Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna

4  
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.

5  
Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.

6  
Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

7  
Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.

8  
Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.

9  
Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.

10  
Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.

11  
Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu.

12  
Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.

13  
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

1 Corinthians 13 in Latvian

1 Corinthians 13 in English

CategoriesUncategorized