Paano ka naghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay?

Libingang walang laman

Paano ka naghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay?

“Wala na siya rito; siya’y muling nabuhay…”

MATEO 28:6

Inilaan ni Jesus ang linggo bago Siya ipako sa krus upang paalalahanan ang Kanyang mga disipulo na hindi magwawagi ang kamatayan, at ang Kanyang kaharian ay walang hangganan.

Ang Semana Santa ay isang paalala na darating pa rin ang pag-asa. Hindi pa tapos ang Diyos.

Narito ang dalawang bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa pag-asa na mayroon tayo kay Jesus ngayong Linggo ng Muling Pagkabuhay.


KUMPLETUHIN ANG ISANG GABAY SA PASKO NG PAGKABUHAY

Badge ng Paghamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Pagnilayan ang pagmamahal ni Jesus para sa iyo gamit ang isang Gabay sa Pasko ng Pagkabuhay. Kapag nakumpleto mo ito sa pagitan ngayon at Linggo ng Muling Pagkabuhay, magkakamit ka rin ng isang eksklusibong Badge!

Maghanap ng Gabay


MAG-IMBITA NG KAIBIGAN

Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, ibahagi ang mabuting balita ni Jesus sa mga tao sa iyong buhay. Anyayahan silang maranasan ang tunay na pagbabago sa buhay sa pamamagitan ng Diyos at ng Kanyang Salita.

Ibahagi ang Bible App


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese