วันนี้ ให้กำลังใจคุณพ่อด้วยภาพข้อพระคำนี้

พ่อกำลังอุ้มทารก

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อและผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อที่พระเจ้าทรงใช้ในวิธีที่ต่างกัน

คุณพ่อเช่นโยเซฟ บิดาทางโลกของพระเยซู ซึ่งนำและปกป้องครอบครัวของเขาอย่างซื่อสัตย์

หรือเยโธร พ่อตาของโมเสส ผู้ให้คำแนะนำด้านสติปัญญาและความเป็นผู้นำแก่โมเสส

และเปาโล ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณแก่ทิโมธี

เช่นเดียวกับเหล่าบุรุษในพระคัมภีร์ พ่อในชีวิตของเราเป็นแรงบันดาลใจให้เราในรูปแบบต่าง ๆ

บางทีท่านอาจปกป้องคุณเหมือนโยเซฟ แบ่งปันคำแนะนำในเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับเยโธร หรือสนับสนุนคุณเหมือนกับเปาโล

ไม่ว่าเขาจะเป็นพ่อของคุณเองหรือเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อก็ตาม บอกท่านว่าคุณรู้สึกขอบคุณท่านแค่ไหนสำหรับความเป็นตัวท่านเองและท่านมีความหมายเพียงใดต่อคุณด้วยการแบ่งปันภาพข้อพระคำนี้

บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น - สดุดี 103:13 - ภาพข้อพระคำ

แบ่งปันรูปภาพข้อพระคัมภีร์

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม