Isang Panalangin para sa Ukraine

Taong nananalangin

Habang pinanonood ng mundo ang mga kaganapang nangyayari sa Ukraine, gusto nating ipaalala sa pandaigdigang Komunidad ang kapangyarihang taglay nila—ang kapangyarihan ng panalangin.

Ang panalangin ay nagdadala ng pag-asa.

Ang panalangin ay nagdudulot ng pagkakaisa.

Ang panalangin ay nagpapalakas.

Magsama-sama tayo at hilingin sa Diyos na aliwin, ingatan at maglaan para sa bansang Ukraine.


O Diyos,

Kailangan Ka namin—palaging kailangan namin.

Ikaw ang pinagmumulan ng aming kalakasan, at Inyong sinasabi sa amin na ibigay sa Inyo ang aming mga alalahanin.

Magdala ng proteksyon at pagpapagaling sa mga tao ng Ukraine. Ipakita sa kanila na Ikaw ay kasama nila, at na dinirinig Mo ang kanilang mga panalangin.

Mangyaring palakasin ang sinumang nasasaktan, nag-iisa, o nawasak. Palitan ang anumang damdamin ng pagkabalisa, takot, at kawalan ng katiyakan ng Iyong kapayapaan at pag-asa.

Lumapit Kayo sa amin habang kami ay lumalapit sa Inyo.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.


Isama ito sa iyong Listahan ng Panalangin para patuloy mong maipanalangin.

I-save ang Panalangin

Kinikilala namin na ang panahong ito ay lumikha ng mga damdamin ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa buong mundo.

Nasaan ka man, tandaan na nangako ang Diyos na hinding-hindi iiwan o pababayaan man ang mga lumalapit sa Kanya. Ang Kanyang mga anak ay hindi kailanman nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. At ang iyong kinabukasan ay ligtas sa Kanyang mga kamay.

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese