Hiện có sẵn: Hướng dẫn Cầu nguyện!

Cầu nguyện cá nhân

Khi bạn muốn thưa chuyện với Đức Chúa Trời nhưng bạn không biết nói gì, Hướng dẫn Cầu nguyện có thể giúp bạn bước khởi đầu.

Hãy thử Hướng Dẫn Cầu Nguyện

Bạn thưa chuyện với Đức Chúa Trời về điều gì?

Vào năm 2020, chúng tôi đã ra mắt Cầu nguyện YouVersion: một tính năng được thiết kế để giúp bạn có những cuộc trò chuyện trung thực với Đức Chúa Trời, trong cộng đồng. Giờ đây, bạn thậm chí có thể đi sâu hơn với Đức Chúa Trời trong những khoảng thời gian yên tĩnh của cá nhân mình với trải nghiệm Cầu nguyện YouVersion mới nhất: Hướng dẫn Cầu nguyện.

Sử dụng Bài Cầu nguyên của Chúa như một hình mẫu, Hướng dẫn Cầu nguyện cung cấp nhắc nhở hàng ngày mà giúp bạn suy ngẫm về Kinh Thánh, đến gần hơn với Đức Chúa Trời, và thưa chuyện với Ngài về những điều trong tâm trí của bạn:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh…”

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI

Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 6:4

Hãy đọc lại đoạn Kinh Thánh này và suy nghĩ về ý nghĩa của việc được đích thân Đức Chúa Trời chân thật biết đến. Hãy ngồi với đoạn Kinh Thánh này trong vài phút, và dành thời gian của bạn để tôn vinh Đức Chúa Trời.

“Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày…”

SỰ QUAN TÂM CỦA TÔI

Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.

GIA CƠ 1:5

Thưa chuyện với Đức Chúa Trời về những điều bạn cần. Sau đó, hãy cân nhắc thêm những điều đó vào Danh sách Cầu nguyện của bạn.

“Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác…”

SỰ BẢO VỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời ơi, không có gì là không thể đối với Ngài. Không có bệnh tật mà Ngài không thể chữa lành, không có căn bệnh mà Ngài không thể chữa khỏi, và không có chiến trận nào mà Ngài không thể chiến thắng. Vì vậy, ngay bây giờ, con đang cầu xin Ngài bảo vệ và thêm sức cho con. Con cần Ngài hiện diện trong cuộc sống của con. Hãy làm những gì chỉ Ngài có thể làm. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Trải nghiệm Hướng dẫn Cầu nguyện
hiện có sẵn trong Ứng dụng
Kinh Thánh YouVersion.

Hãy thử Hướng Dẫn Cầu Nguyện

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan