Wat betekent het om een christen te zijn?

Een biddend persoon vooraan een meer

Je hebt besloten Jezus te volgen … maar wat nu?

We hebben allemaal een idee hoe het volgen van Jezus eruit zou moeten zien. Maar als we eerlijk tegen onszelf zijn worden onze opvattingen vaak beïnvloed door culturele waarden, politiek, onze achtergrond en wat er op het moment gaande is in de wereld om ons heen. Als we die invloeden van buitenaf zouden wegnemen, hoe zou een volgeling van Jezus er dan eigenlijk uitzien?

Culturen veranderen en waarden verschuiven, maar Gods Woord laat altijd zien wat het betekent om een christen te zijn.

Laten we vandaag drie Bijbelteksten bekijken die ons helpen begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. Deze stappen zijn niet bedoeld als volledige lijst, maar ze geven je een overzicht van wat het betekent om elke dag als Jezus te leven.

Heb God lief

‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

Mattheüs 22:36-40

Deze tekst wordt vaak “het grote gebod” genoemd omdat Jezus hiermee beknopt de hele oudtestamentische wet samenvat. En Jezus heeft dit gebod perfect laten zien toen Hij zijn leven voor ons gaf.

Maar voordat we verder gaan is het belangrijk erop te wijzen dat dit gebod uit drie delen bestaat: God liefhebben, anderen liefhebben en jezelf liefhebben. Deze acties zijn met elkaar verbonden en alleen mogelijk als we God eerst van ons laten houden. Wanneer we Gods liefde voor ons accepteren, kunnen wij op onze beurt van Hem houden en Hem de manier waarop we onszelf zien laten veranderen. En als we onszelf leren zien door de lens van Gods liefde, gaan we van anderen houden zoals God van ons houdt. Dus als we dit gebod willen gehoorzamen, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen en God zoeken zoals Jezus dat deed:

Jezus bracht bewust alleen tijd door met zijn Vader, Hij sprak regelmatig met God, en Hij plaatste Gods wil boven zijn eigen verlangens.

Voor ons kan dit eruit zien dat we dagelijks een specifieke tijd reserveren, en ons toewijden om Gods Woord te bestuderen en te bidden. We kunnen alles bij onze hemelse Vader brengen. We kunnen onze emoties met Hem delen, Hem vragen om in onze omstandigheden tussenbeide te komen en zelfs onze overwinningen met Hem vieren. We kunnen Hem ook vragen ons te laten zien hoe we kunnen helpen om zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Bij God is niets te gek; Hij wil tijd met ons doorbrengen.

Wanneer we prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd met Hem, beginnen we te begrijpen wie Hij is en wat Hij voor ons wil. Dit verandert de manier waarop we van onszelf en andere mensen houden.

En een van de makkelijkste manieren om te leren hoe het liefhebben van anderen eruitziet, is door te onderzoeken wat liefde is.


Heb anderen lief

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korinthiërs 13:4-8

Deze tekst is een beroemde definitie van liefde, maar het definieert ook God want God is liefde. Dus als we ons afvragen of ons leven in overeenstemming is met Gods karakter, kunnen we deze tekst gebruiken om onze acties te peilen:

Omdat God geduld met ons heeft, zijn wij dan ook geduldig? Omdat God ons vergeeft, vergeven wij dan ook anderen? Omdat God onze fouten niet aanrekent, laten wij dan ook de wrok los?

Dit betekent niet dat we het altijd goed zullen doen, maar door onszelf deze vragen te stellen, kan het helpen te bepalen of we naar God toe bewegen of van Hem af.

Als onze gedachten continu trots zijn, als onze woorden continu kwetsend zijn, als onze acties continu egocentrisch zijn, dan volgen we waarschijnlijk niet Jezus’ opdracht om God en anderen lief te hebben. En als we dat niet doen, behoren we misschien tot Jezus, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we Jezus ook volgen.

Maar hoe meer we ons toewijden om tijd met Jezus door te brengen, hoe meer we zullen gaan handelen zoals Hij.


Maak discipelen

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, zei Hij tegen zijn volgelingen dat ze discipelen moesten maken. Het oorspronkelijke Griekse woord dat is vertaald met “discipelen maken” is matheteuo, wat “trainen” betekent.

Jezus zegt niet: “Ga en dwing mensen om discipelen te worden.” Hij zegt: “Terwijl je door het leven gaat, train en leer mensen om Mij te volgen, net zoals Ik jullie heb geleerd om Mij te volgen.”

Dit is misschien het opbouwen van een vriendschap met de barista die je koffie maakt. Het kan betekenen dat je eten voor iemand koopt om te laten weten dat diegene gewaardeerd wordt. Of het kan eruitzien dat je voor je kinderen zorgt en ze met liefde en genegenheid behandelt.

Wie God ook op je pad plaatst, laat ze zien wat het betekent om Jezus te volgen. En laat je acties in elke situatie beïnvloed worden door je liefde voor God en voor anderen.

Op welke van deze stappen ga jij je deze week concentreren? Kies er één uit en vraag God om je te laten zien hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit bericht is ook beschikbaar in: English Afrikaans Indonesisch Duits Spaans Filipino (Tagalog) Frans Italiaans Portugees Roemeens Russisch Japans Chinees (Vereenvoudigd) Chinees (Traditioneel) Koreaans Pools Vietnamees