Podejmij 21-dniowe wyzwanie!

Półroczne Wyzwanie

Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód — i nie są zmęczeni.

Izajasza 40:31

Poświęć chwilę na refleksję dotyczącą ostatnich kilku miesięcy. Czego udało ci się nauczyć? Co udało ci się przezwyciężyć? Jak wzrastasz w Chrystusie?

Bez względu na to, jak wyglądało te ostatnie kilka miesięcy, teraz mamy okazję odnowić nasze umysły i dusze.

Jednym z najlepszych sposobów na współpracę z Bożą wolą odnośnie naszego życia jest podejmowanie nowych wyzwań. W tym miesiącu zatem podążajmy za Chrystusem biorąc udział w Wyzwaniu Półrocznym.

Jak rozpocząć Półroczne Wyzwanie:

Otrzymasz odznakę Półroczne Wyzwanie, jeśli w lipcu przez 7 dni z rzędu ukończysz przynajmniej jeden dzień planu.

Odznaka Półroczne wyzwanie

Aby jak najlepiej wykorzystać to wyzwanie, zaproś do niego kilku zaufanych znajomych i upewnij się, że nie przegapisz żadnego dnia, konfigurując codzienne przypomnienia w ustawieniach planu.

Gotowy na start? Wybierz zatem swój plan:

Zobacz więcej planów

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Dokąd prowadzą cię twoje myśli?

Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe.

Rzymian 12:2

Modlitwa o odnowę umysłu

Boże, czasem gdy patrzę na otaczający mnie świat przytłacza mnie niepokój, a moje myśli jeszcze go potęgują. Boże, proszę pomóż mi. Potrzebuję Ciebie, aby zmienić mój sposób myślenia.

Twoje myśli przewyższają moje, a Twoje drogi są lepsze od moich. Dajesz nadzieję zrozpaczonym i siłę słabym. Tylko Ty możesz odnowić mój umysł i przypominać mi po co tu jestem.

Pomóż mi więc dziś zniewolić do posłuszeństwa każdą moją myśl, gdy dziś powierzam Ci moje troski. Przypominaj mi proszę, że jesteś ze mną i że nadal będziesz mnie prowadzić i uczyć.

Prowadź mnie, gdy będę rozważać Twoje Słowo i pomóż mi zastosować zawarte w nim prawdy w moim życiu. Daj mi siłę, której potrzebuję, aby postępować właściwie i pomóż mi przede wszystkim szukać Ciebie – na zawsze.

W imieniu Jezusa. Amen.

Zapisz modlitwę

Dziękujmy Bogu za pobożnych mężczyzn

Ojciec i córka

Ojcom, którzy troszczyli się o nas w trudnych chwilach i kibicowali nam w tych dobrych…

Mężczyznom, którzy pokazali nam, co to znaczy ciężko pracować i zawsze być tam, gdzie potrzeba…

Ojcom i tym, którzy byli dla nas jak ojcowie, i którzy w samą porę udzielali nam porad i wsparcia…

Mężczyznom, którzy nieustannie nas wspierają, dodają otuchy i inspirują…

Dziękujemy, że pokazujecie nam, co to znaczy być pobożnym ojcem. Doceniamy Was, zauważamy i kochamy.

Mamy nadzieję, że ten specjalny obraz z wersetem będzie dla Was zachętą:

Obraz z wersetem Przypowieści Salomona 20:7

Dziś – niezależnie od tego, czy jesteś tatą, mamą, mentorem czy uczniem – pomyśl o tych, którzy byli dla ciebie jak ojciec, o tych którzy pozytywnie wpłynęli na twoje życie. Pokaż im, że ich doceniasz, udostępniając ten obraz z wersetem. Okazanie komuś szacunku i wdzięczności zajmuje tylko chwilę.

Udostępnij obraz z wersetem

Chcesz przemieniać życia? Żyj hojnie.

Para patrząca na telefon

Bo gdzie jest twój skarb — tam będzie i twoje serce.

Mateusza 6:21

Gdybyś spojrzeć na to, jak spędzasz czas i jak wydatkujesz swoje zasoby, jak odzwierciedlałoby to twoją hierarchię wartości?

W YouVersion, naszą misją jest pomagać naszej społeczności doświadczać codziennej bliskości z Bogiem. Chcemy codziennie widzieć ludzi z każdego narodu i języka zbliżających się do Boga. Jest to jeden z powodów, dla którego dzielimy się modlitwami, nauczaniami wideo i obrazami wersetów: aby ludzie z całego świata mogli doświadczać Bożej miłości i prawdy na osobiste i odświeżające sposoby.

Nie chcemy, aby cokolwiek stało na przeszkodzie ludziom, takim jak ty, w osobistym poznawaniu Boga, co jest jednym z powodów dlaczego YouVersion zawsze będzie darmowe.

Naszym pragnieniem jest, aby doświadczanie Bożej miłości przekształcało to, co cenisz, i inspirowało cię do hojnego życia.

Kiedy dzielisz się tym, co dał ci Bóg, przedstawiasz Bożą miłość zepsutemu światu. To pogłębia twoją bliskość z Bogiem i stwarza możliwości dla innych ludzi, aby mogli zbliżyć się do Niego.

Wyobraź sobie – twoja hojność może wpłynąć na czyjąś wieczność.

Jednym ze sposobów kultywowania hojnego życia jest finansowe wspieranie służby YouVersion. W ten sposób masz okazję brać udział w czymś, co ma trwałą wartość: pomaganie ludziom z całego świata doświadczać hojnej miłości Boga.

Rozważ dziś poproszenie Boga, aby pokazał ci w jaki sposób chce używać zasobów, które tobie dał, a następnie obserwuj jak wiernie pomnaża twój dar, aby błogosławić innych.

Wesprzyj nas

Wspierałeś już YouVersion?
Rozważ ustawienie cyklicznych płatności.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Co oznacza bycie chrześcijaninem?

Osoba modląca się nad jeziorem

Zdecydowałeś pójść za Jezusem … i co dalej?

Wszyscy mamy wyobrażenie tego, jak powinno wyglądać naśladowanie Jezusa. Bądźmy jednak szczerzy, nasze poglądy są często kształtowane przez naszą kulturę, przekonania polityczne, nasze pochodzenie i obecną sytuację na świecie. Gdybyśmy mogli usunąć te zewnętrzne wpływy, jak w rzeczywistości wyglądałby naśladowca Jezusa?

Kultura się zmienia, a wartości zostają zastąpione innymi, jednak Słowo Boże zawsze ukazuje, co znaczy być chrześcijaninem.

Dzisiaj przeanalizujemy trzy fragmenty Biblii, które pomogą nam zrozumieć, jak naśladować Jezusa. Kroki te nie stanowią wyczerpującej listy, ale dadzą ci ogólny pogląd na to, w jaki sposób każdego dnia żyć tak jak Jezus.

Kochać Boga

„Nauczycielu — zapytał — które z przykazań Prawa uznałbyś za najważniejsze? A On mu odpowiedział: Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobne temu, brzmi: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Mateusza 22:36-40

Ten fragment jest często nazywany „najważniejszym przykazaniem”, ponieważ to w nim Jezus zwięźle podsumowuje całe Prawo Starego Testamentu. Ponadto Jezus ukazał nam w doskonały sposób, jak wprowadzać w życie to przykazanie, gdy oddał za nas życie.

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby zwrócić uwagę, że przykazanie to składa się z trzech części: kochać Boga, kochać innych i kochać samego siebie. Te działania są ze sobą powiązane i możliwe jedynie wtedy, gdy pozwolimy najpierw Bogu pokochać nas. Kiedy zaakceptujemy Bożą miłość do nas, możemy odwzajemnić tę miłość i pozwolić Mu zmienić nasze postrzeganie samych siebie. Kiedy nauczymy się patrzeć na siebie przez pryzmat Bożej miłości, zaczynamy kochać innych tak jak Bóg kocha nas. Jeżeli więc chcemy przestrzegać tego przykazania, musimy naśladować przykład Jezusa i szukać Boga tak, jak Jezus:

Jezus w sposób zamierzony spędzał czas sam na sam ze swoim Ojcem, regularnie rozmawiał z Bogiem i stawiał wolę Boga ponad swoimi własnymi pragnieniami.

