Yr ARGLWYDD yw fy mugail

Yr ARGLWYDD yw fy mugail

1  
Yr ARGLWYDD yw fy mugail, ni bydd eisiau arnaf.

2  
Gwna imi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel

3  
ac y mae ef yn fy adfywio. Fe’m harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw.

4  
Er imi gerdded trwy ddyffryn tywyll du, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a’th wialen a’th ffon yn fy nghysuro.

5  
Yr wyt yn arlwyo bwrdd o’m blaen yng ngŵydd fy ngelynion; yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew; y mae fy nghwpan yn llawn.

6  
Yn sicr, bydd daioni a thrugaredd yn fy nilyn bob dydd o’m bywyd, a byddaf yn byw yn nhŷ’r ARGLWYDD weddill fy nyddiau.

Psalm 23 in Welsh

Psalm 23 in English

CategoriesUncategorized