Gebed voor leiding

Wat leidt jou?

Denk aan een beslissing die je onlangs nam. Misschien moest je kiezen wat je vandaag aan zou doen. Misschien was het een beslissing om al dan niet een nieuwe baan aan te nemen. Of misschien was het gewoon de keuze om “hallo” te zeggen tegen iemand die je niet goed kent. Een gemiddeld persoon neemt duizenden beslissingen per dag.

Hoewel al onze keuzes niet even zwaar wegen, draagt elke keuze die we maken bij aan de richting die ons leven neemt. Het goede nieuws is — we hoeven niet alleen te beslissen.

Gods Heilige Geest is bij iedereen die in Jezus gelooft en geeft hen de kracht om te leven op een manier die Hem eert. Dus denk eens na over een beslissing die je moet nemen en als je er klaar voor bent, vraag dan de Heilige Geest om je te leiden.


Gebed voor leiding

Heilige Geest,

U kent mijn hart. U begrijpt mijn diepste wensen en behoeften, en U kent al mijn bedoelingen. U kent mij beter dan ik mijzelf ken. Ik kan nergens heen om aan uw aanwezigheid te ontkomen, en ik kan niets voor U verbergen!

En daarom vraag ik U op dit moment, om mij uw goddelijke wijsheid en leiding te geven.

Ik weet niet altijd waar ik voor moet bidden. Mijn ziel is uitgeput en ik ben moe. Ik maak me vaak zorgen of ik wel de juiste beslissing neem, maar ik wil een leven leiden dat U eert.

Ook al heb ik het gevoel dat ik niet vooruit kan of niet kan zien wat er komt — U ziet mij. En U kent mij. Dus leid me alstublieft. Wijs mij de paden die naar een overvloedig leven leiden, en overtuig mij wanneer ik geneigd ben om van U af te dwalen.

Terwijl U mij leidt, herstel mij. Ik zal te allen tijde mijn hoop op U vestigen, want U weet alle dingen, en door U wordt mijn leven bijeengehouden. U bent mijn kracht in tijden van nood en U bent mijn redding geworden.

Houd me dus stevig vast, Heer, en leer me te wandelen op een manier die de roeping waardig is die U mij gegeven heeft. Leid mijn stappen terwijl U over mijn leven waakt, want ik wil U verheerlijken.

In Jezus’ naam,

Amen.

Dit gebed opslaan

Wie is de Heilige Geest?

Duif

In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.

Genesis 1:1-2

Stel je eens voor, Gods Geest zweeft over de aarde. Alles is donker en zonder enige vorm, totdat God deze woorden uitademt: “Laat er licht zijn.” Plots veranderd alles. Licht doorkruist de duisternis, en wat eerst onzichtbaar was is nu duidelijk te zien. Dit is wat Gods Geest doet. Hij is altijd dichtbij, altijd in de buurt en brengt altijd licht aan dat wat eens gehuld was in duisternis.

Hij was bij Mozes om de Israëlieten door de woestijn te leiden. Hij was bij David om hem kracht te geven Goliath te verslaan. Hij was bij de profeet Jesaja en gaf hem de woorden om te spreken over Jezus’ komst. Hij was bij Jezus om Hem als Gods Zoon apart te zetten. En Gods Geest is nog steeds hier. Ook nu kan iedereen die in Jezus gelooft de diepe nabijheid van de Heilige Geest ervaren.

Maar wat betekent dit nu werkelijk? Hoe is het om de Heilige Geest te ervaren?

En Petrus zei tegen hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Handelingen 2:38

Overal in de Bijbel is er bewijs dat de Heilige Geest bepaalde mensen kracht gaf om deel te nemen aan zijn plannen en anderen te herinneren aan zijn doel. Maar Jezus’ zelfopofferende dood en wonderlijke opstanding veranderde alles. Voor het eerst in de geschiedenis kon iedereen die ervoor koos om in Jezus te geloven, zijn Heilige Geest ontvangen.

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.

Johannes 14:16-17

Het geschenk van de Heilige Geest is nog steeds beschikbaar voor een ieder die in Jezus gelooft. En met het ontvangen van dit geschenk geeft God ons de kracht om zo te leven dat het Hem eert en zijn karakter weerspiegelt. In feite, als we God vragen om dichter bij ons te komen, worden we meer bewust van zijn aanwezigheid en kracht in ons leven. Dit betekent dat zelfs in onze donkerste momenten, we eigenlijk nooit alleen zijn. De Heilige Geest is dichter bij jou dan je eigen adem.

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.

Romeinen 8:26

Ongeacht je situatie of afkomst, als je bij Christus hoort, is de Heilige Geest altijd met je om je bij te staan en kracht te geven, en voor je te bidden. Hij weet wat je nodig hebt, want Hij begrijpt je.

En omdat God jou begrijpt, werkt Hij altijd voor jou, tot jouw welzijn en zijn glorie. Dit betekent niet dat je geen lijden moet doorstaan of moeilijkheden te verduren krijgt. Maar zelfs temidden van deze beproevingen zal God, door de kracht van zijn Heilige Geest, je steeds weer dichter naar Zichzelf toebrengen.

Zelfs als je op je zwakst bent is er niets dat God niet door jou heen kan doen als zijn Heilige Geest in jou leeft.

Ik zal u een nieuw hart geven — en nieuwe en goede verlangens — en een nieuwe geest in u planten. …Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.

Ezechiël 36:26-27

Je bent nooit ver van Gods aanwezigheid. Als je besluit Jezus te accepteren als de opgestane Zoon van God krijg je alle voordelen die daarmee samenhangen, inclusief de Heilige Geest die altijd bij je is.

Neem een moment en stel jezelf deze vragen:

  • Geloof ik dat Jezus God is?

  • Heb ik Jezus gevraagd om mijn leven te veranderen?

Als je beide vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan heb je toegang tot Gods Heilige Geest. Het hebben van toegang tot God en leven met God zijn compleet verschillende dingen.

Als we God gehoorzamen vanuit liefde tot Hem en we Jezus erkennen als Heer in onze levens dan staan we de Heilige Geest toe om in onze levens tot bloei te komen. Daarom vereist een leven dat vervuld is van de Geest, dat we elke dag doelbewust tijd met God doorbrengen.

Door doelbewust tijd met God te hebben ontdek je hoe je Hem en anderen lief kunt hebben, en hoe je discipelen kunt maken. Door Gods karakter te leren kennen kun je vertrouwd raken met de kracht, aanwezigheid en autoriteit van zijn Geest. En door de kracht van de Heilige Geest wordt je bewust hoe jouw handelen en keuzes je relatie met God en anderen beïnvloedt.

De Here is de Geest die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.

2 Korinthiërs 3:17-18

Uiteindelijk is de Heilige Geest beschikbaar voor iedereen die een volgeling van Christus wordt en Hij wil jou de kracht geven om te leven op een manier waardig aan de roeping die God je gegeven heeft.

Als je wilt ontdekken hoe je een leven kunt leiden dat vervuld is met de Geest, een leven dat God eert en anderen inspireert, lees dan eens Galaten 5:22-23. Als je er klaar voor bent bid dan voor de vrucht van de Geest in dit volgende blogbericht.

Bid voor de vrucht van de Geest

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

9 gebeden om je te helpen de vrucht van de Geest te ontwikkelen

Oranje

Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.

Galaten 5:25

Als je jezelf ziet als een volgeling van Jezus, dan is de Heilige Geest altijd met je. Hij helpt je om een leven te leiden dat God eert en anderen bemoedigd. Maar al hebben we op elk moment de Geest ter beschikking, om een leven te leiden dat vervuld is met de Geest, vraagt dit dat we doelbewust elke dag tijd met God doorbrengen.

Als we Gods Geest toelaten om ons te overtuigen, uit te dagen en te veranderen, dan hervormt hij de manier waarop we denken en handelen.

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

Galaten 5:22-23

De “vruchten” van de Geest zijn verschillend en toch met elkaar verbonden; samen bewijzen ze dat we God toelaten om elk deel van ons leven te vormen.

De keuzes die je maakt weerspiegelen altijd door wat jij je hart laat leiden en sturen. Laten we nu de tijd nemen om Galaten 5:22-23 te lezen. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien op welke gebieden van je leven je Hem nodig hebt voor verandering. Wanneer je er klaar voor bent, bid dan met ons de onderstaande gebeden.

Een gebed voor liefde

Vader God, dank U dat U mij laat zien hoe echte liefde eruit ziet. Maak mij volmaakt in uw liefde door me te laten zien welke delen van mijn leven niet in overeenstemming zijn met uw Heilige Geest. Toon mij waar ik egoïstisch en snel kwaad ben, zodat ik deze dingen aan U kan overgeven en U mij uw onbaatzuchtige liefde ervoor in de plaatst kunt geven. Hervorm mij in iemand die anderen liefheeft zoals U mij liefheeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vreugde

God, dank U dat U mij voortdurend toegang geeft tot uw aanwezigheid. Omdat U altijd met mij bent kan ik constant echte vreugde ervaren. Hoewel de vreugde die U geeft niet gebaseerd is op mijn omstandigheden, leef ik niet altijd een leven dat gekenmerkt wordt door vreugde. Te vaak laat ik mijn problemen bepalen hoe ik reageer, in plaats dat ik op U vertrouw. Vergeef me alstublieft! Vul me met uw vreugde en vrede, zodat ik door de kracht van uw Heilige Geest altijd vol hoop mag zijn. Help me om een leven te leiden dat gekenmerkt wordt door onoverwinnelijke vreugde. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vrede

Vader God, ik word vaak overweldigd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen, en ik word gemakkelijk afgeleid door dingen die er niet toe doen. Vergeef me alstublieft dat ik niet consequent mijn vertrouwen in U stel. Zelfs wanneer ik geconfronteerd word met heftige situaties, bent U nog steeds bij me. U bent de Schepper van vrede, en telkens wanneer ik dicht bij U kom kan ik toegang krijgen tot uw vredevolle aanwezigheid. Dus in plaats van uw Heilige Geest het zwijgen op te leggen wanneer ik me angstig of ontmoedigd begin te voelen, help me om ruimte in mijn hart en hoofd te maken om de vrede te ervaren die U vrijelijk geeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor geduld

Heilige Geest, geef mij een zuiver hart dat het beste in anderen zoekt. Help me om aan iedereen empathie en medeleven te tonen, en dat ik dit doe met vriendelijkheid en respect. Wanneer mensen of omstandigheden niet voldoen aan mijn verwachtingen, geef me dan de kracht om genade en begrip te tonen. Help me om mijn situatie vanuit uw perspectief te zien, zodat ik altijd vreugdevol kan zijn en geduld kan tonen wanneer dit nodig is. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor vriendelijkheid

Dank U, God, dat U mij voortdurend uw standvastige liefde en genade laat zien. U bent zo goed! Heer, ik ben vaak snel boos, gekwetst of beledigd. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag. Het is door uw Geest dat ik vergeven ben en kracht krijg. Vandaag nodig ik U uit om mij te leiden en te sturen. Laat me zien hoe ik vriendelijkheid kan tonen aan anderen, zoals U vriendelijkheid aan mij hebt getoond. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor mildheid

Heilige Geest, er is nergens waar ik heen kan gaan om aan uw aanwezigheid te ontsnappen! U verlaat mij niet, want U bent te goed om mij te laten zoals U mij gevonden heeft. U leidt mij, U geeft mij raad en toont mij de wegen die naar het leven leiden. Maak me vandaag meer bewust van uw mildheid, zodat ik uw mildheid met anderen kan delen. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor zelfbeheersing

Heilige Geest, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn! Ik wil U niet teleurstellen op een manier die onwaardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. In plaats daarvan wil ik een gedisciplineerd, bedachtzaam leven leiden, omdat ik weet dat dit U eert. Dus als ik in de verleiding kom om toe te geven aan boosheid, egoïsme of trots, help mij dan om anderen als belangrijker dan mijzelf te beschouwen, en laat mij dit doen met nederigheid en genade. Ik geef de controle over mijn leven aan U. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor trouw

God, U maakt alle dingen mooi op hun juiste tijd. Niets is te moeilijk voor U om te volbrengen! U bent trouw in het nakomen van uw beloften. Maar zo vaak vergeet ik dit en raak ik ontmoedigd wanneer mijn situaties niet lijken te veranderen. Op die momenten is het gemakkelijk om te vergeten dat U nog niet klaar bent met werken. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag, door uw Heilige Geest. Wanneer ik moe begin te worden, help me dan herinneren dat U bij mij bent, dat U trouw bent, en dat U mij alles gegeven heeft wat ik nodig heb om vandaag een leven vol geloof te leiden. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor tederheid

Heilige Geest, help me om goed te letten op de manieren waarop U mij bij mijn naam roept en mij dichter bij U brengt. En terwijl U dat doet, laat mij dan zien hoe ik kan leven op een manier die waardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. Help me om niets te doen uit eigen belang, maar in plaats daarvan, laat me zien hoe ik anderen belangrijker kan vinden dan mijzelf. En in plaats van onmiddellijk de fouten te willen corrigeren die ik in andere mensen zie, help mij om mijn zorgen eerst naar U toe te brengen, zodat U mijn reactie kunt leiden. Laat de gesprekken die ik met anderen voer gevuld zijn met tederheid en respect, zodat niets in mijn leven de mensen ervan weerhoudt om U door mij heen te zien. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Hebben deze gebeden je bemoedigd en geïnspireerd? Voeg er een paar toe aan je YouVersion gebedslijst. Ga door om gedurende de week doelbewust tijd met God door te brengen in gebed en sta de Heilige Geest toe om de manier waarop je leeft te vormen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Psalmen 23: De HERE is mijn herder

1  
De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb!

2  
Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.

3  
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam.

4  
Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg.

5  
U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van uw zegen!

6  
Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis.

Psalm 23 in Dutch

Psalm 23 in English

Leef met kracht.

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.

Romeinen 8:26

Wat doet God in jou?

Neem even de tijd en denk na over wat God onlangs in je leven heeft gedaan. Denk aan de situaties die Hij je heeft helpen doorstaan, de uitdagingen die je samen hebt overwonnen en de overwinningen die je dankzij Hem hebt behaald.

Wanneer je bij Christus hoort, is zijn Heilige Geest altijd bij jou, ongeacht jouw situatie of achtergrond. Hij geeft je kracht en versterkt je. Er is niets dat God niet door jou heen kan doen als zijn Heilige Geest in jou woont.

Vraag God op dit moment om je te laten zien hoe zijn Heilige Geest in jouw leven aan het werk is. Hier zijn enkele leesplannen die je op weg kunnen helpen:

Meer leesplannen