Bạn đang chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh như thế nào?

Ngôi mộ trống

Bạn đang chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh như thế nào?

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi…”

MA-THI-Ơ 28:6

Chúa Giê-xu dành riêng một tuần trước khi bị đóng đinh để nhắc nhở các môn đồ của Ngài rằng sự chết sẽ không chiến thắng và Vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc.

Tuần Thánh là một lời nhắc nhở rằng hy vọng vẫn đang đến. Đức Chúa Trời chưa hoàn thành.

Đây là hai điều bạn có thể làm để chuẩn bị cho niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Chúa Giê-xu vào Chúa Nhật Phục Sinh này.


HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH PHỤC SINH

Huy Hiệu Thử thách Phục Sinh

Suy ngẫm về tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho bạn với Kế hoạch Phục Sinh. Khi bạn hoàn thành kế hoạch đó từ nay đến Chủ nhật Phục sinh, bạn cũng sẽ đạt được một Huy hiệu độc quyền!

Tìm Một Kế Hoạch


MỜI MỘT NGƯỜI BẠN

Lễ Phục Sinh này, hãy chia sẻ tin lành về Chúa Giê-xu với những người trong cuộc sống của bạn. Mời họ trải nghiệm sự thay đổi cuộc sống thực sự thông qua Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.

Chia sẻ Ứng dụng Kinh Thánh


FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan Tiếng Thái Tiếng Ucraina