Openingszinnen voor een gesprek met God

Persoon bidt

Weet je niet zeker waar je voor kunt bidden?

Praten met God voelt niet altijd makkelijk, maar als we God beter willen leren kennen is het nodig om te weten hoe we eerlijk en nederig met Hem kunnen praten.

Hier zijn drie dingen die je kunnen bemoedigen, wanneer je in gebed naar God gaat. Kies een of twee punten uit die jou opvallen en gebruik ze om een gebed in YouVersion te maken.

1. Houd het eenvoudig.

God is niet geïnteresseerd of je woorden wel duur genoeg klinken — Hij wil gewoon tijd met je doorbrengen. Sommige van de beste gesprekken met God ontstaan wanneer je eenvoudigweg deelt waar je aan denkt en Hem dan de ruimte geeft om te reageren.

Stel vragen als:

God, wat moet ik doen aan … ?

God, wat denkt U van … ?

God, zou U … ?

God, waarom heeft U … ?

Maak een gebed

2. Wees oprecht.

God wordt niet boos op je voor je eerlijkheid, dus wees oprecht als je bidt. Onthoud, niets kan je scheiden van Gods liefde. Als je dus niet weet wat je moet zeggen, vertel God dat. Als je gefrustreerd bent over een situatie, zeg het. Hij wil dat je vrijmoedig en met vertrouwen bij Hem komt.

Praat met God over de zorgen die je nu hebt. Zeg dingen als:

Ik worstel met…

Ik heb hulp nodig met…

Ik begrijp niet waarom…

Ik ben gefrustreerd omdat…

Maak een gebed

3. Blijf komen.

Bidden kan in het begin wat vreemd aanvoelen, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Maak deze week van bidden een gewoonte, door elke dag minstens 5 minuten met God te praten.

Hier zijn wat openingszinnen:

Ik hoop op…

Ik ben dankbaar voor…

Ik ben enthousiast omdat…

Vandaag merkte ik dat…

Maak een gebed

God schiep ons voor gemeenschap.

Vrienden

Godvruchtige relaties ontwikkelen

Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn … Keer u af van het slechte … houd u vast aan het goede. Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken…

Romeinen 12:9-10

God schiep ons voor gemeenschap. We zijn gemaakt voor relaties: met onze vrienden, partner, collega’s, of kinderen. God heeft gezonde relaties bedoeld om barmhartig, opofferend, eerbaar en vergevingsgezind te zijn. Het ontwikkelen van deze eigenschappen betekent vaak dat we onze verwachtingen voor onze relaties moeten opgeven en in plaats daarvan op Hem moeten vertrouwen.

Vandaag delen we leesplannen die je kunnen helpen in de omgang met de mensen van wie je houdt, die je opvoedt of die je leidt. Je kunt ze alleen lezen of met iemand samen. Kies dan voor: Leesplan met vrienden.

Klaar om te beginnen? Kies nu je leesplan:

Bekijk meer leesplannen

Wie denk jij dat je bent?

3 manieren om je gedachten te bedwingen en Gods waarheid over je leven uit te spreken.

Persoon die denkt

Welke woorden komen er in je op als je een taak, een relatie of een kans benadert, en je denkt na over wie je bent en waartoe je in staat bent? Zijn het woorden die geloof, hoop, vertrouwen en kracht uitstralen? Of angst, twijfel, trots of onzekerheid?

Wat we onszelf elke dag vertellen is belangrijk. Als we iets over onze identiteit geloven dat niet waar is, zullen we moeite hebben om te geloven wat God over ons zegt wanneer Hij het ons openbaart.

Waarheden zijn onveranderlijk. Ze zijn niet afhankelijk van wat je doet, wat je hebt gedaan, of wie je wilt zijn. Waarheden zijn geen zelfhulpmantra’s of clichés. Ze zijn volledig gebaseerd op Gods Woord en wat Hij over jou zegt. Er zullen altijd gebieden in jouw leven zijn waar je moet groeien, maar hoe God jou ziet en wat Hij over jou zegt verandert niet. Want God bevestigt wie jij bent en niet alleen wat je doet.

Daarom zul je jezelf gaan zien zoals Hij je ziet wanneer jij je identiteit in Hem wortelt door op de Bijbel gebaseerde waarheden over jezelf uit te spreken. En dat zal de manier beïnvloeden waarop je mensen, situaties, kansen en gebeurtenissen om je heen behandelt.

Hier zijn 3 stappen die je kunnen helpen om je gedachten te bedwingen en de waarheid over je leven te verkondigen:

 1. Identificeer de leugens die je jezelf vertelt.

 2. Neem even de tijd en denk na over een moeilijk gesprek dat je onlangs had. Wat zei je? Wat dacht je over jezelf en de ander?

  Jouw woorden en daden onthullen de verhalen die je jezelf vertelt. Om te ontdekken of een verhaal onjuist is, moet je je afvragen: Wordt deze gedachte gekenmerkt door angst, onzekerheid, trots, bitterheid, of een gebrek aan vertrouwen? Leidt deze gedachte mij tot cynisch of egoïstisch gedrag? Als je een van deze vragen met een “ja” kunt beantwoorden, moet het verhaal dat je jezelf vertelt waarschijnlijk worden aangepakt en aangepast.

  Neem nu een paar minuten de tijd en identificeer de leugens die je misschien gelooft. Als je hiermee klaar bent, schrijf dan deze onjuiste verhalen op en denk erover na. Breng een paar momenten in stilte door en vraag God om je duidelijk te laten zien waar die leugens vandaan komen.

  Wanneer je kunt identificeren waar en wanneer je een leugen begon te geloven, zal het gemakkelijker zijn om de manier waarop je denkt te veranderen.

 3. Verander je perspectief.

 4. Voor elke leugen is er een waarheid die deze kan vervangen. Bekijk nogmaals je lijst met onjuiste verhalen, en vraag God deze keer om je te laten zien wat Zijn waarheid is voor elk van de uitspraken die je hebt opgeschreven.

  Probeer hiervoor een paar minuten met God door te brengen en vraag Hem dan om je duidelijk te laten zien hoe Hij je ziet. Zoek daarna naar Bijbelverzen die in tegenspraak zijn met de leugens die je hebt geloofd. (Ga in de app naar “Ontdek” in het menu en zoek met trefwoorden.)

  Hier zijn een aantal bijbelverzen die je op weg kunnen helpen…

  Identiteit: Galaten 5:22-23, Johannes 3:16, Jesaja 43:5, 2 Korinthiërs 5:17

  Geld: Filippenzen 4:19, Hebreeën 13:5, Deuteronomium 8:18, 1 Timotheüs 6:17-19, 1 Timotheüs 5:8

  Relaties: Romeinen 13:8, Efeziërs 6:1-4, 1 Petrus 4:8, 1 Thessalonicenzen 5:11

  Zekerheid: Johannes 10:28-29, Galaten 5:1, Titus 3:5-7, Psalmen 27:1-3

  Vertrouwen: Spreuken 3:26, Filippenzen 4:13, 1 Johannes 4:15-18, Hebreeën 10:35-36

  Dagelijks leven: 2 Korinthiërs 12:9-10, Jesaja 30:15, 1 Timotheüs 4:12, Romeinen 12

 5. Spreek uit wat waar is.

 6. Zodra je je lijst met verzen hebt, herschrijf ze dan allemaal in je eigen woorden. Verander de waarheden uit de Schrift in specifieke, bewuste uitspraken die je dagelijks over je leven kunt verkondigen.

  Zo zouden mogelijke uitspraken er uit kunnen zien:

  • Ik ben genoeg want ik ben een kind van God.
  • Ik verheug me in het lijden omdat Christus voor mij heeft geleden.
  • Ik schaam me niet voor Jezus want Zijn offer verandert levens.
  • Ik ben enorm geliefd, en daarom houd ik van anderen zoals er van mij gehouden wordt.
  • Niets kan mij scheiden van Gods liefde.

Houd bij het maken van je lijst in gedachten dat God Zijn kind ziet wanneer Hij naar jou kijkt. En als God – die Waarheid is – iets over jou zegt, dan moet het waar zijn. Wanneer je dus je lijst met uitspraken maakt, kan je deze met vertrouwen maken…

Omdat je de God toebehoort die je vol vertrouwen toerust en je bij je naam roept.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Gebed voor leiding

Wat leidt jou?

Denk aan een beslissing die je onlangs nam. Misschien moest je kiezen wat je vandaag aan zou doen. Misschien was het een beslissing om al dan niet een nieuwe baan aan te nemen. Of misschien was het gewoon de keuze om “hallo” te zeggen tegen iemand die je niet goed kent. Een gemiddeld persoon neemt duizenden beslissingen per dag.

Hoewel al onze keuzes niet even zwaar wegen, draagt elke keuze die we maken bij aan de richting die ons leven neemt. Het goede nieuws is — we hoeven niet alleen te beslissen.

Gods Heilige Geest is bij iedereen die in Jezus gelooft en geeft hen de kracht om te leven op een manier die Hem eert. Dus denk eens na over een beslissing die je moet nemen en als je er klaar voor bent, vraag dan de Heilige Geest om je te leiden.


Gebed voor leiding

Heilige Geest,

U kent mijn hart. U begrijpt mijn diepste wensen en behoeften, en U kent al mijn bedoelingen. U kent mij beter dan ik mijzelf ken. Ik kan nergens heen om aan uw aanwezigheid te ontkomen, en ik kan niets voor U verbergen!

En daarom vraag ik U op dit moment, om mij uw goddelijke wijsheid en leiding te geven.

Ik weet niet altijd waar ik voor moet bidden. Mijn ziel is uitgeput en ik ben moe. Ik maak me vaak zorgen of ik wel de juiste beslissing neem, maar ik wil een leven leiden dat U eert.

Ook al heb ik het gevoel dat ik niet vooruit kan of niet kan zien wat er komt — U ziet mij. En U kent mij. Dus leid me alstublieft. Wijs mij de paden die naar een overvloedig leven leiden, en overtuig mij wanneer ik geneigd ben om van U af te dwalen.

Terwijl U mij leidt, herstel mij. Ik zal te allen tijde mijn hoop op U vestigen, want U weet alle dingen, en door U wordt mijn leven bijeengehouden. U bent mijn kracht in tijden van nood en U bent mijn redding geworden.

Houd me dus stevig vast, Heer, en leer me te wandelen op een manier die de roeping waardig is die U mij gegeven heeft. Leid mijn stappen terwijl U over mijn leven waakt, want ik wil U verheerlijken.

In Jezus’ naam,

Amen.

Dit gebed opslaan

Wie is de Heilige Geest?

Duif

In het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa.

Genesis 1:1-2

Stel je eens voor, Gods Geest zweeft over de aarde. Alles is donker en zonder enige vorm, totdat God deze woorden uitademt: “Laat er licht zijn.” Plots veranderd alles. Licht doorkruist de duisternis, en wat eerst onzichtbaar was is nu duidelijk te zien. Dit is wat Gods Geest doet. Hij is altijd dichtbij, altijd in de buurt en brengt altijd licht aan dat wat eens gehuld was in duisternis.

Hij was bij Mozes om de Israëlieten door de woestijn te leiden. Hij was bij David om hem kracht te geven Goliath te verslaan. Hij was bij de profeet Jesaja en gaf hem de woorden om te spreken over Jezus’ komst. Hij was bij Jezus om Hem als Gods Zoon apart te zetten. En Gods Geest is nog steeds hier. Ook nu kan iedereen die in Jezus gelooft de diepe nabijheid van de Heilige Geest ervaren.

Maar wat betekent dit nu werkelijk? Hoe is het om de Heilige Geest te ervaren?

En Petrus zei tegen hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Handelingen 2:38

Overal in de Bijbel is er bewijs dat de Heilige Geest bepaalde mensen kracht gaf om deel te nemen aan zijn plannen en anderen te herinneren aan zijn doel. Maar Jezus’ zelfopofferende dood en wonderlijke opstanding veranderde alles. Voor het eerst in de geschiedenis kon iedereen die ervoor koos om in Jezus te geloven, zijn Heilige Geest ontvangen.

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.

Johannes 14:16-17

Het geschenk van de Heilige Geest is nog steeds beschikbaar voor een ieder die in Jezus gelooft. En met het ontvangen van dit geschenk geeft God ons de kracht om zo te leven dat het Hem eert en zijn karakter weerspiegelt. In feite, als we God vragen om dichter bij ons te komen, worden we meer bewust van zijn aanwezigheid en kracht in ons leven. Dit betekent dat zelfs in onze donkerste momenten, we eigenlijk nooit alleen zijn. De Heilige Geest is dichter bij jou dan je eigen adem.

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.

Romeinen 8:26

Ongeacht je situatie of afkomst, als je bij Christus hoort, is de Heilige Geest altijd met je om je bij te staan en kracht te geven, en voor je te bidden. Hij weet wat je nodig hebt, want Hij begrijpt je.

En omdat God jou begrijpt, werkt Hij altijd voor jou, tot jouw welzijn en zijn glorie. Dit betekent niet dat je geen lijden moet doorstaan of moeilijkheden te verduren krijgt. Maar zelfs temidden van deze beproevingen zal God, door de kracht van zijn Heilige Geest, je steeds weer dichter naar Zichzelf toebrengen.

Zelfs als je op je zwakst bent is er niets dat God niet door jou heen kan doen als zijn Heilige Geest in jou leeft.

Ik zal u een nieuw hart geven — en nieuwe en goede verlangens — en een nieuwe geest in u planten. …Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.

Ezechiël 36:26-27

Je bent nooit ver van Gods aanwezigheid. Als je besluit Jezus te accepteren als de opgestane Zoon van God krijg je alle voordelen die daarmee samenhangen, inclusief de Heilige Geest die altijd bij je is.

Neem een moment en stel jezelf deze vragen:

 • Geloof ik dat Jezus God is?

 • Heb ik Jezus gevraagd om mijn leven te veranderen?

Als je beide vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan heb je toegang tot Gods Heilige Geest. Het hebben van toegang tot God en leven met God zijn compleet verschillende dingen.

Als we God gehoorzamen vanuit liefde tot Hem en we Jezus erkennen als Heer in onze levens dan staan we de Heilige Geest toe om in onze levens tot bloei te komen. Daarom vereist een leven dat vervuld is van de Geest, dat we elke dag doelbewust tijd met God doorbrengen.

Door doelbewust tijd met God te hebben ontdek je hoe je Hem en anderen lief kunt hebben, en hoe je discipelen kunt maken. Door Gods karakter te leren kennen kun je vertrouwd raken met de kracht, aanwezigheid en autoriteit van zijn Geest. En door de kracht van de Heilige Geest wordt je bewust hoe jouw handelen en keuzes je relatie met God en anderen beïnvloedt.

De Here is de Geest die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.

2 Korinthiërs 3:17-18

Uiteindelijk is de Heilige Geest beschikbaar voor iedereen die een volgeling van Christus wordt en Hij wil jou de kracht geven om te leven op een manier waardig aan de roeping die God je gegeven heeft.

Als je wilt ontdekken hoe je een leven kunt leiden dat vervuld is met de Geest, een leven dat God eert en anderen inspireert, lees dan eens Galaten 5:22-23. Als je er klaar voor bent bid dan voor de vrucht van de Geest in dit volgende blogbericht.

Bid voor de vrucht van de Geest

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen