Dvasinė kova

EFEZIEČIAMS 6:10-18

10  
Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga.

11  
Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas.

12  
Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.

13  
Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visa nugalėję, išsilaikyti.

14  
Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais

15  
ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją.

16  
Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles.

17  
Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.

18  
Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius

Ephesians 6 in Lithuanian

Ephesians 6 in English

CategoriesUncategorized