Jak dzielisz się swoją wiarą?

Przyjaciele na tarasie

Pomyśl o przyjacielu, sąsiedzie, członku rodziny lub współpracowniku, który nie ma silnej więzi z Jezusem. Jak podzielisz się z nimi swoją wiarą?

Fragment Ewangelii Mateusza 28:18-20, znany również jako „Wielki Nakaz Misyjny”, to dobry początek:

„Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku”.

Mateusza 28:18-20

W oryginale greckim wyrażenie „czynić uczniami” jest tak naprawdę nakazem, by to robić. To nie jest sugestia Jezusa — to pilne i ciągle aktualne polecenie stanowiące centralny punkt Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Oto trzy sposoby na jakie możemy czynić innych uczniami, wypełniając w naszym życiu Wielki Nakaz Misyjny:

 1. Idźcie

 2. W greckim oryginale słowo „iść” odnosi się do ciągłego działania. Niekoniecznie oznacza nakaz opuszczenia pracy lub angażowania się w debatę z nieznajomymi.

  Ten czasownik oznacza, że uczymy innych poprzez rozwijanie relacji z tymi, których spotykamy na co dzień — ludźmi w naszej pracy, szkole, a nawet w sklepie spożywczym. Jezus mówi po prostu, abyśmy idąc przez życie nauczali innych jak za Nim podążać i ćwiczyli ich w tej umiejętności.

  Zanim przejdziemy dalej, należy podkreślić, że „idźcie” nie zawsze oznacza konieczności opuszczenia naszego kraju. Gdy Jezus wzywał swoich naśladowców, aby czynili uczniami ludzi „pośród wszystkich narodów” — zwracał się także do uczniów pochodzenia żydowskiego, którzy unikali kontaktów z innymi grupami etnicznymi. Jego polecenia stanowiło rodzaj wyzwania, by docierali do rzymskich zdobywców, etiopskich podróżników i samarytańskich sąsiadów w ich własnym mieście, a także za granicą.

  Innymi słowy, Jezus pokazywał im, że chrześcijaństwo nie jest adresowane wyłączne do jednego narodu, grupy etnicznej czy kraju – jest dla wszystkich ludzi. Zawsze. A ludzie, z którymi spotykamy się na co dzień, to zwykle ci, do których Bóg pilnie nas posyła.

  Kogo zatem Bóg postawił na twojej drodze i jak możesz dziś do niego dotrzeć?

  Wskazówka: na dobry początek podziel się z tym kimś dodającym otuchy obrazem z wersetem lub zapytaj o co możesz się dla niego pomodlić, a następnie dodaj jego prośby do Listy modlitw w aplikacji YouVersion.

 3. Chrzcijcie

 4. Kiedy myślisz o „chrzcie”, co przychodzi ci na myśl? Jeśli powiedziałeś „zanurzyć kogoś w wodzie” to nie mylisz się! Jednak celem chrztu jest danie zewnętrznego wyrazu wewnętrznej przemianie serca. Jest zarówno symbolicznym wyrazem wiary, jak i aktem posłusznego poddania się i pokuty, dlatego jest to logiczny kolejny krok po podjęciu decyzji o uwierzeniu w Chrystusa i podążeniu za Nim.

  Możemy pomóc ludziom zdecydować się na ten krok, prowadząc z nimi szczere rozmowy na temat tego, co to znaczy podążać za Jezusem, odpowiadając na ich pytania dotyczące Boga, a następnie zapraszając ich do wzięcia udziału w fizycznym akcie chrztu.

  Chrzest ma znaczenie, ponieważ jest to coś, co uczynił Jezus i co nakazał swoim uczniom wobec innych. Kiedy więc zostajemy ochrzczeni postępujemy jak Jezus i jesteśmy Mu posłuszni. Ten publiczny akt pozwala nam utożsamić się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, odwrócić się od dotychczasowego sposobu życia i celebrować nowe, wieczne życie, które mamy dzięki ofierze Jezusa.

  Wskazówka: Kiedy nawiązujesz relacje z ludźmi, którzy mogą rozważać przyjęcie chrztu, oto kilka pytań, które możesz im zadać…

  • Czy wierzysz, że potrzebujesz Jezusa?
  • Co dla ciebie oznacza wiara w Jezusa?
  • Czy wierzysz, że Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał?
  • Na czym polega naśladowanie Jezusa?
  • W jaki sposób poprosiłeś Boga, aby wybaczył ci błędy z przeszłości?
  • Czy zaprosiłeś Jezusa do swojego życia?
 5. Uczcie

 6. Uczenie kogoś to proces dwuetapowy: obejmuje przekazywanie wiedzy i stałe bycie przykładem odnośnie tego, czego uczymy. Nie musi się to odbywać w sposób formalny i zgodnie z Wielkim Nakazem Misyjnym często dzieje się to, gdy idziemy przez życie i chrzcimy.

  Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że nie możemy oczekiwać, że ludzie będą przestrzegać tego, co nakazał nam Jezus, jeśli my sami również nie przestrzegamy Jego poleceń.

  Czy chcemy, aby ludzie dowiedzieli się o Bożej miłości? Jeśli tak, to musimy ukazywać innym miłość Boga. Czy chcemy, aby ludzie dowiedzieli się o współczuciu Jezusa wobec nich? To oznacza, że sami musimy być współczujący. Czy chcemy, aby ludzie hojnie dawali? W takim wypadku musimy dobrze zarządzać posiadanymi przez nas zasobami. A jeśli chcemy, aby ludzie studiowali Słowo Boże musimy sami je studiować.

  Pokazuj swoim życiem, co to znaczy być uczniem, pozwalając towarzyszyć sobie, gdy się modlisz, studiujesz Słowo Boże, rozporządzasz swoim budżetem i prowadzisz swoje codzienne życie.

  Wskazówka: spróbuj zaprosić kogoś, aby przeczytał wraz z tobą plan biblijny. Kliknij poniższy odnośnik, aby przejrzeć dostępne plany.

Pokaż plany

Ostatecznie, naszym celem nie jest sprawianie, by ktoś poszedł Jezusem. Tylko Bóg może zmienić czyjeś życie. Jednak możemy iść przez życie świadomie szukając okazji do rozwijania relacji z ludźmi wokół nas i pokazywać innym, co to znaczy znać Boga i dawać Go poznać innym. Dzielenie się naszą wiarą polega na dzieleniu się naszym życiem, a gdy to zrobimy, uzyskamy możliwość czynienia innych uczniami.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co to znaczy naśladować Jezusa?

Oto trzy fragmenty Biblii, które mogą ci pomóc.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

⏰ Nie jest za późno…

Półroczne Wyzwanie

Podejmij wyzwanie, by zbliżyć się do Chrystusa.

Bóg chce nas odnawiać każdego dnia i wnosić nowe życie w naszą codzienność, nasze relacje oraz w sposób, w jaki mówimy i myślimy.

Dlatego podejmujemy Wyzwanie Półroczne: jest ono okazją do współdziałania z Bogiem w dążeniu do nieustannej odnowy.

Jeszcze nie jest za późno na dołączenie do Wyzwania! Aby zdobyć odznakę, przez 7 dni z rzędu w lipcu ukończ przynajmniej jeden dzień planu.

Wybierz plan, aby rozpocząć:

Zobacz więcej planów

BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Rzymian – Kolosan

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: List do Rzymian, część 1 (rozdziały 1-4)

Omówienie: List do Rzymian, część 2 (rozdziały 5-16)

Omówienie: 1 List do Koryntian

Omówienie: 2 List do Koryntian

Omówienie: List do Galatów

Omówienie: List do Efezjan

Omówienie: List do Filipian

Omówienie: List do Kolosan

Weź swój krzyż

Weź swój krzyż

Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj Mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Marka 10:21-22

Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie i dobrą nowinę, ocali ją.

Marka 8:34-35

Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie wart.

Mateusza 10:38

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem.Żyję już nie ja — żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie.

Galacjan 2:20

Następnie zwrócił się do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją, każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla Mnie — ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił?

Łukasza 9:23-25

Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił.

Łukasza 22:42-43

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami.

Galacjan 5:24

Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie — ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca, ze swoimi aniołami. Wtedy odpłaci każdemu według jego czynów .

Mateusza 16:24-27

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.

Rzymian 8:18

Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.

Jakub 1:12

Co się dzieje, gdy łączysz się z Bogiem przez Jego Słowo?

Ziemia

BIBLIA
DLA
WSZYSTKICH

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia…

Rzymian 12:2

Pomyśl o chwilach, gdy czułeś, że twój umysł się zmienia, a pewne sfery twojego życia ulegają zmianie. Jeśli regularnie pozwalasz, aby Pismo obmyło cię, gdy je czytasz lub go słuchasz, to bez wątpienia wiesz co to znaczy doświadczyć mocy płynącej z niego inspiracji, zachęty, a nawet siły przekonywania.

Teraz więcej niż kiedykolwiek osób może cieszyć się tym doświadczeniem.

Dzięki hojności naszych partnerów wydawniczych i towarzystw biblijnych aplikacja YouVersion oferuje teraz 2500 przekładów Biblii i ponad 1000 wersji audio!

Jak inaczej wyglądałoby nasze życie, gdyby wszystkie przekłady Biblii, które sprawiają, że Słowo Boże ożywa dla nas… po prostu przestały istnieć? Prawie miliard ludzi wciąż nie ma dostępu do żadnego kompletnego przekładu Biblii w swoim języku.

I ty możesz pomóc.

Ci sami partnerzy biblijni pracują również nad umożliwieniem ludziom na całym świecie przetłumaczenia Pisma Świętego na ich własne języki. I prawie natychmiast po stworzeniu nowego przekładu jest on przesyłany do biblioteki cyfrowej, co pozwala nam udostępniać go całej społeczności YouVersion.

Wyobraź sobie, co jest możliwe.

Wystarczy smartfon i dostęp do bezprzewodowego internetu, aby ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli Biblii w swoim języku, mogli uzyskać do niej natychmiastowy dostęp z dowolnego miejsca na ziemi. Kiedy przekazujesz darowiznę na rzecz projektu „Biblia dla wszystkich”, pomagasz urzeczywistnić tę wizję.

Nasza wizja na rok 2033

95% światowej populacji
będzie miało dostęp do pełnego przekładu Biblii

99,96% światowej populacji
będzie miało dostęp do Nowego Testamentu

100% światowej populacji będzie miało dostęp do przynajmniej fragmentu Pisma Świętego

Nie spoczniemy, dopóki nie ukończymy tego dzieła.

Bóg dał nam swojego Syna i swoje Słowo. Kiedy podążamy za Jego przykładem hojnego obdarowywania, zbliżamy się do Niego. A im więcej z nas weźmie udział w realizacji tej wizji, tym szybciej będziemy mogli udostępnić wszystkim na świecie Słowo Boże.

Dołączysz do nas?

Wesprzyj

Patrzę dalej: Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka […] W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie, oraz w Baranku.

Objawienie 7:9-10

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail


Wszystkie datki przekazane w ramach kampanii „Biblia dla wszystkich” zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby tłumaczenia Biblii i będą podzielone pomiędzy różne projekty tłumaczeniowe o szerokim zasięgu. Po zakończeniu każdego projektu wszelkie pozostałe fundusze zostaną przekazane na kolejny projekt tłumaczeniowy, wytypowany przez YouVersion i jego partnerów.