Khám phá Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Cuộc sống của Bạn

Người nhìn lên núi

Bạn đã được tạo nên cho việc này.

Và tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa rằng: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”

Ê-sai 6:8

Bạn có bao giờ ao ước mình là một phần của điều gì đó nữa không? Tất cả chúng ta đều muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa, nhưng dù đã cố gắng hết sức, chúng ta vẫn dễ cảm thấy không hài lòng và không thể tạo ra tác động.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể hợp tác với Đức Chúa Trời để sống cuộc sống mình có mục đích? Nếu thay vì cầu xin Đức Chúa Trời làm điều gì đó cho chúng ta, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta?

Cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt có vẻ khó khăn, nhưng Ngài luôn sẵn sàng để cung cấp sự dẫn dắt. Một cách để khám phá khải tượng của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn là cố ý tìm kiếm Ngài mỗi ngày qua Lời Ngài.

Sẵn sàng cho mục đích đeo đuổi của bạn? Bắt đầu một Kế hoạch:

Tìm Thêm các Kế hoạch

FacebookChia sẻ qua Facebook

TwitterChia sẻ qua Twitter

Thư điện tửChia sẻ qua email

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan