U nodig om mij te helpen ruimte te maken voor rust. Help me om dagelijks naar U toe te komen. Ik wil gewoon bij U zijn.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om Gods Woord te lezen

God,

dank U dat U mij de paden hebt laten zien die naar het leven leiden. Ik ben zo dankbaar dat ik voor altijd vreugde kan ervaren in uw aanwezigheid! Help mij te leven op een manier die de roeping waartoe U mij geroepen hebt waardig is, door tijd in uw Woord door te brengen. Ik wil nooit vergeten dat het hebben van toegang tot de Schrift een geschenk is. Dus maak me alstublieft gretig om uw woorden te lezen. Maak mij uw wil bekend terwijl ik tijd doorbreng in uw aanwezigheid. Onderwijs mij in uw Woord, dat de waarheid is.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om te dienen

God,

U bent zo goed voor mij. En toen U uw enige Zoon opgaf om mij te redden, gaf U mij een voorbeeld van nederige gehoorzaamheid. Dank U dat U mij heeft laten zien hoe dienend leiderschap eruit zou moeten zien. In plaats van mijn eigen weg te zoeken, help mij de uwe te zoeken. Ik wil U dienen door anderen te dienen. Dus verander mijn hart en help me oprecht van anderen te houden. Vorm mij tot iemand die anderen hoger acht dan zichzelf.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om met God te spreken

God,

Soms heb ik niet het gevoel dat ik de woorden heb om te bidden. Ik weet niet altijd wat ik tegen U moet zeggen. Wat moet ik zeggen tegen iemand die in elk opzicht perfect is? Help me alstublieft om niet te vergeten dat U juist van mij wilt horen. Geef me het vertrouwen om met U te delen wat ik op mijn hart heb, maar help me dat met respect te doen. En laten deze eerlijke gesprekken mij alsjeblieft leiden tot een dieper gevoel van ontzag, verwondering en liefde voor U. Laat me zien hoe ik tegen U kan praten, en maak me dan enthousiast om het regelmatig te doen.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed

Hoe te bidden: een gebedsinspiratie van 6 stappen

Persoon bidt

“Gebed.” Welke gedachten of beelden komen in je op als je dat woord ziet? Vind je het gemakkelijk om met God te praten? Of heb je moeite om te bidden?

Het lijkt niet altijd gemakkelijk om te weten wat je tegen God mag zeggen. En soms wordt bidden nog zwaarder door onze misvattingen over hoe een gesprek met God eruit zou moeten zien.

“Bid dan zo…”

2000 jaar geleden leerde Jezus zijn discipelen om als volgt te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Dit is een heel bekend voorbeeld van gebed. Maar hoe passen we het toe op ons dagelijkse leven in de 21e eeuw?

Eerst moeten we begrijpen hoe we niet moeten bidden. Voor Hij het Onze Vader onderwees, zei Jezus tegen zijn discipelen: “wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is….” Hij zei ook: “gebruik dan geen omhaal van woorden…want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”

Als God al weet wat we nodig hebben, dan gaat gebed niet alleen om de woorden die we zeggen. Als we bidden om indruk op mensen te maken, of als we gebed behandelen als een lijstje wat we kunnen afvinken, dan missen we de kracht van gebed.

Gebed is en zal altijd een dynamisch gesprek met God zijn. Als we ons dit realiseren, wordt het Onze Vader een bevrijdend kader dat ons helpt om elke dag met God te praten.

Hier is een gebedsinspiratie van 6 stappen wat je kan helpen:

 1. Focus jezelf op God.
 2. “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd…”

  Adem diep in en concentreer je op deze woorden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt.”

  Adem langzaam uit terwijl je zegt: “Uw Naam worde geheiligd.”

  Herhaal dit meerdere keren en schenk aandacht aan alle aspecten van Gods karakter die in je gedachten opkomen. Richt je tijdens deze momenten op de grootheid van God.

 1. Onderwerp je wil.
 2. “Uw Koninkrijk kome …”

  God is nog altijd bezig om zijn wil op aarde uit te voeren. Denk dus nu hierover na: wanneer jij je wil afstemt op Gods wil, ben je actief op zoek naar zijn Koninkrijk.

  Maak het stil om je heen en vraag God je te tonen hoe jij vandaag kan deelnemen om zijn wil te doen.

 1. Geef Hem je zorgen.
 2. “Geef ons heden ons dagelijks brood …”

  Beeld je in dat je je handen geopend voor je houdt, alsof je wilt dat God er iets in legt. Wanneer jij je zorgen aan God geeft, wat geeft Hij jou er dan voor in de plaats?

  Maak een lijst van je zorgen en noem ze een voor een. Telkens wanneer je een zorg noemt, probeer dan aan God te vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

  Blijf deze oefening doen zolang het nodig is.

 1. Toon berouw en reageer.
 2. “En vergeef ons … zoals ook wij … vergeven …”

  Waar houd jij je nog aan vast wat je moet loslaten? Is er iets wat je nu moet belijden? Misschien is het een pijn die je niet kan loslaten, of een gedrag waartegen je strijdt om het te veranderen. Misschien is het een verslaving die je niet overwonnen hebt of een fout die je blijft maken.

  God nodigt je uit om te komen zoals je bent en te reageren op Hem. Vertel Hem alles waar je aan denkt. Maak dan tijd vrij om van Hem te horen.

 1. Vraag Gods bescherming.
 2. “… verlos ons van de boze …”

  We zijn allemaal ergens van gered. Waar heeft God jou van gered?

  Dank Hem voor zijn trouw en laat Hem weten waar je hulp nodig hebt. Overweeg om te bidden voor andere mensen die misschien ook bescherming nodig hebben. Onthoud dat er niets is dat God niet kan doen, zelfs wanneer situaties hopeloos lijken.

 1. Verheug je en denk na.
 2. Vier wat God in je leven heeft gedaan en zoek naar manieren om Hem de hele dag door te aanbidden.

  Denk dan een paar minuten na over deze tijd met God. Wat heeft Hij je laten zien? Overweeg om datgene wat je opgevallen is, toe te voegen aan je YouVersion gebedslijst.

Wanneer we beginnen te bidden zoals Jezus deed, zullen we intimiteit met God gaan ervaren zoals Jezus deed. En als we het gebed vorm laten geven aan onze manier van leven, zullen we gaan beseffen dat we God te allen tijde kunnen benaderen met zelfvertrouwen, kwetsbaarheid en in vertrouwen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Richt je in gebed opnieuw op dat wat belangrijk is.

Persoon kijkt over een baai

Haal eens diep adem…

Het lawaai in ons leven tot zwijgen brengen kost tijd, maar het is een van de redenen voor de vastentijd. Richt je leven vandaag weer op Jezus door met ons te bidden.


Gebed om opnieuw te focussen

God, ik wil meer van U.

Te vaak kies ik ervoor om kortstondige dingen na te streven en U opzij te duwen. Vergeef me alsjeblieft en verander me. Ik wil geen leven leiden dat niet op U gericht is.

Help me, nu ik me voorbereid op Paaszondag, om het lawaai in mijn leven het zwijgen op te leggen. Toon me welke stappen ik mag nemen om mijn hart, gedachten en wil alleen op U te richten.

Doorzoek mijn hart en ken mij. Maak mijn leven schoon, wijs alles aan dat U beledigt, en laat me meer op U lijken. Toon mij de paden die naar het leven leiden en vervul mij met vreugde in Uw aanwezigheid.

Ik hou van U, en ik wil mijn ogen op U richten.

In Jezus’ naam, amen.

BEWAAR GEBED

We bidden voor jou dit jaar.

2021

God, U weet alles. U weet wanneer we gaan zitten en wanneer we gaan staan. U kent onze gedachten zelfs wanneer we ver weg zijn—niets blijft voor U verborgen.

Maak ons daarom dit jaar meer bewust van uw wil en uw wegen, omdat zij beter zijn dan de onze. Geef ons een zuiver hart en een nieuwe geest, omdat het onze wens is U beter te leren kennen.

We weten dat U goed bent, zelfs als we dingen meemaken die niet goed zijn. Help ons daarom alstublieft om op U te vertrouwen. Toon ons hoe we met U kunnen dromen—zelfs wanneer het voelt alsof dromen niet mogelijk is.

Omdat U ons kracht en hoop geeft, laat uw vrede die ons menselijk besef te boven gaat de wacht houden over onze harten en gedachten.

God, we houden van U en willen onze ogen op U gericht houden. Dus hier zijn wij, Heer. Gebruik ons. Vorm ons. Uw kinderen luisteren.

In Jezus’ naam,

Amen.

BEWAAR DIT GEBED