คุณเตรียมตัวสำหรับเทศกาลอีสเตอร์อย่างไร?

อุโมงค์ว่างเปล่า

คุณเตรียมตัวสำหรับเทศกาลอีสเตอร์อย่างไร?

“พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่; ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว…”

มัทธิว 28:6

พระเยซูได้แยกหนึ่งสัปดาห์ก่อนการตรึงกางเขนออกมาเพื่อย้ำเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าความตายจะไม่ชนะ และอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าความหวังกำลังเดินทางมา พระเจ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์

ต่อไปนี้เป็นสองสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความหวังที่เรามีในพระเยซูในวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์


ทำแผนการอ่านอีสเตอร์ให้สำเร็จ

เหรียญตราภารกิจวันอีสเตอร์

ใคร่ครวญความรักของพระเยซูที่มีต่อคุณด้วยแผนการอ่านอีสเตอร์ เมื่อคุณทำสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ฟื้นคืนพระชนม์ คุณจะได้รับเหรียญตราพิเศษอีกด้วย!

ค้นหาแผนการอ่าน


ชวนเพื่อนสักคน

อีสเตอร์นี้ แบ่งปันข่าวดีของพระเยซูกับผู้คนในชีวิตของคุณ เชิญพวกเขามาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงผ่านทางพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์

แบ่งปันแอพพระคัมภีร์


Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม