Hãy cùng nhau tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Tìm kiếm Đức Chúa Trời với bạn sẽ như thế nào?

Dành thời gian thường xuyên cho Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Rất may, bạn không phải tìm kiếm Đức Chúa Trời một mình — và bạn không phải làm vậy. Hãy cân nhắc mời mọi người đến gần Đức Chúa Trời với bạn bằng cách học Kinh Thánh cùng nhau.

Đơn giản chỉ cần bắt đầu một Kế Hoạch, chọn “Với bạn bè” và tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi ngày với những người bạn tin tưởng.

Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung.

Công vụ các sứ đồ 2:44

Khám phá Thêm Kế hoạch

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan