Podziękujmy Bogu za mamy ❤️

Matka przytula dwoje dzieci

Uczcij mamy,
które cię inspirują.

To kobiety, które nieustannie dbają o swoje rodziny. Radzą sobie z napiętymi grafikami, zabałaganionymi pokojami, a czasem z pustymi domami. To kobiety, które z miłością udzielają innym wsparcia i prowadzą innych ze współczuciem. I które nie rezygnują—nawet gdy życie staje się ciężkie.

Te kobiety pokazują nam, co to znaczy być mamą. Zasługują na miłość, uznanie i szacunek.

Dzisiaj jest wspaniały dzień, aby powiedzieć mamom, które znasz, jak bardzo je doceniasz. Poświęć chwilę, aby podziękować Bogu za matki, które umieścił wokół ciebie, a następnie podziel się z kimś, kto cię inspiruje, tym specjalnym obrazem z wersetem.

Przypowieści Salomona 31:29 Obraz z wersetem

Udostępnij obraz z wersetem

Szukajmy Boga… razem.

Czym jest dla ciebie szukanie Boga?

Regularne spędzanie czasu z Bogiem nie zawsze jest łatwe. Na szczęście nie musisz szukać Boga w pojedynkę — nie po to cię stworzono. Pomyśl o zaproszeniu innych ludzi, by razem z tobą zbliżali się do Boga poprzez wspólne studiowanie Biblii.

Po prostu rozpocznij plan, wybierz „Ze znajomymi” i codziennie szukaj Boga z ludźmi, którym ufasz.

A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne.

Dzieje Apostolskie 2:44

Odkryj więcej planów

Aplikacja Pismo Święte

POBIERZ
DARMOWĄ
BIBLIĘ

dla twojego telefonu,
tabletu i komputera.

Aplikację Pismo Święte

Trudno jest utrzymać skupienie na Bogu i Jego Słowie. Właśnie dlatego bezpłatna Aplikacja Biblia YouVersion oferuje ci narzędzia do codziennego poszukiwania Bożego serca.

Aplikację Pismo Święte

5 modlitw o wzrost duchowy

Modląca się osoba

Jak wygląda duchowy wzrost?

Zdrowe relacje wymagają ciężkiej pracy, dobrych nawyków i wspólnego spędzania czasu. Dlatego stawanie się duchowo dojrzałym zobowiązuje do zbliżania się do Boga każdego dnia.

Poniżej znajduje się pięć modlitw, które koncentrują się na różnych ścieżkach prowadzących do zażyłości z Bogiem. Czytając je, wybierz jeden obszar, na którym chcesz się skupić w tym tygodniu i pozwól Bogu przemienić cię w nową osobę, poprzez zmianę twojego sposobu myślenia.


Modlitwa o szczodre życie

Boże,

bez Ciebie nie mam nic. Każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Ciebie – jednak czasami postrzegam dary, które mi dałeś, jako coś, na co zasługuję. Czasami kusi mnie, aby gromadzić swoje bogactwo, czas i zasoby, zamiast dzielić się nimi z innymi. Wiem przecież, że jestem błogosławiony, aby być błogosławieństwem – pomóż mi więc proszę mądrze zarządzać darami, które mi powierzyłeś. Zmień mnie w kogoś, kto żyje – i daje – szczodrze.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o odpoczynek

Boże,

w świecie, który gloryfikuje zapracowanie, tak łatwo jest zapełnić czas rzeczami bez znaczenia. Jeśli zabraknie mi ostrożności, wpadnę w otępienie lub wypalę się, ponieważ nie zostawiam wystarczająco dużo miejsca, aby każdego dnia odpocząć w Twojej obecności. Proszę Cię, abyś zmienił sposób, w jaki myślę i żyję. Potrzebuję Twojej pomocy w zrobieniu miejsca na odpoczynek. Pomóż mi codziennie przychodzić do Ciebie – chcę po prostu być z Tobą.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o czytanie Bożego Słowa

Boże,

dziękuję Ci za wskazywanie mi ścieżek, które prowadzą do życia. Przepełnia mnie wdzięczność za to, że mogę wiecznie doświadczać radości w Twojej obecności! Pomóż mi żyć w sposób godny powołania, do którego mnie wezwałeś i spędzać czas nad Twoim Słowem. Nie pozwól mi zapomnieć, że dostęp do Pisma Świętego jest darem. Pomóż mi czytać z ochotą Twoje Słowo. Objawiaj mi swoją wolę podczas chwil spędzanych w Twojej obecności. Naucz mnie Twojego Słowa, które jest prawdą.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o posługę

Boże,

jesteś dla mnie taki dobry. Kiedy poświęciłeś swojego jedynego Syna, aby mnie zbawić, dałeś mi przykład pokornego posłuszeństwa. Dziękuję za pokazanie mi, jak powinna wyglądać służba. Zamiast szukać własnej drogi, pomóż mi szukać Twojej. Chcę Ci służyć, służąc innym. Dlatego przemień moje serce i pomóż mi szczerze kochać innych. Ukształtuj mnie jako kogoś, kto uważa innych za lepszych od siebie.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę


Modlitwa o rozmowę z Bogiem

Boże,

czasami czuję, że nie brakuje mi słów, by się modlić. Nie zawsze wiem, co Ci powiedzieć. Co mam powiedzieć Komuś, kto jest doskonały pod każdym względem? Proszę, pomóż mi pamiętać, że chcesz mnie słyszeć. Daj mi pewność siebie, żeby dzielić się z Tobą tym, co leży mi na sercu, ale pomóż mi to także czynić z szacunkiem. Proszę, niech te szczere rozmowy doprowadzą mnie do głębszego zachwytu i większej miłości do Ciebie. Pokaż mi, jak z Tobą rozmawiać i spraw, żeby stało się to stałym elementem mojego życia.

W imieniu Jezusa,
Amen.

Zapisz modlitwę

Jak poznać wolę Bożą

Kompas

Co zgodnie z wolą Bożą powinieneś zrobić ze swoim życiem? Być może masz pewne pojęcie o tym, do czego Bóg cię wzywa, ale szukasz potwierdzenia. Może nie jesteś pewien, co jest wolą Bożą … lub wciąż próbujesz się dowiedzieć, jak powinna wyglądać twoja relacja z Bogiem.

Ostatecznie jedynym sposobem na poznanie woli Bożej jest poświęcanie czasu na poznawanie Go. To dzięki zbliżaniu się do Boga, Jego prowadzenie staje się oczywiste. Jak to zatem robimy?

Nie ma jednego właściwego sposobu – są jednak pomocne kroki, które nas do tego prowadzą.

Oto 4 kroki, które pomogą ci odkryć Bożą wolę:

Szukaj Boga poprzez modlitwę

Pomyśl o niedawnej rozmowie z bliskim przyjacielem. Jeśli znasz go od jakiegoś czasu, prawdopodobnie wiesz, co mu się podoba, a co nie, nawet nie pytając go o to, ponieważ im bliżej kogoś jesteś, tym lepiej go rozumiesz.

To samo dotyczy naszej relacji z Bogiem. Znajomość Bożej woli pochodzi ze szczerej rozmowy z Nim.
Dlatego musimy wyrobić sobie nawyk rozmawiania z Nim regularnie o wszystkim.

Modlitwa nie polega tylko na pytaniu Boga, czego On od nas oczekuje – chodzi o poznanie tego, Kim jest Bóg.

Módl się z nami


Poszukuj w Piśmie Świętym

Boża wola dla twojego życia nigdy nie będzie sprzeczna z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Tak jak poznajesz Boga przez modlitwę, tak poznawaj Jego Słowo.

Im więcej będziesz studiować Biblię, tym bardziej twoje pragnienia zaczną odzwierciedlać Bożą wolę. A kiedy tak się stanie, możesz śmiało poprosić Boga o wszystko – a On cię wysłucha.


Słuchaj Ducha Świętego

Słuchanie Ducha Świętego często wymaga wyciszenia hałasu, który cię otacza. Kiedy pozbędziesz się rzeczy, które cię rozpraszają i przestaniesz skupiać się na wzbudzających strach uczuciach, możesz zacząć dostrzegać pełną pokoju Bożą obecność w twojej aktualnej sytuacji.

Dlatego, gdy modlisz się i studiujesz Pismo Święte, poproś Boga, aby ujawnił wszelkie uczucia, które musisz oddać Bogu, oraz inne, na które musisz zwrócić szczególną uwagę. Pozwól Duchowi Świętemu poprowadzić cię przez ten proces i pamiętaj: możesz odczuwać niepewność i nadal doświadczać Bożego pokoju.


Szukaj potwierdzenia u mądrych ludzi

Ostateczny głos w sprawie, jaka jest wola Boża, powinien pochodzić od Boga, ale mądrze jest poszukać rady u kogoś bezstronnego i godnego zaufania. Rozważ zaproszenie kilku osób, które są na dalszym etapie drogi wiary, aby były twoją „radą mędrców”. Poproś ich, aby wraz z tobą szukali Bożej woli wobec twojego życia.

Ten krok należy wykonać wraz z poprzednimi. Szukanie mądrych rad powinno mieć na celu potwierdzenie tego, co masz wrażenie, że Bóg ci powiedział – nie powinno natomiast zastępować bezpośredniej rozmowy z Bogiem.

Dodaj znajomych w aplikacji Biblia


Co teraz?

Nie zawsze musi się udać, ale im częściej starasz się rozeznawać wolę Bożą, tym staje się to łatwiejsze. Bóg stworzył cię w określonym celu i chce, abyś miał udział w oglądaniu jak Jego Królestwo nadchodzi, a Jego wola wypełnia się „na ziemi tak, jak w niebie.”

Kiedy twoje pragnienia są w harmonii z tym, czego pragnie Bóg, On może ci zaufać, że zrobisz to, co należy. Zastosowanie tych kroków pomoże ci tego dokonać, ale będzie to zobowiązanie na całe życie, które obejmuje codzienne poszukiwanie Boga.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail