วันอาทิตย์ทางตาลคืออะไร?

วันอาทิตย์ทางตาล

วันอาทิตย์ทางตาลคือวันที่เราระลึกถึงการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัยของพระเยซู ซึ่งพระองค์ได้รับการต้อนรับเช่นกษัตริย์พระองค์หนึ่ง

และยังเป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย—ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพลีพระชนม์ครั้งสุดท้ายของพระเยซู

ในวันนี้ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลัง ว่างานของพระเจ้ายังไม่เสร็จสิ้น ความหวังกำลังจะมาถึง

ตั้งแต่วันอาทิตย์ทางตาลไปจนถึงวันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เราเห็นแผนการของพระเจ้าในการไถ่โลก

ในตลอดแปดวันข้างหน้า มาพบกับเหตุการณ์เหล่านี้ในพระคัมภีร์พร้อมด้วยเนื้อหาสุดพิเศษได้ใน สดใหม่ทุกวัน

เปิดใช้ สดใหม่ทุกวัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม