Hanapin natin ang Diyos ng … sama-sama.

Ano ang hitsura ng paghahanap sa Diyos para sa iyo?

Ang paggugol ng regular na oras kasama ang Diyos ay hindi laging madali. Mabuti na lamang, hindi natin kailangang hanapin ang Diyos nang mag-isa—at hindi ito ang marapat para sa iyo. Pag-isipang mag-imbita ng iba na lumapit sa Diyos kasama ka sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia nang magkasama.

Simulan lamang ang isang Gabay, piliin ang “Kasama ng mga Kaibigan,” at hanapin ang Diyos araw-araw kasama ang iyong mga pinagkakatiwalaan.

Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat.

MGA GAWA 2:44

Tuklasin ang Higit pang Mga Gabay

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese