Oto jak możesz zacząć rozmowę z Bogiem

Modląca się osoba

Nie jesteś pewien o co się modlić?

Rozmawianie z Bogiem czasem wydaje się trudne, lecz jeśli chcemy lepiej poznać Boga, powinniśmy wiedzieć jak rozmawiać z Nim szczerze i z pokorą.

Oto trzy rzeczy, które mogą być dla ciebie zachętą, gdy podczas modlitwy zbliżasz się do Boga. Wybierz jeden lub dwa punkty, które szczególnie do ciebie przemawiają i skorzystaj z nich, aby utworzyć modlitwę w aplikacji YouVersion.

1. Postaw na prostotę.

Boga nie interesuje jak elokwentnie brzmią słowa, których używasz – On chce tylko spędzać z tobą czas. Najlepsze rozmowy z Bogiem to często te, podczas których po prostu dzielisz się z Nim tym, o czym myślisz, a potem czekasz na Jego odpowiedź.

Zapytaj:

Boże, co mam zrobić w sprawie… ?

Boże, co myślisz o… ?

Boże, czy mógłbyś… ?

Boże, dlaczego… ?

Stwórz modlitwę

2. Bądź sobą.

Bóg nie pogniewa się na ciebie za twoją szczerość, więc podczas modlitwy bądź autentyczny. Pamiętaj, nic nie może oddzielić cię od Bożej miłości. Gdy nie wiesz co powiedzieć, powiedz Bogu o tym. Jeśli jakaś sytuacja cię frustruje, powiedz o tym. On chce, abyś przyszedł do Niego z ufnością i śmiałością.

Rozmawiaj z Bogiem o swoich aktualnych troskach. Powiedz:

Zmagam się z…

Potrzebuję pomocy z…

Nie rozumiem, czemu…

Jestem sfrustrowany, bo…

Stwórz modlitwę

3. Nie przestawaj.

Modlenie się może na początku wydawać się dziwne, lecz im częściej to robisz, tym staje się do prostsze. W tym tygodniu, kontynuuj wyrabianie w sobie nawyku modlitwy, poprzez codzienną, co najmniej pięciominutową rozmowę z Bogiem.

Oto jak możesz zacząć rozmowę:

Mam nadzieję na…

Dziękuję za…

Cieszę się, bo…

Dzisiaj zauważyłem…

Stwórz modlitwę

BibleProject: Omówienia ksiąg : Nowy Testament: 1 List do Tesaloniczan – 2 List do Tymoteusza

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: 1 List do Tesaloniczan

Omówienie: 2 List do Tesaloniczan

Omówienie: 1 List do Tymoteusza

Omówienie: 2 List do Tymoteusza

Bóg stworzył nas istotami społecznymi.

Przyjaciele

Pielęgnowanie relacji zgodnie z Bożym zamysłem

Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością…

Rzymian 12:9-10

Bóg stworzył nas istotami społecznymi. Zostaliśmy stworzeni do bycia w relacji: z naszymi przyjaciółmi, współmałżonkiem, współpracownikami czy dziećmi. Bóg pragnął, aby zdrowe relacje były pełne współczucia, poświęcenia, uczciwości i wyrozumiałości. Pielęgnowanie tych cech często oznacza wyzbycie się oczekiwań co do naszych relacji i wybranie zaufania Bogu.

Dzisiaj udostępniamy plany, które mogą ci pomóc angażować się w relacje z ludźmi, których kochasz, otaczasz opieką lub im przewodzisz. Możesz przeczytać je samemu albo z innymi osobami dzięki opcji czytania planu z przyjaciółmi.

Gotowy, żeby zacząć? Wybierz plan:

Zobacz więcej planów

Co o sobie myślisz?

3 sposoby, aby odzyskać kontrolę nad swoimi myślami i ogłosić Bożą prawdę nad swoim życiem.

Zamyślona osoba

Kiedy podchodzisz do zadania, związku lub okazji — i myślisz o tym, kim jesteś i do czego jesteś zdolny — jakie słowa przychodzą ci na myśl? Czy są to słowa, które wyrażają pewność siebie, nadzieję, zaufanie i siłę? A może strach, wątpliwości, dumę lub niepewność?

