Jo sóc la llum del món

Jo sóc la llum del món

Jesús els tornà a adreçar la paraula. Els digué: – Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida.

Joan 8:12

Els has multiplicat, Senyor, els has omplert d’una alegria immensa. S’alegren davant teu com la gent a la sega, com els vencedors que es reparteixen el botí.

Isaïes 9:2

El Senyor m’il·lumina i em salva: qui em pot fer por? El Senyor és el mur que protegeix la meva vida: qui em pot esfereir?

Salms 27:1

El mateix Déu que digué: Que la llum resplendeixi enmig de les tenebres , és el qui ara ha resplendit en els nostres cors; així som il·luminats amb el coneixement de la glòria de Déu, que brilla en el rostre de Jesucrist.

2 Corintis 4:6

Però si Crist està en vosaltres, encara que el vostre cos mori per culpa del pecat, l’Esperit us dóna la vida, gràcies a la justícia salvadora. I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell qui va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell qui va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.

Romans 8:10-11

En altre temps éreu tenebres, però ara que es-teu en el Senyor sou llum. Viviu com a fills de la llum.

Efesis 5:8

Però si caminem en la llum, tal com ell està en la llum, estem en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el seu Fill, ens purifica de tot pecat. Si afirmàvem que no tenim pecat, ens enganyaríem a nosaltres mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres. Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, ens perdonarà els pecats i ens purificarà de tot mal.

1 Joan 1:7-9

»Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d’una muntanya, i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.

Mateu 5:14-16

La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la.

Joan 1:5

CategoriesUncategorized