Lời Cầu nguyện cho Ukraine

Cầu nguyện cá nhân

Khi thế giới theo dõi các sự kiện đang diễn ra ở Ukraine, chúng tôi muốn nhắc nhở Cộng đồng toàn cầu của chúng tôi về sức mạnh mà họ có – sức mạnh của sự cầu nguyện.

Cầu nguyện mang lại sự hy vọng.

Lời cầu nguyện hiệp nhất.

Lời cầu nguyện thêm sức mạnh.

Hãy cùng nhau tham gia và cầu xin Đức Chúa Trời an ủi, bảo vệ và cung cấp cho người dân Ukraine.


Đức Chúa Trời,

Chúng cần Ngài — chúng con luôn như vậy.

Ngài là nguồn sức mạnh của chúng con, và Ngài bảo chúng con dâng cho Ngài tất cả mối quan tâm của chúng con.

Mang lại sự bảo vệ và sự chữa lành cho người dân Ukraine. Xin hãy tỏ cho họ thấy rằng Ngài đang ở với họ và Ngài nghe thấy lời cầu nguyện của họ.

Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho bất cứ ai đang cảm thấy bị tổn thương, cô đơn, hoặc tan vỡ. Thay thế mọi cảm giác lo lắng, sợ hãi và không chắc chắn bằng sự bình an và sự hy vọng của Ngài.

Xin hãy đến gần với chúng con khi chúng con đến gần Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.


Lưu điều này vào Danh sách Cầu nguyện của bạn để bạn có thể tiếp tục cầu nguyện.

Lưu lời Cầu nguyện

Chúng tôi nhận ra rằng thời gian này đã tạo ra cảm giác hỗn loạn và không chắc chắn trên khắp thế giới.

Dù bạn ở đâu, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi những ai đến gần Ngài. Con cái của Ngài không bao giờ đơn độc. Bạn không đơn độc. Và tương lai của bạn được giữ chắc chắn trong tay Ngài.

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan