Waar brengen je gedachten je naartoe?

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Romeinen 12:2

Een gebed om je denken te vernieuwen

Here God, soms als ik naar de wereld om me heen kijk, voel ik me overweldigd door angst en slaan mijn gedachten op hol. Oh God, help me alsjeblieft. Ik heb U nodig om mijn manier van denken te veranderen.

Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten en Uw wegen zijn beter dan de mijne. U geeft hoop aan de hopelozen en kracht aan de zwakken. U alleen kunt mijn denken vernieuwen en mij aan mijn doel herinneren.

Help me vandaag elke gedachte gevangen te nemen terwijl ik U mijn zorgen kenbaar maak. Herinner me eraan dat U bij mij bent en dat U mij zult blijven onderwijzen en begeleiden.

Geef mij Uw raad terwijl ik over Uw Woord nadenk en help mij Uw waarheden op mijn leven toe te passen. Geef me de kracht die ik nodig heb om het goede te doen en help me om U boven alles na te jagen – altijd.

In Jezus’ naam, amen.

Bewaar gebed

Psalmen 91 – Wie schuilt bij God, de Allerhoogste

1  
Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem.

2  
Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: ‘U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.’

3  
Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u.

4  
Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander.

5  
U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag.

6  
En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat.

7  
Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered.

8  
U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen.

9  
U, HERE, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, als beschermer gekozen.

10  
Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven.

11  
Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.

12  
Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen.

13  
Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets.

14  
De HERE zegt: ‘Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van Mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent en mijn naam eert.

15  
Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.

16  
Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen.’

Psalmen 91

Psalm 91 in English

Dank God voor godvrezende mannen

Vader en dochter

Voor de vaders die voor ons zorgden in moeilijke tijden en ons aanmoedigden als het goed ging…

Voor de mannen die ons lieten zien wat het betekent om hard te werken en steeds klaar te staan…

Voor de vaderfiguren die ons tijdig advies en praktische ondersteuning boden…

Voor de mannen die ons blijven steunen, aanmoedigen en inspireren…

Hartelijk dank dat je ons liet zien wat een godvrezende vader is. Je wordt gezien. Je bent geroepen. Je wordt gewaardeerd. Je bent geliefd.

We hopen dat deze speciale versafbeelding je bemoedigt:

Versafbeelding Spreuken 20:7

Of je nu vader of moeder, mentor of student bent — denk vandaag aan de vaderfiguren die een positieve invloed op je leven hebben gehad. Laat ze weten dat je ze waardeert door deze versafbeelding te delen. Het kost maar een paar tellen om iemand je eer en dank te tonen.

Deel deze versafbeelding

Wil je levens veranderen? Leef vrijgevig.

Echtpaar kijkt naar telefoon

Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan.

Mattheüs 6:21

Als je zou kijken naar waar je je tijd en middelen aan besteedt, wat zou daaruit dan blijken wat je belangrijk vindt?

Onze missie bij YouVersion is om onze gemeenschap te helpen elke dag intimiteit met God te ervaren. We willen mensen uit alle landen en talen dagelijks dichter tot God zien naderen. Dat is een van de redenen waarom we gebeden, videolezingen en Versafbeeldingen delen: zodat mensen over de hele wereld Gods liefde en waarheid kunnen ervaren op een frisse en persoonlijke manier.

We willen niet dat er iets is dat mensen zoals jij belet om God persoonlijk te leren kennen en dat is een van de redenen waarom YouVersion altijd gratis zal zijn.

Ons verlangen is dat de liefde die jij van God ervaart, verandering brengt in wat jij waardevol vindt en je inspireert om ook vrijgevig te leven.

Als je deelt wat God je gegeven heeft, maak je Gods liefde zichtbaar voor een gebroken wereld. Dit verdiept jouw intimiteit met God en het schept ook mogelijkheden voor andere mensen om dichter tot Hem te komen.

Stel je voor — jouw vrijgevigheid zou iemands eeuwigheid kunnen beïnvloeden.

Eén manier om een leven van vrijgevigheid te ontwikkelen is door YouVersion financieel te steunen. En als je dat doet, krijg je deel aan iets dat blijvende waarde heeft: mensen over de hele wereld helpen om Gods vrijgevige liefde te ervaren.

Overweeg vandaag aan God te vragen om jou te laten zien hoe Hij wil dat jij de middelen gebruikt die Hij jou gegeven heeft. En kijk dan toe hoe Hij jouw giften getrouw vermenigvuldigt om anderen te zegenen.

Doneer nu

Al eens gedoneerd aan YouVersion?
Overweeg een periodieke gift in te stellen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Ik ben het licht van de wereld

Ik ben het licht van de wereld

Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.’


Johannes 8:12

‘Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan.


Jesaja 9:1

De HERE is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De HERE is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?


Psalmen 27:1

Want God, die gezegd heeft: ‘Laat er licht in de duisternis zijn,’ heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt.


2 Korinthiërs 4:6

Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de Geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken.


Romeinen 8:10-11

Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.


Efeziërs 5:8

Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.


1 Johannes 1:7-9

U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.


Mattheüs 5:14-16

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.


Johannes 1:5