Đức Thánh Linh là ai?

Chim Bồ câu

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước.

SÁNG THẾ KÝ 1:1-2

Hãy tưởng tượng Thần của Đức Chúa Trời bay lượn trên mặt đất. Mọi thứ đều tối tăm và không có hình dạng cho đến khi Đức Chúa Trời phán ra những lời, “Hãy có sự sáng.” Ngay lập tức, mọi thứ đều thay đổi. Ánh sáng xuyên qua bóng tối, và những gì từng vô hình giờ đã được nhìn thấy rõ ràng. Đây là những gì Thần của Đức Chúa Trời làm. Ngài luôn ở gần, luôn ở gần, luôn đưa ra ánh sáng những gì đã từng bị bao phủ bởi bóng tối.

Ngài ở đó với Môi-se, dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi qua đồng vắng. Ngài đã ở đó với Đa-vít, tiếp sức cho ông để đánh bại Gô-li-át. Ngài ở đó với tiên tri Ê-sai, cho ông những lời để nói về sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Ngài ở đó với Chúa Giê-xu, khiến Ngài trở nên khác biệt với tư cách là Con của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn ở đây. Giờ đây, bất cứ ai tin Chúa Giê-xu đều có thể cảm nghiệm được sự hiện diện sâu xa của Đức Thánh Linh.

Nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì? Trải nghiệm Đức Thánh Linh sẽ như thế nào?

Và Phi-e-rơ nói với họ: “Hãy ăn năn và làm báp têm cho mọi người trong anh em nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ để được tha tội, và anh em sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh.”

CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 2:38

Có bằng chứng trong Kinh Thánh rằng Đức Thánh Linh ban năng quyền cho những người cụ thể tham gia vào kế hoạch của Ngài và nhắc nhở những người khác về mục đích của Ngài. Nhưng cái chết hy sinh và sự phục sinh kỳ diệu của Chúa Giê-xu đã thay đổi tất cả. Lần đầu tiên trong lịch sử, ai người đã chọn để tin vào Chúa Giê-xu có thể nhận được Đức Thánh Linh của Ngài.

Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

GIĂNG 14:16-17

Ân tứ của Đức Thánh Linh vẫn dành cho bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu. Và bằng cách nhận ân tứ đó, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sống theo cách tôn vinh Ngài và phản ánh đặc tính của Ngài. Về cơ bản, khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời đến gần chúng ta, chúng ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Điều này có nghĩa là ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta không bao giờ thực sự cô đơn. Đức Thánh Linh ở gần bạn hơn hơi thở của chính bạn.

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu-đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu-nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở-than không thể nói ra được mà cầu-khẩn thay cho chúng ta.

RÔ-MA 8:26

Bất kể hoàn cảnh hay xuất thân của bạn, khi bạn thuộc về Đấng Christ, Đức Thánh Linh của Ngài luôn ở với bạn, ban quyền năng và thêm sức bạn, và cầu nguyện thay cho bạn. Ngài hiểu nhu cầu của bạn bởi vì Ngài hiểu bạn.

Và bởi vì Đức Chúa Trời hiểu bạn, Ngài luôn làm việc nhân danh bạn vì lợi ích của bạn và sự vinh hiển của Ngài. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không chịu đựng đau khổ hay gặp khó khăn. Nhưng ngay cả ở giữa những thử thách, Đức Chúa Trời, nhờ sức mạnh của Đức Thánh Linh của Ngài, sẽ tiếp tục kéo bạn đến gần gũi hơn với Ngài.

Ngay cả khi bạn yếu đuối nhất, không có gì mà Đức Chúa Trời không thể làm qua bạn khi Đức Thánh Linh của Ngài sống trong bạn.

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi.…Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật-lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng-lịnh ta và làm theo.

Ê-XÊ-CHI-ÊN 36:26-27

Bạn không bao giờ xa khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi bạn quyết định chấp nhận Chúa Giê-xu là Con phục sinh của Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận được tất cả những lợi ích đi kèm với điều đó – bao gồm cả Đức Thánh Linh luôn ở bên bạn.

