⏰ Nie jest za późno…

Półroczne Wyzwanie

Podejmij wyzwanie, by zbliżyć się do Chrystusa.

Bóg chce nas odnawiać każdego dnia i wnosić nowe życie w naszą codzienność, nasze relacje oraz w sposób, w jaki mówimy i myślimy.

Dlatego podejmujemy Wyzwanie Półroczne: jest ono okazją do współdziałania z Bogiem w dążeniu do nieustannej odnowy.

Jeszcze nie jest za późno na dołączenie do Wyzwania! Aby zdobyć odznakę, przez 7 dni z rzędu w lipcu ukończ przynajmniej jeden dzień planu.

Wybierz plan, aby rozpocząć:

Zobacz więcej planów

BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Rzymian – Kolosan

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: List do Rzymian, część 1 (rozdziały 1-4)

Omówienie: List do Rzymian, część 2 (rozdziały 5-16)

Omówienie: 1 List do Koryntian

Omówienie: 2 List do Koryntian

Omówienie: List do Galatów

Omówienie: List do Efezjan

Omówienie: List do Filipian

Omówienie: List do Kolosan

Weź swój krzyż

Weź swój krzyż

Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj Mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Marka 10:21-22

Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie i dobrą nowinę, ocali ją.

Marka 8:34-35

Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie wart.

Mateusza 10:38

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.Żyję już nie ja — żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie.

Galacjan 2:20

Następnie zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją, każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla Mnie — ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił?

Łukasza 9:23-25

Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił.

Łukasza 22:42-43

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami.

Galacjan 5:24

Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie — ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, ze swoimi aniołami. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów .

Mateusza 16:24-27

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.

Rzymian 8:18

Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.

Jakub 1:12

Co się dzieje, gdy łączysz się z Bogiem przez Jego Słowo?

Ziemia

BIBLIA
DLA
WSZYSTKICH

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia…

Rzymian 12:2

Pomyśl o chwilach, gdy czułeś, że twój umysł się zmienia, a pewne sfery twojego życia ulegają zmianie. Jeśli regularnie pozwalasz, aby Pismo obmyło cię, gdy je czytasz lub go słuchasz, to bez wątpienia wiesz co to znaczy doświadczyć mocy płynącej z niego inspiracji, zachęty, a nawet siły przekonywania.

Teraz więcej niż kiedykolwiek osób może cieszyć się tym doświadczeniem.

Dzięki hojności naszych partnerów wydawniczych i towarzystw biblijnych aplikacja YouVersion oferuje teraz 2500 przekładów Biblii i ponad 1000 wersji audio!

Jak inaczej wyglądałoby nasze życie, gdyby wszystkie przekłady Biblii, które sprawiają, że Słowo Boże ożywa dla nas… po prostu przestały istnieć? Prawie miliard ludzi wciąż nie ma dostępu do żadnego kompletnego przekładu Biblii w swoim języku.

I ty możesz pomóc.

Ci sami partnerzy biblijni pracują również nad umożliwieniem ludziom na całym świecie przetłumaczenia Pisma Świętego na ich własne języki. I prawie natychmiast po stworzeniu nowego przekładu jest on przesyłany do biblioteki cyfrowej, co pozwala nam udostępniać go całej społeczności YouVersion.

Wyobraź sobie, co jest możliwe.

Wystarczy smartfon i dostęp do bezprzewodowego internetu, aby ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli Biblii w swoim języku, mogli uzyskać do niej natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca na ziemi. Kiedy przekazujesz darowiznę na rzecz projektu „Biblia dla wszystkich”, pomagasz urzeczywistnić tę wizję.

Nasza wizja na rok 2033

95% światowej populacji
będzie miało dostęp do pełnego przekładu Biblii

99,96% światowej populacji
będzie miało dostęp do Nowego Testamentu

100% światowej populacji będzie miało dostęp do przynajmniej fragmentu Pisma Świętego

Nie spoczniemy, dopóki nie ukończymy tego dzieła.

Bóg dał nam swojego Syna i swoje Słowo. Kiedy podążamy za Jego przykładem hojnego obdarowywania, zbliżamy się do Niego. A im więcej z nas weźmie udział w realizacji tej wizji, tym szybciej będziemy mogli udostępnić wszystkim na świecie Słowo Boże.

Dołączysz do nas?

Wesprzyj

Patrzę dalej: Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka […] W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie, oraz w Baranku.

Objawienie 7:9-10

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail


Wszystkie datki przekazane w ramach kampanii „Biblia dla wszystkich” zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tłumaczenia Biblii i będą podzielone pomiędzy różne projekty tłumaczeniowe o szerokim zasięgu. Po zakończeniu każdego projektu wszelkie pozostałe fundusze zostaną przekazane na kolejny projekt tłumaczeniowy, wytypowany przez YouVersion i jego partnerów.

Jak uczynić modlitwę nawykiem? Spróbuj w ten sposób:

Modląca się osoba

Uczyń modlitwę częścią twojego życia codziennego.

Nic w twoim życiu nie jest zbyt duże ani zbyt małe, aby powierzyć to Bogu. Czasami trzeba nam jednak przypomnieć, że w każdej chwili możemy z Nim porozmawiać. Przypomnienia o modlitwie są idealne, gdy potrzebujesz do tego dodatkowej zachęty.

Po prostu przejdź do ustawień powiadomień typu push i dotknij „Przypomnij mi o modlitwie”. W tym miejscu możesz ustawić godzinę, o której chcesz otrzymywać przypomnienia.

Nie wiesz, o co się modlić? Zacznij od tego:

Ocean

Modlitwa o pokój

Boże, dziękuję, że się o nas troszczysz. Wiesz, że są rzeczy, które nas przytłaczają: zmartwienia, niepokój czy lęk. Prosimy Cię teraz, strzeż naszych serc i umysłów obdarzając nas swoim pokojem.

Pomóż nam skupić nasze myśli na Tobie i Twoim Duchu. Dziękujemy, że obiecałeś przynieść nam życie i pokój. Możemy odpocząć… bo Ty zapewniasz nam bezpieczeństwo.

Ikona modlitwyMódl się


Kwiaty

Modlitwa o uzdrowienie

Boże, Twoje Słowo mówi, że odpowiadasz ludziom, kiedy wzywają Twojego imienia i przynosisz im zbawienie. Prosimy Cię teraz, abyś uleczył tych, którzy są chorzy i cierpiący. Bez względu na to, czy uzdrowisz ich dzisiaj, czy za 10 lat, będziemy Cię nadal wychwalać, nawet gdy jeszcze czekamy na Twoją odpowiedź.

Ikona modlitwyMódl się


Staw w lesie

Modlitwa o jedność

Jezu, dziękuję Ci za zwycięstwo, które odniosłeś nad światem. Dzięki temu możemy doświadczać jedności z Tobą. Pomóż nam zobaczyć na ile sposobów działasz w naszym otoczeniu. Przyciągnij nas do siebie i pomóż nam troszczyć się o innych ludzi wokół nas.

Pragniemy, aby Twoje królestwo zapanowało na ziemi tak, jak ma to miejsce w niebie. Prosimy zjednocz nas tak, aby nic nie powstrzymywało ludzi, którzy Cię szukają, przed uwierzeniem w Ciebie.

Ikona modlitwyMódl się


Ustaw przypomnienia o modlitwie