Paano mo ginagawang ugali ang panalangin? Gawin ito:

Taong nananalangin

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Wala sa iyong buhay ang napakalaki o napakaliit para hindi maisaayos ng Diyos. Ngunit kung minsan, kailangan nating mapaalalahanan na maaari tayong makipag-usap sa Kanya anumang oras. Ang mga Paalala sa Panalangin ay tamang-tama para sa panahong kailangan mo ng higit na paghihikayat na gawin ito.

Pumunta lamang sa iyong setting ng mga Push Notification, at i-tap ang, “Ipaalala sa akin na manalangin.” Mula dito, maaari kang mag-set up ng oras bawat araw upang makatanggap ng isang paalala.

Hindi sigurado kung ano ang ipapanalangin? Magsimula dito:

Karagatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

O Diyos, salamat sa iyong pagkalinga sa amin. Alam mo ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pag-aalala, pagkabalisa, o takot. Sa sandaling ito, mangyaring bantayan Mo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng Iyong kapayapaan.

Tulungan Mo kaming ituon ang aming isipan sa Iyo, at sa Iyong Espiritu. Salamat sa Iyong pangako na bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan. Makakapahinga kami … dahil inililigtas Mo kami.

Icon ng PanalanginManalangin


Mga Bulaklak

Isang Panalangin para sa Paggaling

O Diyos, sinasabi ng Iyong Salita na tumutugon Ka sa mga tao kapag tumatawag sila sa Iyong pangalan, at inililigtas Mo sila. Sa oras na ito, hinihiling namin na pagalingin Mo ang mga may sakit at nasasaktan. At kung darating man ang Iyong pagpapagaling ngayon o 10 taon mula ngayon, patuloy kaming magpupuri sa Iyo, habang naghihintay kami ng mga kasagutan.

Icon ng PanalanginManalangin


Batis sa kagubatan

Isang Panalangin para sa Kapayapaan

Jesus, salamat sa pagtatagumpay Mo sa mundo. Dahil doon, maaari naming maranasan ang pagkakaisa sa Iyo. Tulungan Mo kaming makita ang lahat ng mga paraan kung paano Kang kumikilos sa aming kapaligiran. Ilapit Mo kami sa Iyo, at tulungan Mo kaming ituon ang aming mga mata sa kapakanan ng iba.

Nais naming maranasan ang Iyong kaharian dito sa lupa tulad ng sa langit, kaya’t pag-isahin Mo kami sa layunin, upang walang makapigil sa mga taong naghahanap sa Iyo na maniwala sa Iyo.

Icon ng PanalanginManalangin


Mag-set up ang Mga Paalala sa Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese