Win je Paasuitdaging-medaille!

Paasuitdaging-medaille

Hier is iets om naar uit te kijken: over slechts twee weken is het Pasen.

Voltooi voor Pasen een Paasleesplan en je verdient de Paasuitdaging-medaille. Als je aan een leesplan begint, nodig dan een paar vrienden uit om zich bij je aan te sluiten en richt je gedachten samen op de opgestane Christus.

… blijf kijken naar Jesus … Hij kon de schande van het kruis negeren … Nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God … Denk aan Hem, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt.

Hebreeën 12:2-3

Meer Paasleesplannen

Populaire Bijbelteksten – Maart 2021 – En mijn volk …

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.


2 Timotheüs 1:7

Als Ik de hemel sluit zodat er geen regen valt of als Ik de sprinkhanenzwermen beveel dat zij al uw oogsten moeten opeten of als Ik de pest onder u laat uitbreken en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.


2 Kronieken 7:13-14

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.


Jesaja 41:10

Ga naar huis, mijn volk, en doe uw deuren op slot! Verberg u een korte tijd, totdat de toorn van de HERE tegen uw vijanden voorbij is. Kijk! De HERE komt uit de hemelen om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden. De aarde zal de moordenaars niet langer verbergen. De schuldigen zullen worden gevonden.


Jesaja 26:20-21

Toch blijf ik hopen, want ik denk:dankzij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw.Mijn ziel beschouwt de HERE als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem.


Klaagliederen 3:21-24

Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben: het eeuwige leven.


Jakobus 1:12

Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen, want dat zijn offers die God waardeert.


Hebreeën 13:16

Wie schuilt bij God, de Allerhoogste,kan rustig slapen,want de Almachtige beschermt hem.Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE:‘U bent mijn toevlucht,bij U ben ik veilig en geborgen.U bent mijn Goden ik vertrouw alleen op U.’


Psalmen 91:1-2

Leid met vrijgevigheid, en help om levens te veranderen.

YouVersion Kaart

We hebben deze kaart bij YouVersion. Elke keer als iemand de app opent, licht een paar seconden lang een anonieme stip op. Voor ons stelt elke stip een persoon voor, een verhaal, een leven. Onze kaart dient voor ons als een constante herinnering dat elk moment van elke dag, we jou willen helpen verbinden met de Ene die alles heeft wat je nodig hebt.

Vooral nu Pasen nadert hebben we nagedacht over manieren waarop we je kunnen helpen om dit jaar dichter naar God te groeien. In Mattheüs 6 leert Jezus ons drie traditionele manieren waarop christenen deze periode hun aandacht kunnen richten op Gods Koninkrijk:

“Als u vast…
Als u bidt…
Wanneer u geeft…”

Mattheüs 6

Uit de manier waarop Hij over deze dingen sprak, was het duidelijk dat Jezus verwachtte dat zijn volgelingen ze alle drie zouden doen. Wanneer je YouVersion financieel ondersteunt, kweek je een hart van vrijgevigheid. Je donatie maakt een eeuwig verschil in de levens van mensen over de hele wereld.

Wees onderdeel van de levensverandering die we iedere dag zien.

Doneer nu

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe je het beste van je tijd kan maken:

Zonsondergang over water

God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.

Psalmen 139:23-24

Sta even stil, haal diep adem en denk eens na over het afgelopen jaar. Wat heeft God in jouw leven gedaan sinds Pasen 2020?

Wanneer je in het midden van een langgerekte periode zit, kun je makkelijk vergeten wat God doet te midden van je omstandigheden. Dat is een van de redenen waarom nadenken over Gods Woord zo belangrijk is: het helpt ons om het rustiger aan te doen en te herinneren dat God trouw is in elke periode van het leven.

Sta tijdens je voorbereiding op Paaszondag eens bewust stil bij Gods trouw door de Tekst van de Dag te bestuderen.

Hier zijn 3 manieren om dat te doen:

Als je 5 minuten hebt…

Open je Bijbel App en zoek naar de Tekst van de Dag. Vraag God, voor je begint met lezen, om je bewust te maken van alles wat Hij jou wil laten zien. Lees dan langzaam de tekst en let goed op de woorden die er voor jou uitspringen.

Vraag jezelf: Wat laat dit vers me zien over Gods karakter? Wat is het belangrijkste punt van deze tekst? Hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijks leven?

Beëindig je tijd met de vraag aan God om je te helpen gedurende de dag na te denken over dit vers.

Als je 15 minuten hebt…

Tik op “VERGELIJK VERTALINGEN” zodra je de Tekst van de Dag hebt gelezen en selecteer 3 tot 5 Bijbelvertalingen die je wilt vergelijken. Lees elke vertaling door en let op eventuele taalvariaties. Laat de verschillen je een beter begrip geven van de tekst.

Vraag jezelf: Hoe benadert iedere vertaling de tekst? Wat leer ik over God door de vertalingen te vergelijken? Welke woorden of zinnen vallen me op?

Schrijf alles op wat God je laat zien en vraag Hem dan om je te helpen deze tekst in je leven toe te passen.

Als je 30 minuten hebt…

Denk de eerste 5 minuten na over eventuele zorgen of problemen die concurreren om je aandacht. Vraag God om waarheden in zijn Woord te laten zien. Lees dan langzaam de Tekst van de Dag en vergelijk vertalingen.

Typ daarna de tekstverwijzing in Ontdek om gerelateerd materiaal te zien. Kies iets uit de lijst om te bestuderen als onderdeel van je stille tijd.

Vraag jezelf: Welk perspectief biedt dit materiaal? Hoe beïnvloedt of bevestigt het wat God me heeft laten zien door de tekst van vandaag? Wat spreekt me aan en hoe kan ik dit toepassen in mijn leven?

Schrijf als je klaar bent 2 tot 3 kernpunten op uit de Bijbelteksten die je hebt bestudeerd. (Je kunt ook deze studiemethode uitproberen.)


Wanneer je klaar bent met je stille tijd, neem dan nog een paar minuten om God te vragen je gedurende de dag te laten nadenken over alles wat je hebt geleerd. Herhaal elke dag dit proces tot Paaszondag.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Op zoek naar vrede? Probeer deze leesplannen

Vrouw kijkt uit over water

Ontdek leesplannen over vrede

… maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Filippenzen 4:6-7

Op ieder moment is God in staat om ons vrede te geven. Deze vrede is niet tijdelijk of hangt niet af van wat er om ons heen gebeurt. Zij kan ook niet gevonden worden door uren te vullen met social media of het kijken van zelfhulpfilmpjes. Echte en eeuwige vrede is enkel te vinden door dicht bij God te komen.

Zoek God en zijn vrede vandaag door een van deze leesplannen te starten.

Start een leesplan