Vì vậy, hãy dành một chút thời gian và tự hỏi chính mình những câu hỏi phản ánh sau:

 • Tôi có tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời không?

 • Tôi đã cầu xin Chúa Giê-xu thay đổi cuộc đời tôi chưa?

Nếu bạn có thể trả lời “có” cho cả hai câu hỏi đó, thì bạn có quyền tiếp cận với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng tiếp cận với Đức Chúa Trời và trải qua cuộc sống với Đức Chúa Trời là những điều hoàn toàn khác nhau.

Khi vâng lời Đức Chúa Trời vì tình yêu thương đối với Ngài và thừa nhận Chúa Giê-xu là Chúa của cuộc đời mình, chúng ta để cho Đức Thánh Linh phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống của mình. Vì lý do này, việc sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh đòi hỏi phải cố ý tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Nhờ thời gian có chủ đích với Đức Chúa Trời mà bạn khám phá ra cách yêu Ngài, yêu người lân cận và đào tạo môn đồ. Nhờ hiểu biết về đặc tính của Đức Chúa Trời mà bạn trở nên quen thuộc với quyền năng, sự hiện diện và thẩm quyền của Đức Thánh Linh của Ngài. Và nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà bạn nhận thức được những hành động và lựa chọn của bạn ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời và những người khác.

Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự-do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh-hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

2 CÔ-RINH-TÔ 3:17-18

Cuối cùng, Đức Thánh Linh luôn sẵn sàng cho tất cả những ai trở nên môn đồ của Đấng Christ, và Ngài muốn ban cho bạn để sống theo cách xứng đáng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã đặt trên bạn.

Nếu bạn muốn khám phá cách sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh — một đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời và truyền cảm hứng cho người khác — hãy dành thời gian đọc Ga-la-ti 5: 22-23. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng, hãy cầu nguyện qua bông trái của Đức Thánh Linh trong bài đăng blog này.

Cầu nguyện nhờ Bông Trái của Đức Thánh Linh

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

9 lời Cầu nguyện để Giúp Bạn Sanh Bông trái của Đức Thánh Linh

Trái Cam

Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh-Linh vậy.

GA-LA-TI 5:25

Nếu bạn coi mình là môn đồ của Chúa Giê-xu, thì Đức Thánh Linh luôn ở bên bạn, trang bị cho bạn để sống một đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời và khích lệ người khác. Nhưng mặc dù chúng ta có thể tiếp cận với Thánh Linh mọi lúc, nhưng việc sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh bao gồm việc cố ý tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Khi chúng ta để Thánh Linh của Đức Chúa Trời cáo trách, thách thức và thay đổi chúng ta, thì Ngài sẽ biến đổi cách chúng ta suy nghĩ và hành động.

Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật-pháp nào cấm các sự đó!

GA-LA-TI 5:22-23

“Bông trái” của Thánh Linh rất riêng biệt nhưng liên kết với nhau — cùng với nhau, chúng chứng tỏ rằng chúng ta đang cho phép Đức Chúa Trời uốn nắn mọi phần trong cuộc sống của chúng ta.

Những lựa chọn bạn đưa ra sẽ luôn phản ánh những gì bạn đang cho phép định hướng và dẫn dắt tấm lòng mình. Vì vậy, ngay bây giờ, hãy dành một chút thời gian để đọc lại Ga-la-ti 5: 22-23, và cầu xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn những lĩnh vực nào trong cuộc sống mà bạn cần Ngài biến đổi. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng, hãy cầu nguyện những lời cầu nguyện sau đây với chúng tôi.

Lời Cầu nguyện cho Tình yêu

Lạy Cha là Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài đã cho con thấy tình yêu đích thực là như thế nào. Xin hãy hoàn thiện con trong tình yêu của Ngài bằng cách cho con thấy những phần đời của con không phù hợp với Đức Thánh Linh của Ngài. Hãy chỉ cho con nơi con ích kỷ, tự phục vụ và dễ nổi giận, để con có thể đầu phục những điều đó cho Ngài và cho phép Ngài thay thế những tính cách đó bằng tình yêu vị tha của Ngài. Biến con thành một người yêu người khác giống như Ngài yêu con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho sự Vui mừng

Đức Chúa Trời ơi, cảm ơn Ngài đã cho con được thường xuyên bước vào sự hiện diện của Ngài. Bởi vì Ngài luôn ở bên con, con có thể trải nghiệm niềm vui thực sự vào mọi lúc. Mặc dù niềm vui mà Ngài ban cho không dựa trên hoàn cảnh của con, nhưng con không phải lúc nào cũng sống một cuộc đời được đánh dấu bằng niềm vui. Thường xuyên, thay vì tin tưởng Ngài, con để cho những vấn đề của con quyết định phản ứng của con. Xin hãy tha thứ cho con! Hãy lấp đầy con với niềm vui và sự bình an của Ngài, để nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, con có thể tràn đầy hy vọng vào mọi lúc. Hãy giúp con sống một cuộc đời được đánh dấu bằng niềm vui bất diệt. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời cầu nguyện cho sự Bình an

Lạy Cha là Đức Chúa Trời, con thường thấy mình bị choáng ngợp bởi những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của con, và con dễ bị phân tâm bởi những thứ không quan trọng. Xin hãy tha thứ cho con vì đã không luôn đặt niềm tin của con vào Ngài. Ngay cả khi con phải đối mặt với những tình huống căng thẳng, Ngài vẫn ở bên con. Ngài là Đấng Tạo Hóa của hòa bình, và con có thể bước vào sự hiện diện tràn đầy bình an của Ngài bất cứ khi nào con đến gần Ngài. Vì vậy, thay vì làm thinh Thánh Linh của Ngài khi con bắt đầu cảm thấy lo lắng hoặc nản lòng, hãy giúp con dành chỗ trong tấm lòng và tâm trí để cảm nghiệm sự bình an mà Ngài ban cho. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho sự Kiên nhẫn

Lạy Đức Thánh Linh, xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch, biết tìm kiếm điều tốt nhất ở người khác. Giúp con thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn với mọi người, và làm như vậy với sự hòa nhã và tôn trọng. Khi mọi người hoặc hoàn cảnh không đáp ứng được kỳ vọng của con, hãy ban cho con để thể hiện ân điển và thông cảm. Hãy giúp con nhìn nhận các tình huống của con từ quan điểm của Ngài để con có thể vui mừng mọi lúc và thể hiện sự kiên nhẫn khi cần thiết. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho Lòng Nhân từ

Đức Chúa Trời ơi, cảm ơn Ngài đã không ngừng cho con thấy tình yêu và lòng thương xót kiên định của Ngài. Lạy Chúa, Ngài thật tốt lành con thường thấy mình dễ bị tức giận, bị tổn thương hoặc bị xúc phạm. Hãy thay đổi cách nghĩ và cách cư xử của con. Chính nhờ Thánh Linh của Ngài mà con được tha thứ và được ban sức mạnh. Vì vậy, hôm nay, con mời Ngài hướng dẫn con, dẫn dắt con, và chỉ cho con cách thể hiện lòng nhân từ với người khác giống như Ngài đã thể hiện lòng nhân từ đối với con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho Lòng Tốt

Đức Thánh Linh, không có nơi nào con có thể chạy để thoát khỏi sự hiện diện của Ngài! Ngài sẽ không từ bỏ con bởi vì Ngài quá tốt khi rời bỏ con theo cách mà Ngài đã tìm thấy con. Ngài hướng dẫn con, tư vấn cho con và chỉ cho con những con đường dẫn đến sự sống. Hôm nay, hãy làm cho con nhận thức rõ hơn về sự tốt lành của Ngài để con có thể chia sẻ sự tốt lành của Ngài với những người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Cầu nguyện cho sự Tự chủ

Đức Thánh Linh ơi, xin hãy để những lời của miệng con và những ý nghĩ của tấm lòng con được đẹp lòng Ngài! Con không muốn làm buồn lòng Ngài bằng cách sống không xứng đáng với sự kêu gọi mà Ngài đã đặt trên cuộc đời con. Thay vào đó, con muốn sống một cuộc sống có kỷ luật, chu đáo vì con biết điều này tôn vinh Ngài. Vì vậy, khi con bị cám dỗ để nhượng bộ sự tức giận, ích kỷ hoặc kiêu ngạo, hãy giúp con xem người khác hơn mình và cho phép tôi làm điều này với sự khiêm tốn và ẩn điển. Con giao quyền kiểm soát cuộc sống của con cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho sự Trung tín

Đức Chúa Trời ơi, Ngài làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong thời điểm thích hợp. Không có gì là quá khó để Ngài có thể hoàn thành! Ngài thành tín để giữ lời hứa của Ngài. Nhưng thường xuyên, con quên điều này và chán nản khi tình hình của con dường như không thay đổi. Trong những khoảnh khắc đó, thật dễ dàng để quên rằng Ngài chưa làm việc xong. Nhờ Thánh Linh của Ngài, xin hãy thay đổi cách con suy nghĩ và cư xử. Khi con bắt đầu trở nên mệt mỏi, hãy giúp con nhớ rằng Ngài đang ở bên con, Ngài là thành tín, và Ngài đã cho con mọi thứ con cần để sống một cuộc sống tràn đầy đức tin ngày hôm nay. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Lời Cầu nguyện cho sự Nhu mì

Lạy Đức Thánh Linh, xin giúp con chú ý đến những cách mà Ngài gọi con bằng tên và kéo con đến gần Ngài hơn. Và khi Ngài làm điều đó, hãy chỉ cho con cách sống sao cho xứng đáng với sự kêu gọi mà Ngài đã dành cho con. Hãy giúp con đừng làm bất cứ điều gì với tham vọng ích kỷ, mà thay vào đó, hãy chỉ cho con cách coi người khác tốt hơn mình. Thay vì tìm cách sửa chữa ngay lập tức những sai lầm mà con thấy ở người khác, trước tiên hãy để con trình bày mối quan tâm của con với Ngài và cho phép Ngài hướng dẫn sự phản hồi của con. Hãy để những cuộc trò chuyện giữa con với những người khác tràn ngập sự nhu mì và tôn trọng để không có điều gì trong cuộc sống của con ngăn cản mọi người nhìn thấy Ngài thông qua con. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu vào Danh sách Cầu nguyện

Những lời cầu nguyện này có khích lệ hoặc truyền cảm hứng cho bạn không? Lưu một vài vào Danh sách Cầu nguyện YouVersion của bạn. Trong suốt tuần của bạn, hãy tiếp tục cố ý đến gần Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện, và để Đức Thánh Linh của Ngài uốn nắn cách bạn sống.

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Trực tiếp trao quyền.

Đức Thánh Linh vùa giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Ví dụ, chúng ta không biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện điều gì. Nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở-than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

RÔ-MA 8:26

Đức Chúa Trời đang làm gì trong bạn?

Hãy dành một chút thời gian và suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống của bạn gần đây. Hãy nghĩ về những tình huống mà Ngài đã giúp bạn chịu đựng, những thử thách bạn đã cùng vượt qua và những chiến thắng bạn đã trải qua nhờ Ngài.

Bất kể hoàn cảnh hay xuất thân của bạn, khi bạn thuộc về Đấng Christ, Đức Thánh Linh của Ngài luôn ở với bạn, trao quyền năng và thêm sức mạnh cho bạn. Không có gì mà Đức Chúa Trời không thể làm qua bạn khi Đức Thánh Linh của Ngài sống trong bạn.

Ngay bây giờ, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho bạn biết Đức Thánh Linh của Ngài đang vận hành như thế nào trong cuộc sống của bạn. Dưới đây là một số Kế hoạch có thể giúp bạn bắt đầu:

Các Kế hoạch khác

Bạn chia sẻ đức tin của mình như thế nào?

Những người bạn trong một tòa nhà

Hãy nghĩ đến một người bạn, một người hàng xóm, một thành viên trong gia đình hoặc một đồng nghiệp không có mối quan hệ chặt chẽ với Chúa Giê-xu. Bạn sẽ chia sẻ đức tin của mình với họ như thế nào?

Ma-thi-ơ 28: 18-20, còn được gọi là “Đại Mạng lệnh”, là một nơi tuyệt vời để bắt đầu:

“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”

MA THI Ơ 28:18-20

Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, cụm từ “đào tạo môn đồ” thực sự là mệnh lệnh “môn đồ hóa.” Đây không phải là một gợi ý mà Chúa Giê-xu đang đưa ra — đó là một mệnh lệnh khẩn cấp, liên tục, và đó là tâm điểm của Đại Mạng lệnh.

Dưới đây là 3 cách chúng ta có thể môn đồ hóa người khác bằng cách áp dụng Đại Mạng lệnh vào cuộc sống của chúng ta:

 1. Ra đi

 2. Nguyên ngữ Hy Lạp được sử dụng cho từ “đi” chỉ một hành động liên tục. Không nhất thiết phải ra lệnh rời khỏi công việc hoặc nhà của bạn và bắt đầu các cuộc tranh luận với người lạ.

  Thay vào đó, động từ này cho thấy rằng chúng ta môn đồ hóa người khác bằng cách phát triển mối quan hệ với những người mà chúng ta tương tác hàng ngày — những người ở nơi làm việc của chúng ta, ở trường học của chúng ta và thậm chí ở cửa hàng tạp hóa. Về cơ bản, Chúa Giê-xu đang nói, “khi bạn đang đi về cuộc sống của mình, hãy đào tạo và dạy mọi người theo Ta”

  Trước khi tiếp tục, điều quan trọng là phải chỉ ra rằng “đi” không phải lúc nào cũng có nghĩa là rời khỏi đất nước của chúng ta. Trong khi Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ của Ngài môn đồ hóa “cho muôn dân” – thì Chúa Giê-xu cũng đang nói chuyện với các môn đồ Do Thái, những người tránh giao tiếp với các sắc tộc khác. Mệnh lệnh của Ngài sẽ thách thức họ tiếp cận với những nhà cầm quyền La Mã, du khách Ethiopia, và những người hàng xóm Sa-ma-ri ở thành phố của họ, cũng như ở nước ngoài.

  Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã cho họ thấy rằng Cơ Đốc giáo không dành riêng cho một chủng tộc, sắc tộc hay quốc gia — đó dành cho tất cả mọi người. Luôn luôn. Và những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày thường là những người mà Đức Chúa Trời đang khẩn thiết yêu cầu chúng ta tiếp cận.

  Vậy Đức Chúa Trời đã đặt ai xung quanh bạn, và làm thế nào bạn có thể tiếp cận với họ ngày hôm nay?

  Mẹo: Để giúp bạn bắt đầu, hãy chia sẻ Hình ảnh câu Kinh Thánh với ai đó, hoặc hỏi ai đó cách bạn có thể cầu nguyện cho họ, sau đó thêm yêu cầu của họ vào Danh sách cầu nguyện của bạn.

 3. Báp-têm

 4. Khi bạn nghĩ về “báp têm”, bạn nghĩ gì đến? Nếu bạn nói “nhấn chìm ai đó trong nước” – bạn không sai! Nhưng mục đích của phép báp-têm là để biểu lộ ra bên ngoài sự thay đổi bên trong của tấm lòng. Đó vừa là biểu tượng của đức tin vừa là hành động đầu phục vâng lời và ăn năn, đó là lý do tại sao đó là bước tự nhiên tiếp theo mà một người nào đó thực hiện sau khi họ quyết định tin và theo Đấng Christ.

  Chúng ta có thể giúp mọi người quyết định thực hiện bước đó bằng cách trò chuyện trung thực với họ về ý nghĩa của việc theo Chúa Giê-xu, trả lời câu hỏi của họ về Đức Chúa Trời, và sau đó mời họ tham gia vào hành động vật lý của phép báp-têm.

  Phép Báp-têm quan trọng vì đó là điều mà Chúa Giê-xu đã làm, và Ngài cũng truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài làm báp-têm cho người khác. Vì vậy, khi dự phần vào phép báp-têm, chúng ta đang sống giống như Chúa Giê-xu và vâng lời Ngài. Hành động công khai này cho phép chúng ta đồng nhất với sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ, ăn năn theo cách chúng ta đã từng sống, và cử hành sự sống mới vĩnh cửu mà chúng ta có được nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu.

  Mẹo: Khi bạn phát triển mối quan hệ với những người có thể đang nghĩ đến việc nhận phép báp-têm, đây là một số câu hỏi bạn có thể hỏi họ…

  • Bạn có tin rằng bạn cần Chúa Giê-xu không?
  • Tin vào Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với bạn?
  • Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho bạn và đã sống lại không?
  • Theo Chúa Giê-xu trông như thế nào?
  • Bạn đã cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của bạn như thế nào?
  • Bạn đã mời Chúa Giê-xu vào cuộc đời mình chưa?
 5. Dạy dỗ

 6. Dạy dỗ ai đó là một quá trình gồm hai bước: bao gồm việc truyền đạt ý tưởng cho ai đó và mô hình hóa những điều chúng ta đang dạy một cách nhất quán. Điều đó không cần phải chính thức, và theo Đại Mạng lệnh, điều đó thường được thực hiện khi chúng ta ra đi và làm phép Báp-têm.

  Điều chính cần ghi nhớ là chúng ta không thể mong đợi mọi người tuân theo những gì Chúa Giê-xu đã truyền cho chúng ta trừ khi chính chúng ta cũng đang tuân theo các mệnh lệnh của Ngài.

  Chúng ta có muốn mọi người học về tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Vậy thì chúng ta cần bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với mọi người. Chúng ta có muốn mọi người học về lòng thương xót của Chúa Giê-xu không? Vậy thì chúng ta cần phải thương xót. Chúng ta có muốn mọi người dâng hiến một cách rời rộng không? Sau đó, chúng ta cần phải là người quản lý tốt tiền của chúng ta. Chúng ta có muốn mọi người học Lời Đức Chúa Trời không? Sau đó, chúng ta cần phải nghiên cứulời Ngài cho chính mình.

  Gương mẫu cho ý nghĩa của việc trở thành một môn đồ bằng cách để ai đó đi cùng bạn khi bạn cầu nguyện, học Lời Đức Chúa Trời, lập ngân sách tài chính và sống cuộc sống hàng ngày của bạn.

  Mẹo: Hãy thử mời ai đó cùng bạn hoàn thành Kế hoạch Kinh Thánh. Nhấn vào liên kết bên dưới để xem qua các Kế hoạch.

Xem Kế hoạch

Cuối cùng, mục tiêu của chúng ta không phải là khiến người theo Chúa Giê-xu — chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi cuộc đời của ai đó. Nhưng chúng ta có thể sống mỗi ngày với chủ ý, tìm kiếm cơ hội để phát triển mối quan hệ với những người xung quanh, và cho người khác thấy ý nghĩa của việc biết Đức Chúa Trời và làm cho Ngài được biết đến. Chia sẻ đức tin của chúng ta là chia sẻ cuộc sống của chúng ta, và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ có cơ hội để môn đồ hóa.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc theo Chúa Giê-xu?

Dưới đây là ba đoạn Kinh Thánh có thể giúp bạn tìm hiểu.

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

⏰ Không quá muộn…

Thách thức Giữa năm

Thử thách bản thân để đến gần hơn với Đấng Christ.

Đức Chúa Trời muốn đổi mới chúng ta mỗi ngày và mang lại cuộc sống mới vào thói quen, mối quan hệ cũng như cách chúng ta nói và suy nghĩ.

Đó là lý do tại sao chúng ta thực hiện Thử thách Giữa năm: đó là cơ hội để hợp tác với Đức Chúa Trời khi chúng ta theo đuổi sự đổi mới liên tục.

Không quá muộn để bắt đầu Thử thách! Để đạt được Huy hiệu, hoàn thành ít nhất một ngày của Kế hoạch trong 7 ngày liên tiếp trong tháng 7.

Chọn một Kế hoạch để bắt đầu:

Xem Thêm các Kế hoạch