God doet altijd geweldige dingen. Laten we Hem danken!

Bergketen

Waar ben je dankbaar voor?

“Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft.”

1 Thessalonicenzen 5:18

Waar je ook mee te maken hebt, Gods goedheid en barmhartigheid zullen je nooit verlaten. In feite bereidt Hij voor jou zelfs te midden van moeilijke periodes zegeningen voor. Maar deze waarheden zijn niet altijd gemakkelijk te onthouden. Daarom is het belangrijk om dankbaarheid te tonen.

Dankbaarheid helpt ons te focussen op de Enige die onze problemen kan ombuigen voor Zijn glorie en ons bestwil. Dus laten we nu een minuut pauzeren om God te danken voor alles wat Hij heeft gedaan in onze levens.

Een dankgebed

God, U bent goed, en Uw standvastige liefde houdt eeuwig stand. Zelfs in de moeilijkste periodes heb ik altijd een reden om U te aanbidden.

Dank U dat U me in Jezus Christus de overwinning en een overvloedig leven geeft! Hoewel ik het niet verdien, overspoelt U mij met onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

En dus zal ik het uitroepen van vreugde, wat de toekomst ook brengt, want U bent dicht bij mij. U beschermt mij en zegent mij voor het oog van mijn vijanden. Niets kan U evenaren en geen wapen kan iets tegen U beginnen. Ik ben in alles meer dan een overwinnaar door U!

Wees door mij geprezen, God. Mogen de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart Uw naam zegenen.

Ik wil dat mijn leven U lof brengt.

In Jezus’ naam, amen.

TOEVOEGEN AAN GEBEDSLIJST

Laten we vandaag voor elkaar bidden

Bomen voor bergen

“Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.”

Direct nadat Jezus deze woorden had gesproken, bad Hij voor de toekomstige kerk om een “volmaakte eenheid” te zijn, precies zoals Hij en de Vader waren, zodat de wereld Hem zou kennen.

Wat is eenheid?

Eenheid betekent verenigd te zijn in doel en passie, en houdt in dat we onze wil inruilen voor de wil van Christus. Hoewel eenheid moeilijk is, leek Jezus te geloven dat het nodig was zodat de wereld Hem zou leren kennen.

Wanneer we eenheid in het lichaam van Christus ontwikkelen, erkennen we dat Jezus de controle heeft en dat zijn genade voldoende is om onze verschillen te verbergen.

Laten we vandaag Gods hart zoeken en Hem vragen om zijn Kerk te verenigen, zodat de wereld zal geloven in Degene die God heeft gezonden om ons één te maken.


Jezus,

dank U dat U de wereld heeft overwonnen. Daardoor kunnen wij eenheid met U ervaren. En omdat wij met U verenigd kunnen zijn, kunnen wij eenheid met elkaar ervaren.

Het is door U dat alle dingen bestaan. Als we proberen ons leven op U te richten, help ons dan te zien hoe U, op allerlei manieren, in de wereld aan het werk bent.

Breng ons dichter bij uw hart zodat we elkaar beginnen te zien zoals U ons ziet. Moge dat ons aanmoedigen om niet alleen aan onze eigen belangen te denken, maar ook aan dat van anderen.

Wij willen dat uw Koninkrijk op aarde komt zoals het in de hemel is. Verenig ons in één doel zodat de mensen die naar U zoeken door niets worden weerhouden om in U te geloven. Mogen we zo’n perfecte eenheid ervaren zodat de wereld zal weten dat U door God gezonden bent en onvoorwaardelijk van hen houdt.

Kom, Heer Jezus en doe in onze levens wat U alleen kunt doen.

In Jezus’ naam, amen.

TOEVOEGEN AAN GEBEDSLIJST

Bid met ons mee voor vrede

Kustlijn

Wat schiet je te binnen als je aan vrede denkt?


Vrede kan vele dingen betekenen. Als de definitie echter niet in Gods Woord geworteld is, is de vrede waarnaar we verlangen slechts een schaduw van de vrede die God ons wil geven.

Laten we nu vragen dat Gods vrede onze levens en wereld vult door deze twee gebeden te bidden.

Ervaar Gods vrede

O God, mijn leven is gevuld met beproevingen en ontberingen. Soms voel ik me overweldigd en bedroefd. Desondanks ben ik dankbaar dat U altijd dicht bij mij bent. In U kan ik vrede hebben. Wat er ook op mij af komt, vandaag heb ik ervoor gekozen om mijn hart niet bezorgd of bang te laten zijn. Ik blijf aan U denken en op U vertrouwen. En vul me met blijdschap en vrede terwijl ik dat doe, zodat mijn hoop steeds sterker mag worden door de kracht van Uw Heilige Geest. Houd de wacht over mijn hart en geef me de kracht om een leven te leven dat gekenmerkt wordt door Uw vrede. Amen.

Sla dit gebed op

Vrede voor onze wereld

Lieve God, bedankt dat U de wereld hebt overwonnen. Dank U dat wij onder alle omstandigheden de overwinning hebben dankzij U die zoveel van ons houdt. Help ons om vandaag en elke dag het kwaad de rug toe te keren en te doen wat goed is; om vrede te zoeken en daarin te leven. Laat ons ons uiterste best doen de eenheid te bewaren en niet snel kwaad te worden.

Laat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil zijn. Breng ons op de weg van vrede en leer ons onze dagen te tellen zodat wij een wijs hart mogen krijgen. Heer, genees ons land en zegen uw volk met vrede. Amen.

Sla dit gebed op

5 gewoonten die je helpen de persoon te worden waarvoor God jou geschapen heeft

Wisselende afbeeldingen van mensen die de Bijbel App op de telefoon gebruiken

Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen…

Marcus 10:45

De dingen die je in de loop der tijd consequent doet, maken van jou de persoon die je uiteindelijk wordt. Vullen je gewoonten jou met wijsheid, medeleven en vreugde die je nodig hebt om anderen te dienen? 2020 mag misschien al over de helft zijn, het is nooit te laat om te beginnen met groeien. Hier zijn 5 geestelijke gewoonten die je kunnen helpen de persoon te worden waarvoor God jou geschapen heeft:

Vind wijsheid in Gods Woord.

Vrouw houdt dagboek bij, lezend in de Bijbel op haar mobiel

Leesplannen helpen je om Gods Woord in beheersbare stukjes te verkennen en erover te leren. Elke dag een beetje, met selecties die je kunt lezen, beluisteren of bekijken. Probeer een aanbevolen leesplan of zoek op categorie, onderwerp of zelfs per emotie. Wanneer je een leesplan start, nodig dan vrienden uit om met je mee te doen.

Vind een leesplan >

Geniet van gesprekken met God.

Biddend persoon met Bijbel App open op telefoon

Gebed is gewoon praten met God over alles wat in je gedachten opkomt, alleen of samen met vrienden. Daarna kun je luisteren om Hem te horen spreken. Onze Gebedsfunctie helpt je om de dingen bij te houden waarvoor je bidt, zowel gebeden die je zelf gemaakt hebt als gebeden die vrienden jou gestuurd hebben.

Voeg een gebed toe >

Verbind je met een Bijbelse
vriendenkring.

Groep vergadert samen

We zijn niet bedoeld om alleen te leven. Nodig vrienden uit om met je mee te doen in de app. Jullie kunnen samen Gods Woord verkennen, gebeden delen met elkaar en nog veel meer. Zoek in je Thuisscherm naar voorgestelde vrienden, tik [Vriend icoon] of ga naar het menu Meer en dan “Deel de Bijbel App”.

Nodig enkele vrienden uit >

Eer God in aanbidding.

Hand opgeheven in aanbidding

Neem elke dag de tijd om respect en toewijding te tonen aan je Vader. Zing voor Hem. Dank Hem voor iets wat Hij in je leven gedaan heeft. Vertel andere mensen over wat Hij doet. Zoek in je muziekstreamingdienst naar “aanbidding” of “lofprijzing”. Luister er dan naar om je geest te vernieuwen met ontzag voor Hem.

Meer weten >

Investeer in Gods Koninkrijk.

Persoon doneert via de telefoon

God gaf vrijgevigheid gestalte door Jezus te geven, zijn meest kostbare bezit. Geef je tijd om eraan te werken een betere luisteraar te worden. Gebruik je talenten om anderen in je omgeving te dienen. Investeer je middelen —eerst in je eigen kerk— of overweeg om de missie van YouVersion te ondersteunen.

Meer ideeën >

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Waar bid je voor?

Biddende man

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.

Filipenzen 4:6

Genezing? Vrede? Bescherming? Een doorbraak? Bid je voor jezelf? Of voor iemand om wie je geeft? Waar je ook voor bidt, overweeg iemand die je vertrouwt uit te nodigen om met je te bidden.

U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus.

Galaten 6:2

Hopelijk heb je al ontdekt dat YouVersion’s nieuwe Gebedsfunctie een geweldige manier is om alles bij te houden waar je voor bidt. Maar met YouVersion Gebed kun je ook vrienden betrekken bij je gesprek met God. Wanneer je een gebed toevoegt hoef je alleen maar te tikken op Delen met Vrienden om anderen uit te nodigen om te bidden.

Deel met vrienden op je Gebedslijst

Met een Gebedsketen kunnen je vrienden van de Bijbel App je gebed delen met hun vrienden, die het vervolgens met hun vrienden kunnen delen, enzovoort.

Een gebedsketen aanmaken

Laat jouw vrienden en de vrienden van je vrienden dit gebed delen

Aanzetten

Voeg een gebed toe

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen