Bible21: Nejnovější český překlad Bible

Read in English.

Jsme velmi nadšeni z rostoucí nabídky překladů Bible na YouVersion, a náš nejnovější přírůstek, Bible21, přináší skvělé možnosti pro česky mluvící komunitu.

Nárůst světového čtení Bible
Zatímco český překlad Bible už je na YouVersion dostupný už delší dobu, chtěli jsme do naší nabídky přidat moderní překlad. Bible21 je přesně tím – umožňuje snadné čtení Písma. Toto je součást našeho neustálého úsilí poskytovat nejlepší a nejaktuálnější překlady Bible ve všech jazycích na světě.

Kde málokdo zná Krista
Naše partnerství s Biblionem, který nám dodává překlad Bible21, oslovuje Českou republiku, kde většina populace je ateistická. Tento článek z roku 2006 dobře vystihuje současnou náboženskou situaci v srdci Evropy.

Naší čeští přátelé mohou začít číst překlad Bible21 na YouVersion.com a na jejich mobilních zařízeních už dnes.

Bible21: The Newest Czech Bible Translation

Přečtěte si tento článek v angličtině.

We’re pretty excited about the growing list of Bible translations available on YouVersion, and the latest brings a great option for the Czech-speaking community: Bible21.

An Increase in International Engagement with the Bible
While a Czech translation of the Bible has been available on YouVersion for some time, we’ve wanted to offer an updated translation in the Czech common language. Bible21 is exactly that, and helps make Scripture more accessible. It’s part of our continuing effort to provide the best, most up-to-date Bible translations in every language on earth.

Where Few Know Christ
Our partnership with Biblion to provide the Bible21 translation reaches out to the Czech Republic, a nation with a largely atheist population. This article from 2006 does an excellent job of explaining the current religious temperature in the heart of Europe.

Our Czech friends can start reading the Bible21 translation on YouVersion.com or in your Bible app today.

Thank You Early-Adopter Organizations!

Introducing Norsk Bibel 88/07: A New Norwegian Bible Translation

We’re excited to announce the recent addition of the Norsk Bibel 88/07 to the growing list of YouVersion Bible translations. The Norsk Bibel 88/07 is an extremely popular Norwegian translation of the Bible and we’re thankful to the Norsk Bibel AS for their generosity in providing this translation to the Norwegian speaking members of the YouVersion community around the world.

What makes this announcement even more exciting is that it comes right on the heels of the completion of the localization of the YouVersion.com interface into the Norwegian language. We’ve been able to accomplish this push to reach the Norwegian speaking community with the help of Norea Mediemisjon, who was instrumental in translating the web interface and also helped solidify the relationship with Norsk Bibel AS.

We hope our Norwegian speaking friends will enjoy this new addition! Keep an eye out for further developments as we work towards enabling people around the world to engage the Bible their native language.

Lifeway & YouVersion Partner to Help Thousands of Churches

From Bible publishers to foreign media organizations, many first-rate organizations have teamed up with YouVersion as we work together to help millions engage with the Bible in new ways. We’re pleased to announce another strategic partnership, as YouVersion becomes a part of Lifeway’s Digital Church initiative.

Digital Church is a collection of web-based services endorsed by LifeWay Christian Resources to help churches and ministries to become more efficient and effective growing their church and the Kingdom. By recommending trusted solutions, LifeWay allows churches to focus on leveraging technology for ministry.

We’re honored to be included in LifeWay’s Digital Church initiative and look forward to equipping even more churches with the innovative Scripture engagement tools offered by YouVersion. In addition to YouVesion’s online and mobile Bible, churches can take advantage of YouVersion Live for mobile interaction during events like church services, youth events, and more.

We’re excited about this partnership and the great relationship between YouVersion and Lifeway. We know that God will use this connection for great things in His Kingdom.