To, co mówimy sobie na co dzień, ma znaczenie. Jeśli wierzymy w coś nieprawdziwego co do naszej tożsamości, to będziemy mieć trudności z uwierzeniem w to, co Bóg mówi o nas, gdy nam to objawi.

Prawdy są niezmienne. Nie zależą od tego, co robisz, co zrobiłeś lub kim chcesz być. Prawdy nie są samopomocowymi mantrami ani frazesami. Opierają się całkowicie na Słowie Boga i na tym, co On mówi o tobie. Chociaż zawsze będą obszary życia, w których trzeba będzie się rozwijać, to, jak Bóg cię postrzega i co mówi o tobie, nie zmieni się, ponieważ Bóg afirmuje to, kim jesteś, a nie tylko to, co robisz.

Dlatego, kiedy zakorzenisz w Nim swoją tożsamość, głosząc nad sobą prawdy biblijne, zaczniesz postrzegać siebie tak, jak On cię widzi — a to wpłynie na sposób, w jaki podchodzisz do ludzi, sytuacji, nadarzających się okazji i wydarzeń wokół ciebie.

Oto 3 kroki, które pomogą ci odzyskać kontrolę nad swoimi myślami i głosić Bożą prawdę nad swoi życiem:

 1. Rozpoznaj kłamstwa, które sobie wmawiasz.

 2. Poświęć chwilę i pomyśl o trudnej rozmowie, która ostatnio ci się przydarzyła. Co powiedziałeś? Co myślałeś o sobie i o drugiej osobie?

  Twoje słowa i czyny zdradzają, co mówisz do samego siebie. Aby dowiedzieć się, czy twoja narracja jest fałszywa, zadaj sobie pytanie: Czy ta myśl jest naznaczona strachem, niepewnością, dumą, goryczą lub brakiem pewności siebie? Czy ta myśl prowadzi mnie do cynicznego lub wyrachowanego zachowania? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmiała „tak”, to twoja narracja prawdopodobnie wymaga twojej uwagi i zmiany.

  Teraz poświęć kilka minut i rozpoznaj wszelkie kłamstwa, w które prawdopodobnie wierzysz. Kiedy już to zrobisz, zapisz te fałszywe narracje i zastanów się nad nimi. Spędź kilka chwil w ciszy i poproś Boga, aby wyraźnie pokazał ci, skąd pochodzą te kłamstwa.

  Kiedy rozpoznasz gdzie i kiedy zacząłeś wierzyć w kłamstwo, łatwiej będzie ci zmienić sposób myślenia.

 3. Zmień swoją perspektywę.

 4. Dla każdego kłamstwem istnieje też prawda, która może je zastąpić. Przejrzyj ponownie swoją listę fałszywych narracji i tym razem poproś Boga, aby pokazał ci, jaka jest Jego prawda wobec każdego z napisanych przez ciebie stwierdzeń.

  Aby to zrobić, spróbuj spędzić kilka minut z Bogiem, a następnie poproś Go, aby wyraźnie pokazał ci, jak cię widzi. Następnie poszukaj wersetów biblijnych, które zaprzeczają kłamstwom, w które wierzyłeś. (W aplikacji przejdź do „Odkryj” w menu i wyszukaj ich za pomocą słów kluczowych.)

  Oto kilka fragmentów, które pomogą Ci zacząć…

  Tożsamość: Galacjan 5:22-23, Jana 3:16, Izajasza 43:5, 2 Koryntian 5:17

  Pieniądze: Filipian 4:19, Hebrajczyków 13:5, Powtórzonego Prawa 8:18, 1 Tymoteusza 6:17-19, 1 Tymoteusza 5:8

  Relacje: Rzymian 13:8, Efezjan 6:1-4, 1 Piotra 4:8, 1 Tesaloniczan 5:11

  Bezpieczeństwo: Jana 10:28-29, Galacjan 5:1, Tytusa 3:5-7, Psalmy 27:1-3

  Zaufanie: Przypowieści Salomona 3:26, Filipian 4:13, 1 Jana 4:15-18, Hebrajczyków 10:35-36

  Życie codzienne: 2 Koryntian 12:9-10, Izajasza 30:15, 1 Tymoteusza 4:12, Rzymian 12

 5. Zadeklaruj, co jest prawdą.

 6. Kiedy masz już swoją listę wersetów, przepisz każdy z nich własnymi słowami. Zamień prawdy z Pisma Świętego w konkretne, celowe stwierdzenia, które możesz codziennie wygłaszać wobec swojego życia.

