Populaire Bijbelteksten – Maart 2021 – En mijn volk …

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.


2 Timotheüs 1:7

Als Ik de hemel sluit zodat er geen regen valt of als Ik de sprinkhanenzwermen beveel dat zij al uw oogsten moeten opeten of als Ik de pest onder u laat uitbreken en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.


2 Kronieken 7:13-14

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.


Jesaja 41:10

Ga naar huis, mijn volk, en doe uw deuren op slot! Verberg u een korte tijd, totdat de toorn van de HERE tegen uw vijanden voorbij is. Kijk! De HERE komt uit de hemelen om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden. De aarde zal de moordenaars niet langer verbergen. De schuldigen zullen worden gevonden.


Jesaja 26:20-21

Toch blijf ik hopen, want ik denk:dankzij de goedheid van de HERE zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen en zijn trouw is elke dag weer nieuw.Mijn ziel beschouwt de HERE als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem.


Klaagliederen 3:21-24

Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben: het eeuwige leven.


Jakobus 1:12

Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen, want dat zijn offers die God waardeert.


Hebreeën 13:16

Wie schuilt bij God, de Allerhoogste,kan rustig slapen,want de Almachtige beschermt hem.Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE:‘U bent mijn toevlucht,bij U ben ik veilig en geborgen.U bent mijn Goden ik vertrouw alleen op U.’


Psalmen 91:1-2