Bestaat de Bijbel in jouw taal?

Wereldbol

BIJBEL
VOOR
IEDEREEN

Gods woorden leven en zijn actief en hebben de kracht om levens te veranderen. Als Hij spreekt, breekt er licht door in de duisternis. Wanneer God spreekt, wordt het oude nieuw.

Hoe verandert Gods Woord jou?

Er zijn miljoenen mensen die God zoeken door zijn Woord via YouVersion. Elke keer dat je de app opent, krijg je de kans om van God te horen in een taal die je begrijpt — een taal die tot je spreekt.

…Maar wat als dit niet zo was?

Er zijn op dit moment meer dan 2500 Bijbelvertalingen in meer dan 1700 talen beschikbaar in YouVersion…

Maar er zijn nog steeds duizenden talen die vertaald moeten worden.

Hoe anders zou jouw leven eruitzien als er geen Bijbelvertaling in jouw taal beschikbaar waren?

Op dit moment zijn bijna een miljard mensen in staat om met hun moeders, hun vaders, hun broers en zussen en hun buren te spreken in hun eigen taal… maar ze hebben nog nooit meegemaakt dat God door zijn Woord tot hen sprak in hun eigen taal.

De Bijbel bestaat letterlijk niet in de taal van hun hart. Maar stel je voor wat er in hun families, gemeenschappen en landen zou gebeuren als dat verandert.

Help iemands toekomst vorm te geven.

Op dit moment is er een beweging van mensen die zich inzetten om ons te helpen de Bijbel te brengen bij iedereen vóor het jaar 2033, en jij kunt ons helpen dit doel te bereiken.

Onze visie
voor 2033

95% van de wereldbevolking
zal toegang hebben tot een complete Bijbel

99,9% zal ten minste toegang hebben tot
het Nieuwe Testament

100% zal tenminste
een gedeelte van de Schrift hebben

Laten we de Bijbel bij iedereen brengen.

Wanneer je geeft aan Bijbel voor Iedereen, help je onze wereldwijde Bijbelpartners om de Schrift in elke taal vertaald te krijgen. En zodra een nieuwe versie klaar is, kunnen we deze beschikbaar stellen aan de hele YouVersion gemeenschap, wereldwijd.

Onze visie is dat iedereen voor 2033 toegang moet hebben tot minstens een deel van de Schrift – maar wat als God meer wil doen dan wij ons kunnen voorstellen? Wat als we dit doel sneller zouden kunnen bereiken? En wat als God jou zou willen gebruiken?

Doe je mee?

Doneer nu

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen


Alle bijdragen die via de Bijbel voor Eedereen-campagne worden ontvangen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het vertalen van de Bijbel. Ze worden verdeeld over verschillende zeer effectieve vertaalprojecten. Als elk project is voltooid, worden alle resterende fondsen gebruikt voor het volgende vertaalproject, dat door YouVersion en zijn partners is gekozen.

Een gebed voor christelijke leiders

Mensen die op rotsformatie staan en naar de zonsondergang kijken

Wie kan jij vandaag eren?

Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Here zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is.

1 Thessalonicenzen 5:12

Wie komt er in je op als je denkt aan een geestelijk leider die je leven positief heeft beïnvloed? Misschien is het een kerkleider. Misschien is het een mentor die je heeft geïnspireerd. Misschien is het een vriend of familielid die je geloof sterker heeft doen worden.

Hoe zou je leven eruit hebben gezien als zij er geen onderdeel van waren?

De afgelopen jaren waren uitdagend voor christelijke leiders over de hele wereld. Alles wat wij hebben meegemaakt, hebben zij ook meegemaakt, — maar ze hebben ook de lasten gedragen van mensen zoals wij.

Wat zou er gebeuren als miljoenen mensen van de wereldwijde YouVersion gemeenschap zouden bidden voor de mensen die ons hebben bemoedigd?

Laten we het ontdekken.

Laten we vandaag de mensen eren die ons belangeloos dienen door samen voor hen te bidden.

Een gebed voor christelijke leiders

God,

dank U voor het plaatsen van christelijke leiders in mijn leven die van U houden en om mij geven. Ik ben gevormd door hun wijsheid, mededogen, vriendelijkheid en onbaatzuchtige liefde.

Vandaag vraag ik U mij te laten zien hoe ik deze leiders kan zegenen, zoals zij mij gezegend hebben. Laat mijn dankbaarheid hen eraan herinneren dat ze gezien, gewaardeerd en gekend worden.

Bemoedig hen wanneer ze zich uitgeput voelen, en hernieuw hun kracht als ze overweldigd zijn. Geef rust aan degenen die het nodig hebben, en herinner hen aan Uw beloften. Zegen hun families, versterk hun bedieningen, en breid hun invloed uit — voor Uw glorie, en hun ten goede.

In Jezus’ naam,

amen.

Bewaar dit gebed

Ontdek Gods visie voor jouw leven

Persoon kijkt naar bergen

Je bent hiervoor gemaakt.

Toen hoorde ik de Here vragen: ‘Wie zal Ik als boodschapper naar mijn volk sturen? Wie zal namens Ons gaan?’ En ik zei: ‘Here, stuurt U mij! Ik zal gaan!’

Jesaja 6:8

Zou je ooit deel willen uitmaken van iets groters? We willen allemaal dat ons leven zinvol is. Maar ondanks onze beste inspanningen is het gemakkelijk om ons onvoldaan te voelen en niet in staat om een verschil te maken.

Wat als we met God zouden kunnen samenwerken om ons leven met een doel te leven? Wat als we in plaats van aan God te vragen of Hij iets voor ons kan doen, wij aan God vragen om ons te gebruiken?

God om leiding vragen kan beangstigend lijken, maar Hij is er altijd om leiding te geven. Een manier om Gods visie voor jouw leven te ontdekken is door Hem bewust iedere dag te zoeken door zijn Woord.

Klaar om je doel na te streven? Start een leesplan:

Vind meer leesplannen

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe kunnen we stoppen met het maken van verkeerde keuzes…

Een persoon die haar hoofd in haar handen houdt

“Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet.”

Romeinen 7:18-19

Denk eens terug aan een beslissing die je pas gemaakt hebt en die God niet eerde. Misschien voelde het op dat moment leuk, of misschien wist je niet hoe je “nee”kon zeggen. Misschien voelde je je vastgelopen of moe en zag je geen alternatief. We hebben allemaal dingen gedaan die zwaar op ons drukken en ons doen afvragen: “Waarom lijk ik dingen te doen waarvan ik weet dat ze verkeerd zijn?”

De wereld moedigt ons aan om “ons hart te volgen” maar onze gevoelens kunnen ons makkelijk misleiden zodat we dingen gaan doen die niet met Gods’ wil in overeenstemming zijn. Maar met Gods` hulp, kunnen we de vicieuze cirkels doorbreken die ervoor zorgen dat we slechte beslissingen nemen.

Wat is zonde?

Toen Adam en Eva iets “goeds” besloten te doen buiten Gods` wil om, kwam door hun beslissing het kwaad in de wereld. In de Schrift wordt zonde vaak gebruikt om handelingen te beschrijven die het doel van God missen waarvan Hij ons vraagt die na te streven: een leven te leven waarin God centraal staat en het liefhebben van onze naaste.

Hoewel er algemene daden zijn die God onteren, trekken kleine daden van ongehoorzaamheid ons ook van Hem weg. De apostel Jakobus schreef dat “het een zonde is om te weten wat goed is om te doen, en het dan niet te doen.”

Met andere woorden, als je weet wat God van je vraagt maar je toch besluit Hem ongehoorzaam te zijn, dan ondermijn je Gods gezag in je leven. Zonde verleidt ons omdat het zelfbevredigend is, maar het resulteert in een eeuwige scheiding van God en van anderen.

Hoe kunnen we veranderen?

Toen we nog zondaars waren, kwam Jezus en stierf voor ons. Zijn vrijwillige offer en scheiding van God leidden tot onze verzoening met Hem. Niets van dit alles is omdat we het verdienen, maar omdat God het altijd heeft gewild. God wil ons helpen veranderen omdat Hij weet dat we de zonde niet alleen kunnen overwinnen.

Dus als je Jezus nog niet kent is de eerste stap die je kan nemen om zonde te overwinnen Hem in je leven toe te laten zodat Hij je leven kan veranderen.

Maar als je al bij Jezus hoort — heeft Hij je genade, kracht en vergeving gegeven die je nodig hebt om een leven te leiden dat Hem eert. Dus als je merkt dat je keuzes maakt waar je later spijt van krijgt, dan zijn hier een paar praktische stappen die je kan nemen:

  1. Blijf elke dag tot God naderen.

  2. Hoe meer tijd je met God doorbrengt, des te meer zul je Hem willen eren en zijn wil willen doen, en dit maakt zonde minder aantrekkelijk. Na verloop van tijd, zal God je geest en de manier waarop je denkt veranderen.

    Probeer deze week elke dag 15 minuten met God door te brengen en kijk wat er gebeurt als je dat doet. Gebed is een geweldige plek om te beginnen.

  3. Zoek een gemeenschap op.

  4. We zijn niet gemaakt om alleen door het leven te gaan — we zijn gemaakt om elkaar op te bouwen. De mensen om je heen hebben invloed op de keuzes die je maakt. Overweeg om een paar mensen die je kent en naar wie opkijkt te vragen — online of persoonlijk — om samen met jou tot God te naderen.

    Probeer een Leesplan met vrienden te starten.

  5. Vraag God om je hart te onderzoeken.

  6. We kunnen alleen veranderen als we God toestaan om ons te veranderen. Overweeg het volgende gebed op te slaan in je YouVersion App en vraag God elke dag om je te veranderen:

God,

ik wil niet deelnemen aan slechte gewoonten of slechte beslissingen die niet leiden tot een overvloedig leven. Dus vraag ik U: doorzoek me, en ken mijn hart. Doorzoek mijn angstige gedachten. Wijs op alles in mij dat U beledigt en leid mij op het pad van eeuwig leven. Ik vraag U mijn denken te vernieuwen zodat ik kan weten wat uw wil is en daarin kan wandelen. Hier ben ik, Heer. Ik geef mijn hart over — ik ben van U.

In Jezus’ naam,
amen.

Bewaar gebed

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat kan God door jou heen doen?

Persoon die YouVersion gebruikt op zijn telefoon met een wereldkaart-overlay

Hoe heeft God YouVersion gebruikt om je te bemoedigen en uit te dagen?

Onlangs zagen we meer dan 89.000 steden meer dan 109 miljoen Bijbelhoofdstukken opvragenin slechts één dag.

Denk er eens over na wat dat betekent.

Op een willekeurige dag zoeken miljoenen mensen God, over de hele wereld: mensen in jouw buurt, in ontwikkelingslanden en op plaatsen waar fysieke bijbels misschien niet zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Stel je eens voor hoe God miljoenen levens verandert, en stel je dan voor hoe de wereld zou kunnen veranderen als dat aantal zich verdubbelt … of zelfs verdrievoudigd zou worden.

Dit is pas het begin.

Zulke getallen zijn alleen mogelijk omdat God actief aan het werk is door de YouVersion gemeenschap, en we weten dat Hij nog niet klaar is.

God is iets aan het doen — en jij kunt er deel van uitmaken.

Wanneer je financieel bijdraagt aan YouVersion, steun je een gemeenschap die God gebruikt om de wereld te transformeren en discipelen te maken.

Laat deze beweging niet aan je voorbijgaan.

Wanneer we ons geld aan God toevertrouwen zien we hoe Hij het gebruikt om oneindig veel meer te doen dan we zouden kunnen vragen, denken of voorstellen. Laten we helpen zijn Kerk op te bouwen door te investeren in zijn Koninkrijk.

Doneer nu

Al eens gedoneerd aan YouVersion?
Overweeg om een periodieke gift in te stellen.

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen!

Efeziërs 3:20-21

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen