Bạn đang Cầu nguyện cho Điều gì?

Cầu nguyện cá nhân

Nếu điều gì đó trong cuộc sống của bạn đủ lớn để lo lắng, thì điều đó đủ lớn để cầu nguyện.

Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Chọn một trong những lời cầu nguyện có thể tùy chỉnh này để thêm vào Danh sách Cầu nguyện YouVersion của bạn.


Tôi lo lắng về…

Đức Chúa Trời ơi, khi con nghĩ về ______, con cảm thấy ______. Xin giúp con chăm xem Ngài khi mọi điều cảm thấy ngoài tầm kiểm soát của con. Xin nhắc nhở con rằng Ngài sẽ không từ bỏ con vì Ngài quan tâm đến con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Tạo một Lời Cầu nguyện >


Tôi đang hy vọng về…

Đức Chúa Trời ơi, Ngài hiểu những mong muốn và nhu cầu sâu sắc nhất của con. Xin giúp con từ bỏ kỳ vọng của con về ______. Khi con theo đuổi các kế hoạch của Ngài, xin hãy giúp con nhớ rằng Ngài đã vùa giúp con với ______. Xin hãy chỉ cho con cách sống một cuộc sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Tạo một Lời Cầu nguyện >


Mối quan hệ của tôi với…

Đức Chúa Trời ơi, con phó thác mối quan hệ của con với ______ cho Ngài. Xin hãy hướng dẫn chúng con khi chúng con điều chỉnh trong thời kỳ này. Xin hãy giúp con nhìn ra vị trí của con là ______ và ______ để con có thể phó thác những điều đó cho Ngài và thay thế những đặc điểm đó bằng tình yêu vị tha của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Tạo một Lời Cầu nguyện >


Sau khi bạn tạo lời Cầu nguyện, hãy nhớ nhấn Chia sẻ với Bạn bè để họ có thể cầu nguyện cho bạn!


FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina