Gebed voor de hen die aan de frontlinie staan

WIE GROOT WIL ZIJN, MOET JULLIE DIENAAR WORDEN.

Markus 10:43

Hemelse Vader, dank U voor hen die voor onze families, onszelf en de mensen om ons heen zorgdragen, ons beschermen en dienen. Dank U voor deze dienstverleners, geroepen en opgeleid voor dit werk in een tijd als deze, waarin ze dagelijks hun eigen gezondheid en veiligheid riskeren voor anderen.

Beschermt U ze alstublieft. Geef ze moed en kracht. Heer, wees dicht bij hen en laat ze Uw aanwezigheid ervaren gedurende de lange dagen dat ze werken.

Vader, geef hen alstublieft alles wat ze nodig hebben, zowel voor de mensen die ze dienen als voor hun geliefden. Omring hen met mensen die hen en hun families zullen helpen en ondersteunen, terwijl zij belangeloos voor anderen zorgen.

U zei dat we het in deze wereld zwaar te verduren zouden krijgen, maar ook dat U hebt overwonnen. Werk alstublieft samen met onze dienstverleners, Heer, om uiteindelijk het best mogelijke resultaat te bereiken.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Bid in de Bijbel App

Een gebed voor hen die financieel lijden

Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.

Filipenzen 4:19

God, U weet waar we doorheen gaan. En we zijn dankbaar dat U de moeilijkste omstandigheden kunt wegnemen en veranderen voor ons welzijn en Uw glorie.

U kunt alle dingen goedmaken, dus we vragen U om verloren banen, financiën, relaties, middelen en hoop te herstellen.

Laat iedereen die het financieel moeilijk heeft zien dat U dichtbij hen bent en omring ze met mensen die hen in deze tijd zullen helpen. Voorzie alstublieft in hun directe behoeftes, terwijl zij U vertrouwen voor langetermijnoplossingen.

Verander angst in geloof terwijl Uw goede plannen voor hen worden geopenbaard. Vernieuw hun hoop en geef ze de moed om opnieuw te dromen terwijl ze op U wachten. Herinner ze aan hun waarde en vul hen met vrede.

Onze God, kom en doe wat alleen U kunt doen.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Bid in de Bijbel App

Een gebed dat God verheerlijkt wordt

Biddende man

Goede God,

Het is Uw naam die geëerd wordt van generatie op generatie. U alleen bent alle glorie en eer waard.

En U bent niet geschokt door de toestand van de wereld op dit moment. Uw wegen zijn niet onze wegen, en U bent niet beperkt in wat U kunt doen. Niets is onmogelijk voor U.

Vandaag verkondigen wij dat U verheerlijkt zal worden door deze pandemie heen. Dat Uw naam gekend en geprezen zal worden over de hele wereld.

Doorboor de duisternis met Uw licht. Schijn helderder dan de angst voor de dood, economisch verlies of een lange quarantaine.

Als we terugkijken naar dit moment in de geschiedenis, laten we dan vol vreugde mogen zijn omdat we ons de opwekking, hoop en vrede herinneren die uit dit seizoen voortkwamen.

Blijf deze wereld in pijn terug naar U toe trekken.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe

Gebed voor de wereldwijde kerk

Biddende vrouw

Goede God,

Dank U dat we deel mogen uitmaken van Uw wereldwijde kerk op dit moment. Dank U voor de kans om Uw liefde en hoop te verspreiden in een wereld gevuld met duister en wanhoop.

Uw Woord zegt dat als Uw volk zich vernedert, breekt met zijn zondige praktijken en U weer zoekt, dan zult U luisteren en het land weer gezond maken.

Dus wij, Uw volk, vragen Uw vergeving voor al die keren dat we ervoor kozen niet te houden van de mensen om ons heen.

Laat deze periode Uw kerk sterker maken en ons eraan doen herinneren hoeveel U van deze wereld in pijn houdt.

Genees alstublieft ons land en gebruik ons om anderen te helpen. Laat ons geloof groeien terwijl U Uw wereldwijde kerk laat groeien.

Kom, Here Jezus, en doe wat U alleen kan doen.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe

Gebed voor onze leiders

Biddende vrouw

Goede God,

Alle gezag is van U, maar U hebt leiders gezag gegeven om ons te beschermen en te leiden. Vandaag vragen we U al onze leiders wijsheid, onderscheidingsvermogen, kracht en inzicht te geven. Geef dat ze gezond, veilig en uitgerust kunnen doorgaan om ons door deze moeilijke tijd te leiden.

Geef onze regeringsleiders wijsheid over wat er moet gebeuren om het virus te stoppen en onze economie te stabiliseren.

Geef onze geestelijke leiders Uw onderscheidingsvermogen over de aanpak van behoeften van mensen, terwijl zij Uw naam verheerlijken en de kerk aanmoedigen.

Geef onze medische leiders inzicht in hoe het virus te stoppen. Versterk hun vastberadenheid en beloon hun harde werk door het vinden van een behandeling tegen COVID-19.

Geef onze burgemeesters inspiratie, moed, vreugde en kracht om in de behoeften van hun burgers te voorzien.

En help ons als leiders in onze eigen omgeving om moed, hoop, vrijgevigheid en vriendelijkheid te tonen. Moge de manier waarop we anderen eren, de mensen om ons heen inspireren.

In Jezus’ naam, amen.

Gebedspictogram

Voeg je eigen gebed toe