W naszym wypadku może to polegać na ustalaniu konkretnego czasu w ciągu dnia, którym poświęcamy na studiowanie Słowa Bożego i na modlitwę. Możemy na modlitwie zanieść wszystko naszemu Ojcu Niebieskiemu. Możemy podzielić się z Nim swoimi emocjami, poprosić Go, aby zainterweniował w naszym życiu, a także świętować z Nim nasze zwycięstwa. Możemy także prosić Go, aby pokazał nam, jak możemy pomóc w zapanowaniu Jego królestwa na ziemi. Z Bogiem nic nie jest niewłaściwe. On chce spędzać czas z nami.

Kiedy naszym priorytetem jest spędzanie czasu z Nim, zaczynamy rozumieć kim On jest i czego dla nas pragnie. A to zmienia sposób, w jaki darzymy miłością innych i siebie samych.

Jednym z najłatwiejszych sposobów nauczenia się, na czym polega miłość bliźniego, jest zrozumieć, co to znaczy kochać.


Kochać innych

„Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje”.

1 Koryntian 13:4-8

Ten fragment jest słynną definicją miłości i zarazem opisem Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Kiedy więc zastanawiamy się czy to, w jaki sposób żyjemy zgadza się z charakterem Boga, możemy skorzystać z tego fragmentu, aby ocenić nasze działania:

Skoro Bóg jest dla nas cierpliwy, to czy my także okazujemy cierpliwość wobec innych? Skoro Bóg nam wybacza, to czy my potrafimy wybaczyć? Skoro Bóg nie wykorzystuje naszych błędów przeciwko nam, czy my potrafimy nie chować urazy?

Nie oznacza to, że zawsze nam się to uda, ale zadawanie sobie tych pytań może pomóc nam stwierdzić, czy zbliżamy się do Boga, czy też oddalamy się od Niego.

Jeżeli nasze myśli są nieustannie pełne pychy, jeżeli nasze słowa ciągle ranią, jeżeli nasze czyny są zawsze egocentryczne, to najprawdopodobniej nie przestrzegamy przykazania Jezusa, aby kochać Boga i innych. A jeżeli tego nie robimy, to możemy należeć do Jezusa — ale niekoniecznie Go naśladujemy.

Na szczęście, im więcej angażujemy się w spędzanie czasu z Jezusem, tym bardziej zaczynamy zachowywać się jak On.


Czynić uczniami

„Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku”.

Mateusza 28:18-20

Kiedy Jezus wstąpił do nieba, polecił swoim naśladowcom, aby czynili innych uczniami. Oryginalne greckie słowo, tłumaczone jest jako „czynić uczniami”, to matheteuo, co oznacza „szkolić”.

Jezus nie mówi, „idźcie i zmuszajcie ludzi, aby zostali uczniami”. Mówi: „kiedy idziesz przez życie, szkol innych i ucz ich podążać za Mną, tak samo, jak ja nauczyłem tego ciebie”.

Może to polegać na nawiązaniu relacji z baristą, który parzy ci kawę. Może oznaczać kupienie komuś posiłku i powiedzenie mu, że jest kimś wartościowym. Można to być także opieka nad własnymi dziećmi i obdarzanie ich miłością i uczuciem.

Kogokolwiek Bóg postawi przed tobą, pokaż tym osobom, co oznacza chodzenie z Jezusem. Niech w każdej sytuacji twoje działania wypływają z miłości do Boga i bliźnich.

Na którym z tych punktów chcesz się skupić w tym tygodniu? Wybierz jeden i poproś Boga, aby pokazał ci, w jaki sposób uczynić go częścią twojej codzienności.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail