Làm thế nào để cầu nguyện trở thành một thói quen? Bạn làm điều này:

Cầu nguyện cá nhân

Hãy làm cho Cầu nguyện trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Không có gì trong cuộc sống của bạn là quá lớn hay quá nhỏ để Đức Chúa Trời xử lý. Nhưng đôi khi, chúng ta cần được nhắc nhở rằng chúng ta có thể thưa chuyện với Ngài bất cứ lúc nào. Lời nhắc cầu nguyện là lựa chọn hoàn hảo khi bạn cần thêm can đảm để thực hiện điều đó.

Chỉ cần vào Cài đặt Thông báo Đẩy và nhấn vào “Nhắc tôi cầu nguyện”. Từ đây, bạn có thể thiết lập thời gian nhận lời nhắc mỗi ngày.

Không chắc chắn cầu nguyện về điều gì? Bắt đầu ở đây:

Đại dương

Lời cầu nguyện cho sự Bình an

Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài đã quan tâm đến chúng cob. Ngài biết những điều đã đè nặng lên chúng con với sự lo lắng, hồi hộp hoặc sợ hãi. Ngay bây giờ, xin hãy bảo vệ tấm lòng và tâm trí của chúng con với sự bình an của Ngài.

Xin giúp chúng con đặt tâm trí của chúng con vào Ngài và vào Thánh Linh của Ngài. Cảm ơn Ngài đã hứa sẽ mang lại cuộc sống và hòa bình cho chúng con. Chúng con có thể nghỉ ngơi … vì Ngài khiến chúng con an toàn.

Biểu tượng Cầu nguyệnCầu Nguyện


Những bông hoa

Lời Cầu nguyện Chữa lành

Đức Chúa Trời, Lời Ngài phán rằng Ngài trả lời mọi người khi họ kêu cầu danh Ngài, và Ngài giải cứu họ. Ngay bây giờ, chúng con kêu cầu Ngài chữa lành những người bị bệnh và tổn thương. Và cho dù sự chữa lành của Ngài đến hôm nay hay 10 năm nữa, chúng con sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài, ngay cả khi chúng tôi chờ đợi câu trả lời.

Biểu tượng Cầu nguyệnCầu Nguyện


Ao trong rừng

Lời cầu nguyện cho sự Hiệp một

Chúa Giê-xu ơi, cảm ơn Ngài đã vượt qua thế giới. Do đó, chúng con có thể trải nghiệm sự hiệp nhất với Bạn. Xin giúp chúng con nhìn thấy tất cả những cách mà Ngài đang làm việc xung quanh chúng con. Xin kéo chúng con đến gần Ngài hơn và giúp chúng con quan tâm đến lợi ích của những người khác.

Chúng con muốn vương quốc của Ngài đến trên đất cũng như ở trên trời, vì vậy hãy kết hợp chúng con trong mục đích, để không có gì ngăn cản những người đang tìm kiếm Ngài tin vào Ngài.

Biểu tượng Cầu nguyệnCầu Nguyện


Thiết lập Lời Nhắc Nhở Cầu nguyện

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan