Laten we God zoeken … samen.

Hoe ziet het zoeken naar God er voor jou uit?

Regelmatig tijd doorbrengen met God is niet altijd makkelijk. Gelukkig hoef je God niet alleen te zoeken—daar ben je ook niet voor gemaakt. Overweeg om vrienden uit te nodigen om zo samen tot God te naderen door de Bijbel te bestuderen.

Start met een leesplan, selecteer “met vrienden” en zoek God elke dag met mensen die je vertrouwt.

De gelovigen deelden ook alles met elkaar.

Handelingen 2:44

Ontdek meer leesplannen

5 gebeden voor geestelijke groei

Persoon bidt

Hoe ziet geestelijke groei eruit?

Gezonde relaties vergen inzet, goede gewoontes en samenzijn. Dus om geestelijk volwassen te worden is het belangrijk om elke dag tijd met God door te brengen.

Hieronder staan vijf gebeden die gericht zijn op verschillende manieren voor intimiteit met God. Terwijl je ze leest, kies dan één onderdeel om je deze week op te richten, en sta God toe om je in een nieuw persoon te veranderen door je manier van denken te veranderen.


Een gebed om ruimhartig te leven

God,

zonder U heb ik niets. Elk goede gave en elk volmaakt geschenk komt van U, maar soms zie ik dat wat U mij hebt gegeven als iets dat ik verdien. Soms kom ik in de verleiding mijn rijkdom, tijd en middelen te verzamelen in plaats van ze met anderen te delen. Uiteindelijk weet ik dat ik gezegend ben om ook tot zegen te zijn, dus help me alstublieft verstandig te beheren dat wat U mij heeft toevertrouwd. Verander me in iemand die ruimhartig leeft en geeft.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed voor rust

God,

in een wereld die het ‘altijd maar druk zijn’ verheerlijkt, is het zo gemakkelijk om mijn tijd te vullen met dingen die er niet toe doen. Als ik niet oppas, verdoof ik of raak ik opgebrand omdat ik niet genoeg ruimte vrijmaak om elke dag te rusten in uw aanwezigheid. Ik heb U nodig om de manier waarop ik denk en de manier waarop ik leef te veranderen. Ik heb U nodig om mij te helpen ruimte te maken voor rust. Help me om dagelijks naar U toe te komen. Ik wil gewoon bij U zijn.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om Gods Woord te lezen

God,

dank U dat U mij de paden hebt laten zien die naar het leven leiden. Ik ben zo dankbaar dat ik voor altijd vreugde kan ervaren in uw aanwezigheid! Help mij te leven op een manier die de roeping waartoe U mij geroepen hebt waardig is, door tijd in uw Woord door te brengen. Ik wil nooit vergeten dat het hebben van toegang tot de Schrift een geschenk is. Dus maak me alstublieft gretig om uw woorden te lezen. Maak mij uw wil bekend terwijl ik tijd doorbreng in uw aanwezigheid. Onderwijs mij in uw Woord, dat de waarheid is.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om te dienen

God,

U bent zo goed voor mij. En toen U uw enige Zoon opgaf om mij te redden, gaf U mij een voorbeeld van nederige gehoorzaamheid. Dank U dat U mij heeft laten zien hoe dienend leiderschap eruit zou moeten zien. In plaats van mijn eigen weg te zoeken, help mij de uwe te zoeken. Ik wil U dienen door anderen te dienen. Dus verander mijn hart en help me oprecht van anderen te houden. Vorm mij tot iemand die anderen hoger acht dan zichzelf.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed


Een gebed om met God te spreken

God,

Soms heb ik niet het gevoel dat ik de woorden heb om te bidden. Ik weet niet altijd wat ik tegen U moet zeggen. Wat moet ik zeggen tegen iemand die in elk opzicht perfect is? Help me alstublieft om niet te vergeten dat U juist van mij wilt horen. Geef me het vertrouwen om met U te delen wat ik op mijn hart heb, maar help me dat met respect te doen. En laten deze eerlijke gesprekken mij alsjeblieft leiden tot een dieper gevoel van ontzag, verwondering en liefde voor U. Laat me zien hoe ik tegen U kan praten, en maak me dan enthousiast om het regelmatig te doen.

In Jezus’ naam,
Amen.

Bewaar gebed

Gods wil ontdekken

Kompas

Wat wil God dat je met je leven doet? Misschien heb je een idee waartoe Hij je roept, maar wil je bevestiging. Misschien weet je niet zeker wat Gods wil is … of misschien probeer je nog steeds uit te vinden hoe een persoonlijke relatie met God eruit zou moeten zien.

Uiteindelijk kun je alleen dan Gods wil ontdekken, als je de tijd neemt om Hem te leren kennen. Door dichter tot God te naderen, wordt zijn leiding duidelijk. Dus, hoe doen we dat?

Er is niet één juiste manier, maar er zijn nuttige stappen die hierbij kunnen helpen.

Hier zijn 4 stappen om je te helpen Gods wil te ontdekken:

Zoek God door gebed

Denk aan een gesprek wat je pas met een goede vriend hebt gehad. Als je ze al een tijdje kent, weet je waarschijnlijk wat ze wel en niet leuk vinden, zonder het te vragen. Want hoe beter je iemand kent, des te beter je ze begrijpt.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. Het kennen van Gods wil komt voort uit eerlijke gesprekken met Hem. Daarom is het belangrijk om de gewoonte te ontwikkelen om regelmatig met Hem te praten, over alles.

Gebed is niet alleen vragen aan God wat Hij wil dat we doen, het gaat er juist om dat we God leren kennen voor wie Hij is.

Bid met ons


Onderzoek Gods Woord

Gods wil voor je leven zal nooit in tegenspraak zijn met wat er in de de Bijbel staat. Dus nu je God leert kennen door gebed, maak jezelf dan vertrouwd met zijn Woord.

Hoe meer je de Bijbel bestudeert, des te meer je verlangens Gods wil zullen gaan weerspiegelen. En als dit gebeurt, kun je God vol vertrouwen alles vragen—en Hij zal je horen.


Luister naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest vereist vaak dat je de ruis om je heen het zwijgen oplegt. Als je je afleidingen wegstopt en niet langer focust op je bangheid, kun je Gods vredige aanwezigheid in je huidige omstandigheden gaan opmerken.

Dus als je bidt en de Bijbel onderzoekt, vraag God dan om gevoelens te onthullen die je aan Hem mag overgeven of die speciale aandacht nodig hebben. Laat de Heilige Geest je door dit proces leiden en houd dit in gedachten: je kunt je onzeker voelen en toch Gods vrede ervaren.


Zoek bevestiging van wijze mensen

Het laatste woord over wat Gods wil is, moet van God Zelf komen, maar het is verstandig om advies van anderen, die je kunt vertrouwen, te vragen. Overweeg om verschillende mensen, die verder in hun geloof zijn, uit te nodigen om je ‘wijze raad’ te geven. Vraag hen om samen met jou Gods wil voor je leven te zoeken.

Deze stap moet samen met de vorige stappen worden uitgevoerd. De gezochte wijze raad moet bevestigen dat wat jij aanvoelt wat God je al zegt te doen. Het mag niet in de plaats komen van het rechtstreeks praten met God.

Voeg vrienden toe in jouw Bijbel App


Wat nu?

Je hebt het misschien niet altijd goed, maar hoe meer je probeert Gods wil te begrijpen, des te gemakkelijker het wordt. God heeft je met een doel geschapen, en Hij wil dat je erbij betrokken bent om zijn Koninkrijk te zien komen “op aarde zoals in de hemel.”

Als jouw verlangens in overeenstemming zijn met Gods verlangens, kan Hij erop vertrouwen dat je het goede doet. Het toepassen van deze stappen zal je daarbij helpen, maar dit zal een levenslange toewijding zijn waarbij je God elke dag moet zoeken.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

We willen onze zegeningen delen.

Wereldbol

Bijbel voor
iedereen

“God brengt bovennatuurlijke groei…”

Als je deel uitmaakt van de YouVersion-gemeenschap, dan weet je dat we alles doen om je te helpen God elke dag te volgen.

Of we je nu aanmoedigen met Gebed, de leesplannen, tekst van de dag — of iets anders — alles wat we doen richt zich op Gods woord.

Maar wat als je de Bijbel niet had?

Bijna een miljard mensen hebben die niet. Het is niet alleen een kwestie van Bijbels naar hen opsturen. De Bijbel bestaat letterlijk niet in hun moedertaal … nog niet. Maar jij kunt helpen om dat te veranderen.

Sommigen van ons kunnen de zaden van Gods waarheid over de gehele wereld planten. Anderen mogen dat wat geplant is water geven. Maar we moeten allemaal samenwerken om ervoor te zorgen dat zijn woord bij iedereen terechtkomt.

Help ons om Gods woord in elke taal
vertaald te hebben tegen

2033

Onze visie voor 2033

95% van de wereldbevolking
heeft toegang tot een complete Bijbel

99,9% heeft ten minste toegang
tot het Nieuwe Testament

100% zal tenminste een
gedeelte van de Schrift hebben

100 van de meest
strategische schrijftalen heeft
minstens 2 Bijbelvertalingen

“Maar ik ben maar 1 iemand…”

En toch, waar je op dit moment voor kiest, kan invloed hebben op miljoenen mensen:

In 4 jaar is
meer dan 3,7 miljoen
dollar bijgedragen,
voor 27 miljoen mensen
in 16 landen.

Nu je dit weet …
wat ga jij doen?

Geef aan de Bijbel voor iedereen

3 manieren hoe je kunt helpen

Icoon Delen

Delen

Je kunt deze blog delen met je vrienden op social media om het woord te verspreiden.

Gebedsicoon

Bid

Bewaar dit bijzondere gebed in je Bijbel App, en bid samen met ons mee voor de Bijbelvertalers die al bezig zijn om dit doel te bereiken.

Geef icoon

Geven

Laten we Gods Woord naar elk volk en elke taal brengen. Doe mee met deze beweging van God, en laten we de visie volbrengen voor de Bijbel voor iedereen.1

Doneer nu

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Notities

1 Alle bijdragen die via de Bijbel voor iedereen-campagne worden ontvangen, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het vertalen van de Bijbel. De bijdragen worden verspreid over verschillende vertaalprojecten met een grote impact. Als elk project is voltooid, worden alle resterende fondsen gebruikt voor het volgende vertaalproject, die door YouVersion en zijn partners zijn gekozen.

Zo kun je geestelijk groeien

Plant die begint te groeien

Groeiend geloof

Is jouw streven naar God je aan het veranderen en maakt het je meer als Jezus? Als je dichter naar iemand toe wilt groeien, probeer je die persoon beter te leren kennen. Eén manier om dichter naar Jezus toe te groeien is door de verhalen over zijn bediening en onderwijs te bestuderen.

Leesplannen zijn een geweldige manier om te groeien in je gewoonte God elke dag te zoeken. Als de kans groter is dat je hierin standvastig blijft door dit met vrienden samen te doen, start dan een leesplan, selecteer “Met vrienden”, en nodig zo iemand uit om met je mee te doen.

…groei [geestelijk volwassen] in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus…

2 Petrus 3:18

Meer leesplannen