Wat beteken dit om ‘n Christen te wees?

Iemand wat by 'n meer bid

Jy het dus besluit om vir Jesus te volg … wat nou?

Ons het almal ‘n idee hoe dit moet wees om Jesus te volg. Om eerlik met onsself te wees, moet ons erken dat ons sienings dikwels beïnvloed word deur ons kulturele waardes, ons politiek, ons agtergrond en wat tans in die wêreld om ons aangaan. Hoe sou ‘n volgeling van Jesus regtig daar uitsien as ons al hierdie invloede van buite verwyder?

Ons kultuur sal aanpas en ons waardes sal verander, maar God se Woord sal altyd openbaar wat dit beteken om ‘n Christen te wees.

Kom ons ondersoek vandag drie Skrifgedeeltes wat ons sal help verstaan hoe om Jesus te volg. Hierdie stappe is nie noodwendig ‘n volledige lys nie, maar dit sal jou ‘n oorsig gee wat dit beteken om elke dag soos Jesus te lewe.

Wees lief vir God

“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

MATTEUS 22:36-40

Daar word dikwels na hierdie gedeelte verwys as “die groot gebod” omdat Jesus hiermee ‘n bondige samevatting van die hele Ou Testamentiese wet maak. Jesus het op ‘n volmaakte wyse van hierdie gebod bewys gelewer toe Hy sy lewe vir ons afgelê het.

Voordat ons egter voortgaan, is dit belangrik om daarop te wys dat hierdie gebod drie dele bevat: om God lief te hê, ander lief te hê en jouself lief te hê. Hierdie aksies is saamgevoeg en is slegs moontlik as ons God eerste liefhet. Eers wanneer ons God se liefde vir ons aanvaar, kan ons Hom liefhê en toelaat om die manier te verander waarop ons onsself sien. Wanneer ons leer om onsself deur die lens van God se liefde te sien, kan ons begin om ander lief te hê soos God ons liefhet. As ons dus hierdie gebod wil gehoorsaam, moet ons Jesus se voorbeeld volg en vir God soek soos Jesus gedoen het:

Jesus het doelbewus alleentyd met sy Vader deurgebring, Hy het gereeld met God gepraat en Hy het die wil van God voor sy eie begeertes gestel.

Dit mag voorkom dat ons ‘n spesifieke tyd elke dag moet afsonder om onsself te wy aan die bestudering van die Woord van God en om te bid. Ons kan alles na ons hemelse Vader neem. Ons kan ons emosies met Hom deel, vra dat Hy in ons omstandighede ingryp en selfs ons oorwinnings met Hom deel. Ons kan ook vra dat Hy ons wys hoe ons kan help om sy koninkryk na die aarde te bring. By God is niks verbode nie — Hy wil tyd met ons deurbring.

Wanneer ons tyd saam met Hom ‘n prioriteit maak, begin verstaan ons wie Hy is en wat sy doel vir ons is. Dit herskep die wyse waarop ons onsself en ander mense liefhet.

Een van die maklikste maniere om te leer hoe om ander lief te hê, is om te ondersoek wat liefde regtig is.


Wees lief vir ander

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles,
hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.”

1 KORINTIËRS 13:4-8

Hierdie gedeelte is ‘n gewilde definisie van die liefde, maar dit definieer God ook, want God is liefde. Wanneer ons dus wonder of ons lewens in ooreenstemming met God se karakter is, kan ons ons dade aan hierdie gedeelte meet:

Is ons ook geduldig aangesien God met ons geduldig is? Vergewe ons ander aangesien God ons vergewe? Laat ons ons griewe vaar aangesien God nie ons foute teen ons hou nie?

Dit beteken nie dat ons dit altyd sal regkry nie, maar as ons onsself hierdie vrae afvra, kan dit ons help om vas te stel of ons na God toe beweeg of weg van Hom af.

As ons gedagtes gedurig vol trots is, as ons woorde voortdurend kwetsend is, as ons optrede deurlopend selfgesentreerd is, volg ons waarskynlik nie die gebod van Jesus om God en ander lief te hê nie. As ons dit nie doen nie, behoort ons nog aan Jesus — maar dit beteken nie noodwendig dat ons Hom nog volg nie.

Dankie tog, hoe meer ons onsself daartoe verbind om tyd met Jesus deur te bring, hoe meer sal ons soos Hy begin optree.


Maak Dissipels

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

MATTEUS 28:18-20

Toe Jesus na die hemel opgevaar het, het Hy vir sy volgelinge gesê om dissipels te maak. Die oorspronklike Griekse woord wat vertaal word met “maak dissipels” is matheteuo, wat beteken “om te leer.”

Jesus sê nie: “gaan dwing mense om dissipels te word” nie. Hy sê: “deur die loop van jou lewe, moet jy mense leer en onderrig om My te volg, net soos ek julle geleer het om my te volg.”

Dit mag dalk lyk soos die aanknoop van ‘n verhouding met die kelner wat jou koffie maak. Dit kan beteken om vir hulle ‘n maaltyd te koop en te verseker dat hulle waardeer word. Dit kan ook wees dat jy jou kinders versorg en hulle met liefde en toegeneentheid behandel.

Wys vir diegene wat God na jou toe bring wat dit beteken om vir Jesus te volg. Maak ook seker dat jou optrede in elke omstandigheid deur jou liefde vir God en ander beïnvloed word.

Op watter van hierdie stappe moet jy hierdie week fokus? Kies een en vra God om jou te wys hoe jy dit in jou daaglikse lewe kan toepas.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Die plasing is ook beskikbaar is: Engels Indonesies Duits Spaans Filippyns (Tagalog) (Tagalog) Frans Italiaans Hollands Portugees Roemeens Russies Japanees Chinees (Vereenvoudig) Chinees (Traditioneel) Koreaans Pools Viëtnamees