Pomóż twoim dzieciom zrozumieć Wielkanoc

Szczęśliwa niedziela

Poświęcenie. Zmartwychwstanie. Odkupienie. Odnowa. Nawet dorosłym trudno jest zrozumieć te pojęcia. Jak możemy przedstawić je naszym dzieciom w kontekście ich własnej, dziecięcej wiary? Stworzyliśmy te historie biblijne, aby ci w tym pomóc.

Ojciec i syn grający na tablecie

Obejrzyj Pożegnalny posiłek, W ogrodzie, Wykonało się i Szczęśliwa niedziela ze swoimi dziećmi i wspólnie przeżyjcie wielkanocną historię w sposób, który łatwo zrozumieją. Interaktywne animacje sprawią, że dzieci zaangażują się w każdą historię. Zabawne aktywności dostępne dla każdej historii pomogą dzieciom dowiedzieć się, co dla nich oznacza ofiara Jezusa.

W trakcie pozwól, aby pytania dziecka prowadziły rozmowę całej rodziny o tym, jak możecie razem podążać za Jezusem.

Pobierz aplikację

Aplikacja Pismo Święte

Jak wyglądał ostatni tydzień Jezusa?

To
Wielki Tydzień…

Jezus poświęcił tydzień przed swoim ukrzyżowaniem, aby przypomnieć swoim uczniom, że śmierć nie ma ostatniego słowa a Jego Królestwu nie będzie końca. Ponieważ jednak nie rozumieli, co ma nastąpić, nie uświadamiali sobie także, że mówi im także: „Kocham was” i „Żegnajcie.”

Obecnie Wielki Tydzień jest przypomnieniem, że Bóg nadal działa. Ponieważ nawet w takich chwilach, gdy nasze oczekiwania zawodzą – wciąż jesteśmy obdarowywani nadzieją. Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Zaczynając od tej Niedzieli Palmowej, zastanów się nad swoim życiem, które zawdzięczasz ofierze Jezusa, czytając plan wielkanocny. (Gdy ukończysz jeden z tych planów, zdobędziesz także odznakę Wyzwanie Wielkanocne).

Zobacz plany o tematyce wielkanocnej

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie

4  
Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta

5  
postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd

6  
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy

7  
wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać.

8  
Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie.

9  
Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw.

10  
Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie.

11  
Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw.

12  
Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany.

13  
Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.

1 Corinthians 13 in Polish

1 Corinthians 13 in English