Wat betekent het om een christen te zijn?

Een biddend persoon vooraan een meer

Je hebt besloten Jezus te volgen … maar wat nu?

We hebben allemaal een idee hoe het volgen van Jezus eruit zou moeten zien. Maar als we eerlijk tegen onszelf zijn worden onze opvattingen vaak beïnvloed door culturele waarden, politiek, onze achtergrond en wat er op het moment gaande is in de wereld om ons heen. Als we die invloeden van buitenaf zouden wegnemen, hoe zou een volgeling van Jezus er dan eigenlijk uitzien?

Culturen veranderen en waarden verschuiven, maar Gods Woord laat altijd zien wat het betekent om een christen te zijn.

Laten we vandaag drie Bijbelteksten bekijken die ons helpen begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. Deze stappen zijn niet bedoeld als volledige lijst, maar ze geven je een overzicht van wat het betekent om elke dag als Jezus te leven.

Heb God lief

‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

Mattheüs 22:36-40

Deze tekst wordt vaak “het grote gebod” genoemd omdat Jezus hiermee beknopt de hele oudtestamentische wet samenvat. En Jezus heeft dit gebod perfect laten zien toen Hij zijn leven voor ons gaf.

Maar voordat we verder gaan is het belangrijk erop te wijzen dat dit gebod uit drie delen bestaat: God liefhebben, anderen liefhebben en jezelf liefhebben. Deze acties zijn met elkaar verbonden en alleen mogelijk als we God eerst van ons laten houden. Wanneer we Gods liefde voor ons accepteren, kunnen wij op onze beurt van Hem houden en Hem de manier waarop we onszelf zien laten veranderen. En als we onszelf leren zien door de lens van Gods liefde, gaan we van anderen houden zoals God van ons houdt. Dus als we dit gebod willen gehoorzamen, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen en God zoeken zoals Jezus dat deed:

Jezus bracht bewust alleen tijd door met zijn Vader, Hij sprak regelmatig met God, en Hij plaatste Gods wil boven zijn eigen verlangens.

Voor ons kan dit eruit zien dat we dagelijks een specifieke tijd reserveren, en ons toewijden om Gods Woord te bestuderen en te bidden. We kunnen alles bij onze hemelse Vader brengen. We kunnen onze emoties met Hem delen, Hem vragen om in onze omstandigheden tussenbeide te komen en zelfs onze overwinningen met Hem vieren. We kunnen Hem ook vragen ons te laten zien hoe we kunnen helpen om zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Bij God is niets te gek; Hij wil tijd met ons doorbrengen.

Wanneer we prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd met Hem, beginnen we te begrijpen wie Hij is en wat Hij voor ons wil. Dit verandert de manier waarop we van onszelf en andere mensen houden.

En een van de makkelijkste manieren om te leren hoe het liefhebben van anderen eruitziet, is door te onderzoeken wat liefde is.


Heb anderen lief

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korinthiërs 13:4-8

Deze tekst is een beroemde definitie van liefde, maar het definieert ook God want God is liefde. Dus als we ons afvragen of ons leven in overeenstemming is met Gods karakter, kunnen we deze tekst gebruiken om onze acties te peilen:

Omdat God geduld met ons heeft, zijn wij dan ook geduldig? Omdat God ons vergeeft, vergeven wij dan ook anderen? Omdat God onze fouten niet aanrekent, laten wij dan ook de wrok los?

Dit betekent niet dat we het altijd goed zullen doen, maar door onszelf deze vragen te stellen, kan het helpen te bepalen of we naar God toe bewegen of van Hem af.

Als onze gedachten continu trots zijn, als onze woorden continu kwetsend zijn, als onze acties continu egocentrisch zijn, dan volgen we waarschijnlijk niet Jezus’ opdracht om God en anderen lief te hebben. En als we dat niet doen, behoren we misschien tot Jezus, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we Jezus ook volgen.

Maar hoe meer we ons toewijden om tijd met Jezus door te brengen, hoe meer we zullen gaan handelen zoals Hij.


Maak discipelen

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, zei Hij tegen zijn volgelingen dat ze discipelen moesten maken. Het oorspronkelijke Griekse woord dat is vertaald met “discipelen maken” is matheteuo, wat “trainen” betekent.

Jezus zegt niet: “Ga en dwing mensen om discipelen te worden.” Hij zegt: “Terwijl je door het leven gaat, train en leer mensen om Mij te volgen, net zoals Ik jullie heb geleerd om Mij te volgen.”

Dit is misschien het opbouwen van een vriendschap met de barista die je koffie maakt. Het kan betekenen dat je eten voor iemand koopt om te laten weten dat diegene gewaardeerd wordt. Of het kan eruitzien dat je voor je kinderen zorgt en ze met liefde en genegenheid behandelt.

Wie God ook op je pad plaatst, laat ze zien wat het betekent om Jezus te volgen. En laat je acties in elke situatie beïnvloed worden door je liefde voor God en voor anderen.

Op welke van deze stappen ga jij je deze week concentreren? Kies er één uit en vraag God om je te laten zien hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Waar ben je naar op zoek?

Zoekvak

Zoek God … en je zult Hem vinden.

Hoe je situatie op dit moment ook is, als jij jezelf grondvest in Gods Woord, zal God je in zijn liefde vasthechten. Geworteld blijven in Gods liefde kan de manier veranderen waarop je jezelf en de wereld om je heen ziet.

Dus waar ben je vandaag naar op zoek?

Welke vragen je ook hebt, welke antwoorden je ook nodig hebt, waar je ook op hoopt — nader tot God, daar waar je bent, door een leesplan te lezen. Laat zijn woorden de manier veranderen waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt.

Bekijk meer leesplannen

De Bijbel App downloaden

Ontvang een gratis Bijbel

voor je telefoon,
tablet en computer


De Bijbel App downloaden

Het is moeilijk om gefocust te blijven op God & Zijn Woord. Daarom geeft de gratis YouVersion Bijbel App je hulpmiddelen om elke dag God’s hart te zoeken:  luister naar Luisterbijbels, creëer Gebeden, lees met Vrienden, ontdek meer dan 2000 Bijbelvertalingen en veel meer. Nu op meer dan 400 miljoen apparaten wereldwijd!

De Bijbel App downloaden

Voor iedereen die zich alleen voelt, dit is voor jou…

Persoon loopt in de woestijn

Je bent niet alleen.

Op dit moment zijn velen van ons op zoek naar manieren om opnieuw verbinding te maken met vrienden en familie die we al een tijd niet hebben gezien.

Dit proces kost tijd, en het kan frustrerend lijken. Maar zelfs als we ons alleen en niet verbonden voelen, kunnen we verbinding met God zoeken door gebed, en Hem vragen ons te helpen weer in contact te komen met de mensen om ons heen.

God is altijd met ons, en Hij houdt ervan als we op zoek zijn naar eerlijke gesprekken met Hem.

Een gebed voor verbinding

God, voor velen van ons stond het afgelopen jaar in het teken van isolement. Ondanks de technologische vooruitgang zagen we relaties veranderen en uit elkaar groeien — en we betreurden het verlies.

Maar God, we weten dat U kunt herstellen wat gebroken is. U geeft om gemeenschap, en U hebt ons geschapen voor verbinding. En U hebt ons ook Uw Heilige Geest gegeven, Die begrijpt waar we doorheen gaan en Die namens ons bidt. Dus wanneer we ons alleen voelen, herinner ons er dan alstublieft aan dat U nabij bent — en dat U nog niet klaar bent met werken.

Herstel onze relaties en laat ons zien hoe we zinvolle connecties kunnen maken — zelfs als dat in het begin ongemakkelijk voelt.

Uiteindelijk willen we dat onze eenzaamheid ons dichter bij U brengt en bij de mensen waartoe U ons geroepen heeft om lief te hebben en te steunen. Dus neem ons isolement, onze verbroken verbinding, onze sociale bezorgdheid en onze angst — en verander het in iets moois dat de wereld dichter bij U en bij elkaar brengt.

In Jezus’ naam,
amen.

Bewaar gebed

Dank God voor moeders ❤️

Moeder omhelst twee kinderen

Eer moeders die
jou inspireren.

Zij zijn de vrouwen die voortdurend voor hun gezin zorgen. Degenen die door drukke schema’s, rommelige kamers, en soms, lege huizen navigeren. Zij zijn de vrouwen die anderen met liefde begeleiden en die anderen met mededogen leiden. En zij zijn de vrouwen die blijven komen—zelfs als het leven moeilijk wordt.

Deze vrouwen laten ons zien wat het betekent om een moeder te zijn. Ze zijn het waard om geliefd, gekend en geëerd te worden.

Vandaag is een geweldige dag om een moeder in je leven te vertellen hoeveel je haar waardeert. Neem een moment om God te danken voor de moeders die Hij om je heen heeft geplaatst, en deel dan deze speciale versafbeelding met iemand die je inspireert.

Versafbeelding Spreuken 31:29

Deel deze Versafbeelding