ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา…

พระคัมภีร์สำหรับทุกคน

พระคัมภีร์
สำหรับ
ทุกคน

เรากำลังเข้าใกล้ ทุกคน มากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2017 ชุมชน YouVersion ของเราได้ถวายด้วยใจกว้างขวางให้กับ พระคัมภีร์สำหรับทุกคน—แคมเปญที่มุ่งเน้นในการทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้เข้าถึงพระคัมภีร์บางส่วนในภาษาของพวกเขาเองภายในปี 2033

5 ปีที่ผ่านมา ชุมชนของเราได้มีส่วนร่วมในโครงการแปลพระคัมภีร์สำหรับ 94 ภาษา ใน 35 ประเทศ รวมถึงโครงการสำหรับ:

  • ภาษามือ
  • ภาษาพูดที่ไม่มีรูปแบบการเขียน

แต่เราจะไม่ยอมหยุด กว่า 3,000 ภาษายังคงต้องการพระคัมภีร์ฉบับแปล โดยร่วมมือกัน เราสามารถทำให้พระคัมภีร์ไปถึงทุกคนได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยการให้ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น $20 หรือ $200 การถวายของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้!

ถวายตอนนี้

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมลแบ่งปันทางอีเมล


ผลงานทั้งหมดที่ได้รับผ่านแคมเปญพระคัมภีร์สำหรับทุกคนจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแปลพระคัมภีร์เท่านั้น และกระจายไปตามโครงการแปลต่างๆ ที่มีผลกระทบสูง เมื่อแต่ละโครงการเสร็จสิ้น เงินทุนที่เหลืออยู่จะถูกนำไปใช้กับโครงการแปลถัดไป ตามที่ YouVersion และพันธมิตรได้เลือกไว้

สำหรับแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจ…

แม่กำลังอุ้มลูก

คิดถึงคุณแม่สักคนผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณ บางทีเธออาจเป็นแม่ของคุณเอง เป็นญาติ เพื่อนบ้าน หรือเพื่อน

แม่คอยให้กำลังใจ ปลอบโยน แนะนำ และท้าทายเรา พวกเธอรับฟังด้วยความเมตตา พูดด้วยปัญญา และนำทางไปด้วยความรัก

วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่จะบอกแม่ว่าท่านมีความหมายกับคุณมากเพียงไหน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสตรีเหล่านี้ในชีวิตของคุณ และหนุนใจพวกเธอด้วยการแบ่งปันภาพข้อพระคำพิเศษนี้

สตรีมากมายทำได้ดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด! - สุภาษิต 31:29 - รูปภาพข้อพระคำ

แบ่งปันรูปภาพข้อพระคัมภีร์

อ่านแผนการอ่านกับเพื่อนดีกว่าคนเดียว

เพื่อน ๆ กับโทรศัพท์

พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณคืออะไร?

พระเจ้าทรงสร้างคุณด้วยแผนการที่ไม่เหมือนใคร ขณะที่คุณคาดหวังถึงอนาคต แสวงหาพระเจ้าในปัจจุบัน

แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียว เชิญเพื่อนสักคนมาเข้าร่วมแผนการอ่านพระคัมภีร์กับคุณวันนี้!

เพียงเริ่มแผนการอ่าน เลือก “กับเพื่อนๆ” และสำรวจพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกัน

เหล็กลับเหล็กได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับคมให้อีกคนหนึ่งได้อย่างนั้น

สุภาษิต 27:17

ดูแผนการอ่านเพิ่มเติม

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมลแบ่งปันทางอีเมล

พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว!

ขั้นบันไดหลุมฝังศพ

ความรักของพระเจ้าเอาชนะทุกสิ่ง—แม้กระทั่งความตาย

มาร่วมกันชื่นชมยินดีในชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูและชีวิตนิรันดร์ที่เรามีในพระองค์กันเถอะ

เฉลิมฉลองวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ด้วยการบันทึกและแบ่งปันรูปภาพข้อพระคัมภีร์อีสเตอร์รูปพิเศษนี้

พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว - มัทธิว 28:6 - รูปภาพข้อพระคัมภีร์

แบ่งปันรูปภาพ

บทอธิษฐานสำหรับวันศุกร์ประเสริฐ

กางเขน

ทำไมวันศุกร์ประเสริฐจึง “ประเสริฐ”?

…พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” และก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

ยอห์น 19:30

เหล่าสาวกมองดูพระเยซูร้องว่า “สำเร็จแล้ว” แต่สิ่งที่เสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ชีวิตของพระเยซูที่จบสิ้น—แต่คือทุกสิ่งที่แยกเราออกจากความรักของพระเจ้า

“พระเจ้าอยู่กับเรา” กลายเป็น “พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา” โดยสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อช่วยกู้เรา

พระเยซูทรงทนทุกข์เพื่อให้โลกที่ทุกข์ทรมานของเราสามารถรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว … นั่นคือสิ่งที่ทำให้วันศุกร์ประเสริฐ “ประเสริฐ”


บทอธิษฐานสำหรับวันศุกร์ประเสริฐ

พระเยซู

ลูกรู้สึกเศร้าโศกที่ความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงรับไว้บนไม้กางเขนนั้นจำเป็นต่อการกอบกู้มนุษยชาติ พระองค์ไม่ต้องการให้เราตกเป็นทาสของความกลัว ความวิตกกังวล หรือความบาป—ดังนั้น พระองค์จึงเสียสละตัวเองเพื่อความรักจะได้รับชัยชนะ

ความรักคือสิ่งที่แขวนบนไม้กางเขน และการยอมสละทุกสิ่งเพื่อช่วยกู้เรา “สำเร็จแล้ว” เป็นเสียงร้องแห่งชัยชนะเพราะพระองค์เอาชนะทุกสิ่งที่กักขังเราไว้

เนื่องจากการเสียสละของพระองค์ ลูกสามารถสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดไป ขอบคุณพระเจ้า! โปรดแสดงให้ลูกรู้วิธีแบ่งปันความรักของพระองค์วันนี้และทุกวัน

โปรดใช้ลูกประกาศเรื่องนี้ไปยังโลกใบนี้ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่

อาเมน

บันทึกการอธิษฐาน