ឥឡូវ​នេះ​កូន​របស់​អ្នក​អាច​ទទួល​បទ​ពិសោធន៌​ក្នុង​​កម្មវិធី​ព្រះ​គម្ពីរ​សម្រាប់​កុមារ​ជាភាសាខ្មែរ

កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

ថ្ងៃ​នេះ​រួម​ជាមួយ​ដៃគូរបស់យើង OneHope យើង​មាន​សេច​ក្តីរីករាយ​សូម​ប្រកាស​បើក​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ​សម្រាប់កុមារជា ភាសាខ្មែរ ។ ឥឡូវ​នេះ​ មាន​កុមារ​ជា​ច្រើន នឹង​មាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​រីករាយ​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​គម្ពីរ​ដោយ​ផ្ទាល់។

ផ្លាស់ប្ដូររវាងភាសា ងាយស្រួលទេ អ្នកអាចធ្វើបាន នៅលើការកំណត់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធី៖

  1. ត្រូវពិនិត្យឱ្យច្បាស់ថាអ្នក បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរបស់អ្នក លើកំណែថ្មីបំផុតនៃកម្មវិធី ដែលបានចេញផ្សាយ។
  2. បើកកម្មវិធីហើយ ចុចលើរូបតំណាងស្ពឺ () ដើម្បីបើក ការកំណត់
  3. ចុចប៉ះលើ ភាសា ហើយជ្រើសរើសយកភាសាណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។

ឥឡូវនេះសំឡេងនឹងត្រូវបានលេងជាភាសានោះហើយអត្ថបទនឹងលេចឡើងក្នុងភាសានោះផងដែរ!

សូមជួយយើងអបអរនូវ​ដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនេះ!

ហ្វេសប៊ុកចែករំលែកនៅលើហ្វេសប៊ុក

Twitterចែករំលែកនៅលើ Twitter

អ៊ីមែលចែករំលែកតាមអ៊ីមែល


កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ ព្រះយេស៊ូ

អំពីកម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

បានរចនាកសាងឡើង ដោយមានកិច្ចសហការរួមជាមួយ OneHope, កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ គឺបានមកពី YouVersion, ដែលជាម្ចាស់គម្រោងបង្កើត កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ។ កម្ម​វិធី​ព្រះគម្ពីរ​សម្រាប់​កុមារ​ ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង ​ដើម្បី​ផ្តល់ឱ្យកុមារទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ពីព្រះគម្ពីរតាមលក្ខណៈមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ កម្ម​វិធី​ព្រះ​គម្ពីរ​សម្រាប់​កុមារ​ ក៏ត្រូវ​បាន​ដំឡើងលើសជាង 41 លានគ្រឿង ​រួចហើយ នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ អេបផល អេនដ្រយ និង ឃិនដល ហើយកម្មវិធីនេះក៏តែងតែ​ផ្តល់ជូន​ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។ ឥឡូវ​នេះ កុមារ​ជាច្រើន នៅទូទាំង​ពិភព​លោក កំពុងតែ​​រីករាយ​ជា​មួយ​នឹង​ កម្ម​វិធី​ព្រះ​គម្ពីរ​សម្រាប់​កុមារ ដែលមាន​ជាង 55 ភាសា — ហើយឥឡូវនេះ ក៏មានរាប់បញ្ចូលជា ភាសាខ្មែរដែរ!

App Store Google Play Amazon

សារបង្ហោះនេះក៏មាននៅក្នុងភាសា៖ អង់គ្លេស