Tuklasin ang Pananaw ng Diyos Para sa Iyong Buhay

Taong tinatanaw ang bundok

Nilikha ka para rito.

At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!”

ISAIAS 6:8

Nais mo bang maging bahagi ka ng mas malaking bagay? Ninanais nating lahat na maging makabuluhan ang ating buhay, ngunit sa kabila ng ating pagsisikap, madaling makaramdam ng kabiguan at kawalan ng kakayahang maka-impluwensya sa iba.

Paano kung maaari tayong makipagtulungan sa Diyos upang mabuhay tayo nang may layunin? Paano kung sa halip na humiling sa Diyos na gumawa ng isang bagay para sa atin, hilingin natin sa Diyos na gamitin tayo?

Ang hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng direksyon ay maaaring nakakatakot, ngunit lagi Siyang nariyan upang magbigay ng direksyon. Ang isang paraan upang matuklasan ang pangitain ng Diyos para sa iyong buhay ay sa pamamagitan ng sadyang paghahanap sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Handa ka na bang ituloy ang iyong layunin? Magsimula ng isang Gabay:

Maghanap ng Marami pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese