9 gebeden om je te helpen de vrucht van de Geest te ontwikkelen

Oranje

Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden.

Galaten 5:25

Als je jezelf ziet als een volgeling van Jezus, dan is de Heilige Geest altijd met je. Hij helpt je om een leven te leiden dat God eert en anderen bemoedigd. Maar al hebben we op elk moment de Geest ter beschikking, om een leven te leiden dat vervuld is met de Geest, vraagt dit dat we doelbewust elke dag tijd met God doorbrengen.

Als we Gods Geest toelaten om ons te overtuigen, uit te dagen en te veranderen, dan hervormt hij de manier waarop we denken en handelen.

Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.

Galaten 5:22-23

De “vruchten” van de Geest zijn verschillend en toch met elkaar verbonden; samen bewijzen ze dat we God toelaten om elk deel van ons leven te vormen.

De keuzes die je maakt weerspiegelen altijd door wat jij je hart laat leiden en sturen. Laten we nu de tijd nemen om Galaten 5:22-23 te lezen. Vraag de Heilige Geest om je te laten zien op welke gebieden van je leven je Hem nodig hebt voor verandering. Wanneer je er klaar voor bent, bid dan met ons de onderstaande gebeden.

Een gebed voor liefde

Vader God, dank U dat U mij laat zien hoe echte liefde eruit ziet. Maak mij volmaakt in uw liefde door me te laten zien welke delen van mijn leven niet in overeenstemming zijn met uw Heilige Geest. Toon mij waar ik egoïstisch en snel kwaad ben, zodat ik deze dingen aan U kan overgeven en U mij uw onbaatzuchtige liefde ervoor in de plaatst kunt geven. Hervorm mij in iemand die anderen liefheeft zoals U mij liefheeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vreugde

God, dank U dat U mij voortdurend toegang geeft tot uw aanwezigheid. Omdat U altijd met mij bent kan ik constant echte vreugde ervaren. Hoewel de vreugde die U geeft niet gebaseerd is op mijn omstandigheden, leef ik niet altijd een leven dat gekenmerkt wordt door vreugde. Te vaak laat ik mijn problemen bepalen hoe ik reageer, in plaats dat ik op U vertrouw. Vergeef me alstublieft! Vul me met uw vreugde en vrede, zodat ik door de kracht van uw Heilige Geest altijd vol hoop mag zijn. Help me om een leven te leiden dat gekenmerkt wordt door onoverwinnelijke vreugde. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Gebed voor vrede

Vader God, ik word vaak overweldigd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen, en ik word gemakkelijk afgeleid door dingen die er niet toe doen. Vergeef me alstublieft dat ik niet consequent mijn vertrouwen in U stel. Zelfs wanneer ik geconfronteerd word met heftige situaties, bent U nog steeds bij me. U bent de Schepper van vrede, en telkens wanneer ik dicht bij U kom kan ik toegang krijgen tot uw vredevolle aanwezigheid. Dus in plaats van uw Heilige Geest het zwijgen op te leggen wanneer ik me angstig of ontmoedigd begin te voelen, help me om ruimte in mijn hart en hoofd te maken om de vrede te ervaren die U vrijelijk geeft. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor geduld

Heilige Geest, geef mij een zuiver hart dat het beste in anderen zoekt. Help me om aan iedereen empathie en medeleven te tonen, en dat ik dit doe met vriendelijkheid en respect. Wanneer mensen of omstandigheden niet voldoen aan mijn verwachtingen, geef me dan de kracht om genade en begrip te tonen. Help me om mijn situatie vanuit uw perspectief te zien, zodat ik altijd vreugdevol kan zijn en geduld kan tonen wanneer dit nodig is. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor vriendelijkheid

Dank U, God, dat U mij voortdurend uw standvastige liefde en genade laat zien. U bent zo goed! Heer, ik ben vaak snel boos, gekwetst of beledigd. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag. Het is door uw Geest dat ik vergeven ben en kracht krijg. Vandaag nodig ik U uit om mij te leiden en te sturen. Laat me zien hoe ik vriendelijkheid kan tonen aan anderen, zoals U vriendelijkheid aan mij hebt getoond. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor mildheid

Heilige Geest, er is nergens waar ik heen kan gaan om aan uw aanwezigheid te ontsnappen! U verlaat mij niet, want U bent te goed om mij te laten zoals U mij gevonden heeft. U leidt mij, U geeft mij raad en toont mij de wegen die naar het leven leiden. Maak me vandaag meer bewust van uw mildheid, zodat ik uw mildheid met anderen kan delen. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor zelfbeheersing

Heilige Geest, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn! Ik wil U niet teleurstellen op een manier die onwaardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. In plaats daarvan wil ik een gedisciplineerd, bedachtzaam leven leiden, omdat ik weet dat dit U eert. Dus als ik in de verleiding kom om toe te geven aan boosheid, egoïsme of trots, help mij dan om anderen als belangrijker dan mijzelf te beschouwen, en laat mij dit doen met nederigheid en genade. Ik geef de controle over mijn leven aan U. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor trouw

God, U maakt alle dingen mooi op hun juiste tijd. Niets is te moeilijk voor U om te volbrengen! U bent trouw in het nakomen van uw beloften. Maar zo vaak vergeet ik dit en raak ik ontmoedigd wanneer mijn situaties niet lijken te veranderen. Op die momenten is het gemakkelijk om te vergeten dat U nog niet klaar bent met werken. Verander alstublieft de manier waarop ik denk en mij gedraag, door uw Heilige Geest. Wanneer ik moe begin te worden, help me dan herinneren dat U bij mij bent, dat U trouw bent, en dat U mij alles gegeven heeft wat ik nodig heb om vandaag een leven vol geloof te leiden. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Een gebed voor tederheid

Heilige Geest, help me om goed te letten op de manieren waarop U mij bij mijn naam roept en mij dichter bij U brengt. En terwijl U dat doet, laat mij dan zien hoe ik kan leven op een manier die waardig is aan de roeping die U mij gegeven heeft. Help me om niets te doen uit eigen belang, maar in plaats daarvan, laat me zien hoe ik anderen belangrijker kan vinden dan mijzelf. En in plaats van onmiddellijk de fouten te willen corrigeren die ik in andere mensen zie, help mij om mijn zorgen eerst naar U toe te brengen, zodat U mijn reactie kunt leiden. Laat de gesprekken die ik met anderen voer gevuld zijn met tederheid en respect, zodat niets in mijn leven de mensen ervan weerhoudt om U door mij heen te zien. In Jezus’ naam, amen.

Toevoegen aan gebedslijst

Hebben deze gebeden je bemoedigd en geïnspireerd? Voeg er een paar toe aan je YouVersion gebedslijst. Ga door om gedurende de week doelbewust tijd met God door te brengen in gebed en sta de Heilige Geest toe om de manier waarop je leeft te vormen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Psalmen 23: De HERE is mijn herder

1  
De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb!

2  
Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.

3  
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam.

4  
Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg.

5  
U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van uw zegen!

6  
Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis.

Psalm 23 in Dutch

Psalm 23 in English

Leef met kracht.

De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.

Romeinen 8:26

Wat doet God in jou?

Neem even de tijd en denk na over wat God onlangs in je leven heeft gedaan. Denk aan de situaties die Hij je heeft helpen doorstaan, de uitdagingen die je samen hebt overwonnen en de overwinningen die je dankzij Hem hebt behaald.

Wanneer je bij Christus hoort, is zijn Heilige Geest altijd bij jou, ongeacht jouw situatie of achtergrond. Hij geeft je kracht en versterkt je. Er is niets dat God niet door jou heen kan doen als zijn Heilige Geest in jou woont.

Vraag God op dit moment om je te laten zien hoe zijn Heilige Geest in jouw leven aan het werk is. Hier zijn enkele leesplannen die je op weg kunnen helpen:

Meer leesplannen

Hoe deel jij je geloof?

Vrienden op een gebouw

Denk aan een vriend, een buurman, een familielid of een collega die geen sterke relatie met Jezus heeft. Hoe zou jij je geloof met hen delen?

Mattheüs 28:18-20, ook wel bekend als “De Grote Opdracht”, is een geweldige tekst om te beginnen:

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

In het oorspronkelijke Grieks is de uitdrukking “leerlingen maken” eigenlijk een opdracht om te “onderwijzen.” Dit is geen suggestie van Jezus — het is een dringende, voortdurende opdracht, en het is het centrale punt van de Grote Opdracht.

Hier zijn 3 manieren om anderen tot zijn leerlingen te maken door de Grote Opdracht in ons leven toe te passen:

 1. Ga

 2. Het oorspronkelijke Griekse woord voor “gaan” duidt op een voortdurende actie. Het is niet zozeer een bevel om je baan of je huis te verlaten en discussies aan te gaan met vreemden.

  In plaats daarvan laat dit werkwoord zien dat we anderen tot leerlingen kunnen maken door relaties aan te gaan met de mensen waar we elke dag mee omgaan — de mensen op ons werk, op onze scholen en zelfs in de supermarkt. In principe zegt Jezus: “Ga tijdens je gewone dagelijkse leven mensen trainen en onderwijzen om mij te volgen.”

  Voordat we verder gaan, is het belangrijk je erop te wijzen dat “gaan” niet altijd betekent dat we ons land moeten verlaten. Wanneer Jezus zijn volgelingen roept om leerlingen te maken “van alle volken” — sprak Jezus ook tot zijn Joodse leerlingen die de omgang met andere bevolkingsgroepen vermeden. Zijn bevel zou hen hebben uitgedaagd om de hand te reiken aan Romeinse veroveraars, Ethiopische reizigers en Samaritaanse buren in hun eigen stad, maar ook in het buitenland.

  Met andere woorden, Jezus liet hen zien dat het christendom niet exclusief is voor één ras, bevolkingsgroep of land — het is voor alle volken. Altijd. En de mensen met wie we elke dag omgaan, zijn meestal de mensen die God ons dringend vraagt te bereiken.

  Dus wie heeft God om je heen geplaatst, en hoe kun je hen vandaag bereiken?

  Tip: Om je op weg te helpen, kun je een bemoedigende versafbeelding met iemand delen. Of vraag iemand hoe je voor hen kunt bidden, en voeg dan hun verzoeken toe aan je YouVersion-gebedslijst.

 3. Dopen

 4. Wat komt er in je op als je aan “dopen” denkt? Als je zou antwoorden “iemand onderdompelen in water” — heb je geen ongelijk! Maar dopen heeft als doel om een innerlijke verandering van het hart openlijk te tonen. Het is zowel een symbolische uitdrukking van het geloof als een daad van gehoorzame overgave en berouw. Daarom is het de natuurlijke volgende stap die iemand neemt nadat hij de beslissing heeft genomen om in Christus te geloven en Hem te volgen.

  We kunnen mensen helpen beslissen om die stap te zetten door eerlijke gesprekken met hen te voeren over de betekenis van het volgen van Jezus. We kunnen hun vragen over God beantwoorden en hen dan uitnodigen om zich fysiek te laten dopen.

  De doop is belangrijk omdat Jezus het ook deed. Hij gebood ook zijn leerlingen om anderen te dopen. Dus als we ons laten dopen, leven we zoals Jezus en gehoorzamen Hem. Deze openbare daad stelt ons in staat ons te identificeren met de dood en opstanding van Christus, ons te bekeren van de manier waarop we vroeger leefden en het nieuwe, eeuwige leven te vieren dat we hebben dankzij Jezus’ offer.

  Tip: Als je relaties aangaat met mensen die er misschien over denken zich te laten dopen, zijn hier enkele vragen die je hen kan stellen…

  • Geloof je dat je Jezus nodig hebt?
  • Wat betekent geloven in Jezus voor jou?
  • Geloof je dat Jezus voor je stierf en weer opstond?
  • Hoe ziet Jezus volgen eruit?
  • Hoe heb je God gevraagd om je fouten uit het verleden te vergeven?
  • Heb je Jezus in je leven uitgenodigd?
 5. Onderwijzen

 6. Iemand onderwijzen is een proces in twee stappen: het houdt in iemand ideeën te geven en consequent de dingen die we onderwijzen voor te leven. Dat hoeft niet formeel te zijn. Volgens de Grote Opdracht gebeurt het al als we eropuit gaan en gaan dopen.

  Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat we niet kunnen verwachten dat mensen zich houden aan wat Jezus ons heeft geboden, tenzij we ook zelf zijn geboden naleven.

  Willen we dat mensen Gods liefde leren kennen? Dan moeten wijzelf Gods liefde aan mensen tonen. Willen we dat mensen leren over Jezus’ mededogen? Dan moeten we zelf medelevend zijn. Willen we dat mensen gul geven? Dan moeten we zelf goede rentmeesters van ons geld zijn. Willen we dat mensen Gods Woord bestuderen? Dan moeten we het zelf bestuderen.

  Laat zien wat het betekent om een leerling te zijn door iemand te laten meewandelen terwijl je bidt, Gods Woord bestudeert, je financiën beheert en je dagelijkse leven leidt.

  Tip: Probeer iemand uit te nodigen om samen met jou een leesplan door te lezen. Tik op de onderstaande link om naar leesplannen te zoeken.

Bekijk leesplannen

Uiteindelijk is ons doel niet om mensen Jezus te doen volgen — alleen God kan iemands leven veranderen. Maar we kunnen wel elke dag bewust leven, zoeken naar mogelijkheden om relaties met de mensen om ons heen op te bouwen, anderen te laten zien wat het betekent om God te kennen en Hem bekend te maken. Ons geloof delen gaat over het delen van onze levens. En als we dat doen, zullen we kansen krijgen om leerlingen te maken.

Wil je meer weten over wat het betekent om Jezus te volgen?

Hier zijn drie Schriftgedeelten die je kunnen helpen erachter te komen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

⏰ Het is niet te laat…

Zomeruitdaging

Daag jezelf uit om dichter naar Christus te groeien.

God wil ons elke dag vernieuwen en nieuw leven brengen in onze routines, relaties en de manier waarop we spreken en denken.

Daarom doen we de Zomeruitdaging: een mogelijkheid om samen met God voortdurend te streven naar vernieuwing.

Het is nog niet te laat om aan de uitdaging te beginnen! Voltooi in de maand juli minstens één dag van een leesplan, gedurende 7 dagen op rij, om de medaille te verdienen.

Kies een leesplan en begin:

Bekijk meer leesplannen