Tas Kungs ir mans gans

Tas Kungs ir mans gans

1  
Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.

2  
Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.

3  
Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

4  
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.

5  
Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.

6  
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

Psalm 23 in Latvian

Psalm 23 in English

CategoriesUncategorized