  Oto jak mogą wyglądać takie deklaracje:

  • Jestem wystarczająco dobry, bo jestem dzieckiem Boga.
  • Raduję się pośród cierpienia, ponieważ Chrystus cierpiał za mnie.
  • Nie wstydzę się przyznać do Jezusa, ponieważ Jego ofiara zmienia ludzki los.
  • Bóg bardzo mnie umiłował, więc miłuję innych tak, jak ja jestem miłowany.
  • Nic nie może mnie oddzielić od Bożej miłości.

Tworząc listę, pamiętaj, że kiedy Bóg na ciebie patrzy, widzi swoje dziecko. A jeśli Bóg — który jest prawdą — mówi coś o tobie, to musi to być prawda. Dlatego tworząc swoją listę deklaracji, możesz je tworzyć z ufnością…

Ponieważ należysz do Boga, który pokłada w tobie zaufanie, zaopatruje i wzywa po imieniu.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Modlitwa o prowadzenie

Co tobą kieruje?

Pomyśl o decyzji, którą niedawno podjąłeś. Może był to wybór, co założysz na siebie. Być może rozmyślałeś o tym czy podjąć nową pracę. A może po prostu podejmowałeś decyzję czy powiedzieć „cześć” do kogoś, kogo dobrze nie znałeś. Przeciętny człowiek podejmuje tysiące decyzji każdego dnia.

Chociaż nasze wybory nie mają jednakowego ciężaru, każdy z nich przyczynia się do kierunku, w jakim zmierza nasze życie. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy podejmować decyzji sami.

Duch Święty towarzyszy każdemu, kto wierzy w Jezusa, dając mu siłę do życia w sposób, który oddaje Mu cześć. Pomyśl więc teraz o decyzji, którą musisz podjąć, a gdy będziesz gotowy poproś Ducha Świętego, by cię prowadził.


Modlitwa o prowadzenie

Duchu Święty,

Znasz moje serce. Rozumiesz moje najgłębsze pragnienia i potrzeby, znasz też mój każdy zamysł. Znasz mnie lepiej niż ja sam. Nie ma miejsca w które mógłbym przed Tobą uciec i nie ma niczego, co mógłbym przed Tobą ukryć!

Dlatego proszę Cię teraz, byś udzielił mi swojej boskiej mądrości i prowadził mnie.

Nie zawsze wiem, o co się modlić. Jestem zmęczony i moja dusza jest utrudzona. Często martwię się, czy podejmę właściwą decyzję — lecz pragnę żyć życiem, które oddaje Ci cześć.

Nawet jeśli czuję, że stoję w miejscu i nie widzę tego, co przede mną – Ty mnie widzisz. Znasz mnie. Proszę więc, prowadź mnie. Pokaż mi ścieżki, które prowadzą do życia w obfitości i napominaj, gdy ogarnia mnie pokusa, by się od Ciebie oddalić.

Odnawiaj mnie proszę, gdy będziesz mnie prowadzić. Przez cały czas będę pokładać w Tobie nadzieję, bo Ty wiesz wszystko i dzięki Tobie moje życie jest całością. Jesteś moją siłą, gdy tego potrzebuję i moim zbawieniem.

Trzymaj mnie mocno Panie i naucz mnie iść przez życie w sposób godny powołania, jakie dla mnie przygotowałeś. Kieruj moimi krokami, gdy czuwasz nad moim życiem, bo chcę Cię wychwalać.

W imieniu Jezusa.

Amen.

Zapisz tę modlitwę