Psalmynas 23: VIEŠPATS – mano Ganytojas

1  
VIEŠPATS – mano Ganytojas, man nieko netrūksta.

2  
Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano.

3  
Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.

4  
Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.

5  
Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi; sklidina mano taurė!

6  
Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.

Psalm 23 in Lithuanian

Psalm 23 in English