Nigdy nie jesteś sam. Oto dlaczego…

Gołębica

Nigdy nie jesteś sam. Oto dlaczego…

Po zmartwychwstaniu Jezusa Duch Święty zstąpił na uczniów, aby Boża obecność mogła nadal być z nimi.

Kiedy wierzysz w Jezusa, ten sam Duch jest z tobą. Boża obecność jest zawsze blisko.

Odkryj, jak Boży Duch Święty działa w twoim życiu dzięki tym planom.

Znajdź więcej planów

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Co się stało po Wielkanocy?

Pusty grób

2000 lat temu Jezus na zawsze pokonał śmierć. Kamień został odsunięty od pustego grobu i otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie.

Ale co stało się dalej?

Odkryj pięć rzeczy, których Jezus dokonał po swoim zmartwychwstaniu — i co one oznaczają dla nas dzisiaj:

1. Jezus się pojawił.

Jezus po swoim zmartwychwstaniu spędził 40 dni na ziemi. W tym czasie rozwiał wątpliwości Swoich naśladowców i dał im wskazówki na przyszłość.

Jezus nie wykrzyczał Swojej miłości z nieba. Pokazał Swoją miłość na ziemi. Dzisiaj czyni to samo. Wciąż jest blisko, gotowy usłyszeć nasze wołanie i uleczyć nasze serca.

Porozmawiaj z Bogiem >

2. Jezus modelował wspólnotę.

Od łamania chleba w drodze do Emaus, po śniadanie na plaży ze swoimi uczniami, widzimy, jak Jezus znajduje czas na relacje.

Jezus nigdy nie był zbyt zajęty, aby się zatrzymać i pokazać, że mu zależy. Jako Jego naśladowcy jesteśmy wezwani do świadomej służby ludziom w naszych rodzinach, miejscach pracy i miastach.

Tak jak Jezus, możesz nadać priorytet swojej społeczności. Skoncentruj swoje przyjaźnie na Słowie Bożym, dodając Przyjaciół w YouVersion.

Dodaj znajomego >

3. Jezus pocieszał złamanych.

Kiedy Jezus powrócił, nie był sfrustrowany tym, że Jego uczniowie nie zrozumieli Jego planu. Zamiast tego spotkał się z nimi w ich niepewności i strachu.

Jezus pocieszał kobietę płaczącą przy pustym grobie. Rozwiał wątpliwości Tomasza. Głosił słowa życia i pokoju.

Dzisiaj nasz Zbawiciel nadal ma łaskę dla naszych pytań i zagubienia. On wciąż się zbliża, kiedy nasze serca są złamane.

Znajdź pocieszenie w tym Słowie >

4. Jezus odkupił błędy.

Przed ukrzyżowaniem Piotr trzykrotnie zaprzeczył, że zna Jezusa. Później widzimy, jak Jezus przywraca Piotra, pytając go trzykrotnie, czy Go kocha, i polecając Piotrowi opiekę nad Jego ludem.

Chociaż Piotr potknął się w swojej wierze, nie unieważniło to jego tożsamości w Chrystusie.

W ten sam sposób możemy ufać, że Boża moc udoskonala się w naszej słabości.

Zastanów się nad odkupieniem Jezusa >

5. Jezus pouczał i dawał moc.

Tuż przed wstąpieniem do nieba Jezus powiedział swoim naśladowcom, aby „szli i nauczali wszystkie narody”.

Dzięki tym wskazówkom jesteśmy wezwani do świadomego przeżywania każdego dnia, szukając okazji do dzielenia się Ewangelią.

Naszym zadaniem jest pokazywanie ludziom, co to znaczy znać Boga i sprawiać, by Go poznali.

Podziel się Słowem Bożym z ludźmi w twoim życiu dzisiaj.

Udostępnij aplikację Biblia >

Wielkanoc może się już skończyła, ale to, co ona oznacza dla nas, liczy się przez cały rok.

Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa mamy dostęp do Bożej łaski, obecności i wsparcia jak nigdy dotąd — na zawsze.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Jak przygotowujesz się do Wielkanocy?

Pusty grób

Jak przygotowujesz się do Wielkanocy?

„Nie ma Go tu. Zmartwychwstał!”

Mateusza 28:6

Jezus poświęcił tydzień przed swoim ukrzyżowaniem, aby przypomnieć swoim uczniom, że śmierć nie zwycięży, a Jego królestwo nigdy się nie skończy.

Wielki Tydzień jest przypomnieniem, że nadzieja wciąż nadchodzi. Bóg jeszcze nie skończył.

Oto dwie rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować się na nadzieję, jaką mamy w Jezusie w tę Niedzielę Zmartwychwstania.


UKOŃCZ PLAN WIELKANOCNY

Odznaka Wyzwanie Wielkanocne

Rozważ miłość Jezusa z tym planem wielkanocnym. Jeśli ukończysz go od teraz do Niedzieli Zmartwychwstania, zdobędziesz także wyjątkową odznakę!

Znajdź plan


ZAPROŚ PRZYJACIELA

W te Święta Wielkanocne podziel się dobrą nowiną o Jezusie z ludźmi w twoim życiu. Poproś ich, aby doświadczyli prawdziwej zmiany życia dzięki Bogu i Jego Słowu.

Udostępnij aplikację Biblia


FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Wyzwanie Wielkanocne rozpoczyna się dziś!

Wyzwanie Wielkanocne

Pamiętajmy, dlaczego świętujemy…

Dołącz do wyzwania wielkanocnego i zastanów się nad głębią miłości Jezusa do ciebie.

Ukończ plan wielkanocny przed Wielką Niedzielą, aby zdobyć odznakę!

Zacznij od jednego z tych planów:

Zobacz więcej planów

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Dołącz do 21-dniowego wyzwania!

21-dniowe wyzwanie

Przez następne 21 dni…

Co by się stało, gdybyś poświęcił się czytaniu Słowa Bożego?

Wraz z początkiem lutego buduj swój nawyk biblijny poprzez 21-dniowe wyzwanie —szansę na uczynienie z obcowania ze Słowem Bożym stylu życia, który odmieni każdą część twojego życia.

Czytaj jeden dzień dowolnego planu dziennie przez 21 dni w miesiącu, aby zdobyć unikalną odznakę.

Zacznij od jednego z tych planów:

Zobacz więcej planów

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail