Salamat sa Diyos para sa mga Nanay ❤️

Ina yakap ang dalawang anak

Ipagdiwang ang mga nanay na nagbibigay inspirasyon sa iyo.

Sila ang mga babaeng walang-maliw na kumakalinga sa kanilang mga pamilya. Silang mga nagsasaayos ng mga listahan ng gagawin, magugulong silid, at minsan, mga bahay na wala nang tao. Sila ang mga babaeng nagtuturo nang may pagmamahal, at namumuno nang may habag. At sila ang mga babaeng palaging naririyan—kahit pa mahirap ang buhay.

Ipinapakita ng mga babaeng ito sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Nanay. Sila ay karapat-dapat na mahalin, kilalanin, at ipagdiwang.

Ang araw na ito ay isang magandang araw upang sabihin sa isang nanay sa iyong buhay kung gaano mo siya pinahahalagahan. Gumugol ng isang sandali upang pasalamatan ang Diyos sa mga nanay na inilagay Niya sa buhay mo, at ibahagi ang espesyal na Bersikulong Larawang ito sa isang taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon.

Mga Kawikaan 31:29 Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese