Hoe praat je met God?

Persoon bidt

Als iets in je leven groot genoeg is om je zorgen over te maken, dan is het groot genoeg om erover te bidden. En wanneer we bidden hebben we simpelweg een voortdurend gesprek met God.

Overwin met deze hulpmiddelen de obstakels die je ervan weerhouden een levensstijl van gebed na te streven.

Gebedsinspiratie

​​Als je met God wilt praten, maar je weet
niet wat je moet zeggen, dan helpt de Gebedsinspiratie je op weg.

Begin een gesprek met God >

Gebedsinspiratie

Gebedslijst

Nader dichter tot God en je gemeenschap door het maken en delen van gebeden.

Maak een gebed >

Gebedslijst

Gebedsherinneringen

Houd het gesprek gaande met geplande herinneringen.
 

Stel gebedsherinneringen in >

Gebedsherinneringen

Een 6-stappen-gebedshandleiding

Naast deze functies hebben we een handleiding samengesteld die je helpt te leren bidden, met behulp van het voorbeeld dat Jezus gaf aan zijn discipelen.

Leer te bidden >


FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe de Bijbel regelmatig bestuderen: 4 ideeën van YouVersion

Persoon bestudeert de Bijbel

De start van een nieuw jaar brengt nieuwe mogelijkheden, wat een perfecte tijd zou zijn om nieuwe Bijbelleesgewoonten aan te wennen. Maar drukke agenda’s, gezinsverplichtingen en botsende prioriteiten kunnen de studie van de Schrift soms uitdagend maken.

Gelukkig zijn er stappen die je kan zetten om regelmatig Gods Woord te lezen.

Hier zijn 4 ideeën om een Bijbelleesgewoonte te maken in YouVersion:

1. Zorg dat het blijvend is

De makkelijkste manier om een nieuwe gewoonte aan te leren is door ze te koppelen aan iets wat je al regelmatig doet. Dus als je in de ochtend altijd eerst je telefoon pakt, denk dan eens na over de Tekst van de Dag in YouVersion. Wanneer je een nieuwe gewoonte combineert met een reeds bestaande gewoonte, zal je nieuwe gewoonte meer blijven “plakken.”

Tip: Maak van YouVersion de eerste app die je ziet en krijg meteen toegang tot de Tekst van de Dag door de widget van Tekst van de Dag in te schakelen op je mobiel.

2. Maak het automatisch

De beste manier om een gewoonte op te bouwen, is door gewoon te starten. En als je start, focus je dan niet op de hoeveelheid tijd die je leest of luistert naar de Schrift. Focus je er enkel op om het regelmatig te doen. Als je twee dagen achter elkaar hebt voltooid, ga dan voor drie dagen. Heb je drie dagen voltooid, probeer er dan vijf en ga door totdat je een Bijbel Succesreeks hebt opgebouwd.

Als je een regelmatige Bijbelleesgewoonte begint te ontwikkelen, kies dan een tijd om te studeren die voor jou het beste uitkomt. En stel dagelijkse herinneringen in om tijd in Gods Woord door te brengen.

Tip: Blijf op schema door je Bijbel Succesreeks te bekijken op je Thuisscherm in YouVersion. Je kunt hier ook herinneringen instellen voor Leesplannen, Gebed, en Tekst van de Dag.

3. Blijf verbonden

Je hebt meer kans om je Bijbel te blijven bestuderen als je dat samen met iemand doet die om je geestelijke groei geeft.

Leesplannen met Vrienden biedt je een eenvoudige, gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat je doorgaat met het opbouwen van je Bijbelstudiegewoonte.

Er zijn duizenden leesplannen in YouVersion. Dus kies gewoon een leesplan dat je interesseert en start het met vrienden. Aan het einde van elke leesplandag krijg je een ruimte om met je vrienden te chatten over wat je hebt ontdekt.

Tip: Je kunt met iedereen een leesplan doen! Deel eenvoudig de link naar een leesplan op sociale media of deel een leesplan met iemand binnen de app. Ga aan de slag door een leesplan te kiezen, en volg de aanwijzingen om vrienden uit te nodigen om mee te doen.

4. Laat het als nieuw aanvoelen

Soms komen we in een sleur bij het lezen van de Bijbel omdat hetgeen we doen té vertrouwd aanvoelt. Verander hoe je met de Bijbel omgaat.

Als je gewoonlijk de Schrift leest, probeer dan naar een audiobijbel te luisteren. Als je de neiging hebt om de Schrift in een bepaalde vertaling te bestuderen, schakel dan een maand over naar een andere vertaling en kijk of je iets nieuws opvalt. Of probeer in een nieuwe volgorde te lezen om een nieuw perspectief te ontdekken.

Tips: Om gemakkelijk Bijbelvertalingen te vergelijken, tik je op een vers en selecteer je daarna de knop “Vergelijk” die verschijnt. En je kan naar elk deel van de Schrift luisteren met Audio Bijbels.


De Bijbel een deel van je dagelijks leven maken hoeft niet ontmoedigend te zijn — en gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. God houdt ervan bij ons te komen om ons aan te moedigen en de kracht te geven door onze geest te vernieuwen en te hervormen. Hij openbaart Zich aan iedereen die naar Hem zoekt.

Hoe meer je je gewoonten opbouwt, hoe gemakkelijker het wordt om Gods stem te herkennen en te begrijpen wat zijn wil werkelijk is.

Als je je ertoe verbindt regelmatig de Schrift te bestuderen, onthoud dan dat de God die jou heeft geschapen, je ook in staat kan stellen de weerstand te doorbreken die je tegenhoudt, zodat je je regelmatig kunt bezighouden met zijn levende en actieve Woord.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe deel jij je geloof?

Vrienden op een gebouw

Denk aan een vriend, een buurman, een familielid of een collega die geen sterke relatie met Jezus heeft. Hoe zou jij je geloof met hen delen?

Mattheüs 28:18-20, ook wel bekend als “De Grote Opdracht”, is een geweldige tekst om te beginnen:

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

In het oorspronkelijke Grieks is de uitdrukking “leerlingen maken” eigenlijk een opdracht om te “onderwijzen.” Dit is geen suggestie van Jezus — het is een dringende, voortdurende opdracht, en het is het centrale punt van de Grote Opdracht.

Hier zijn 3 manieren om anderen tot zijn leerlingen te maken door de Grote Opdracht in ons leven toe te passen:

 1. Ga

 2. Het oorspronkelijke Griekse woord voor “gaan” duidt op een voortdurende actie. Het is niet zozeer een bevel om je baan of je huis te verlaten en discussies aan te gaan met vreemden.

  In plaats daarvan laat dit werkwoord zien dat we anderen tot leerlingen kunnen maken door relaties aan te gaan met de mensen waar we elke dag mee omgaan — de mensen op ons werk, op onze scholen en zelfs in de supermarkt. In principe zegt Jezus: “Ga tijdens je gewone dagelijkse leven mensen trainen en onderwijzen om mij te volgen.”

  Voordat we verder gaan, is het belangrijk je erop te wijzen dat “gaan” niet altijd betekent dat we ons land moeten verlaten. Wanneer Jezus zijn volgelingen roept om leerlingen te maken “van alle volken” — sprak Jezus ook tot zijn Joodse leerlingen die de omgang met andere bevolkingsgroepen vermeden. Zijn bevel zou hen hebben uitgedaagd om de hand te reiken aan Romeinse veroveraars, Ethiopische reizigers en Samaritaanse buren in hun eigen stad, maar ook in het buitenland.

  Met andere woorden, Jezus liet hen zien dat het christendom niet exclusief is voor één ras, bevolkingsgroep of land — het is voor alle volken. Altijd. En de mensen met wie we elke dag omgaan, zijn meestal de mensen die God ons dringend vraagt te bereiken.

  Dus wie heeft God om je heen geplaatst, en hoe kun je hen vandaag bereiken?

  Tip: Om je op weg te helpen, kun je een bemoedigende versafbeelding met iemand delen. Of vraag iemand hoe je voor hen kunt bidden, en voeg dan hun verzoeken toe aan je YouVersion-gebedslijst.

 3. Dopen

 4. Wat komt er in je op als je aan “dopen” denkt? Als je zou antwoorden “iemand onderdompelen in water” — heb je geen ongelijk! Maar dopen heeft als doel om een innerlijke verandering van het hart openlijk te tonen. Het is zowel een symbolische uitdrukking van het geloof als een daad van gehoorzame overgave en berouw. Daarom is het de natuurlijke volgende stap die iemand neemt nadat hij de beslissing heeft genomen om in Christus te geloven en Hem te volgen.

  We kunnen mensen helpen beslissen om die stap te zetten door eerlijke gesprekken met hen te voeren over de betekenis van het volgen van Jezus. We kunnen hun vragen over God beantwoorden en hen dan uitnodigen om zich fysiek te laten dopen.

  De doop is belangrijk omdat Jezus het ook deed. Hij gebood ook zijn leerlingen om anderen te dopen. Dus als we ons laten dopen, leven we zoals Jezus en gehoorzamen Hem. Deze openbare daad stelt ons in staat ons te identificeren met de dood en opstanding van Christus, ons te bekeren van de manier waarop we vroeger leefden en het nieuwe, eeuwige leven te vieren dat we hebben dankzij Jezus’ offer.

  Tip: Als je relaties aangaat met mensen die er misschien over denken zich te laten dopen, zijn hier enkele vragen die je hen kan stellen…

  • Geloof je dat je Jezus nodig hebt?
  • Wat betekent geloven in Jezus voor jou?
  • Geloof je dat Jezus voor je stierf en weer opstond?
  • Hoe ziet Jezus volgen eruit?
  • Hoe heb je God gevraagd om je fouten uit het verleden te vergeven?
  • Heb je Jezus in je leven uitgenodigd?
 5. Onderwijzen

 6. Iemand onderwijzen is een proces in twee stappen: het houdt in iemand ideeën te geven en consequent de dingen die we onderwijzen voor te leven. Dat hoeft niet formeel te zijn. Volgens de Grote Opdracht gebeurt het al als we eropuit gaan en gaan dopen.

  Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat we niet kunnen verwachten dat mensen zich houden aan wat Jezus ons heeft geboden, tenzij we ook zelf zijn geboden naleven.

  Willen we dat mensen Gods liefde leren kennen? Dan moeten wijzelf Gods liefde aan mensen tonen. Willen we dat mensen leren over Jezus’ mededogen? Dan moeten we zelf medelevend zijn. Willen we dat mensen gul geven? Dan moeten we zelf goede rentmeesters van ons geld zijn. Willen we dat mensen Gods Woord bestuderen? Dan moeten we het zelf bestuderen.

  Laat zien wat het betekent om een leerling te zijn door iemand te laten meewandelen terwijl je bidt, Gods Woord bestudeert, je financiën beheert en je dagelijkse leven leidt.

  Tip: Probeer iemand uit te nodigen om samen met jou een leesplan door te lezen. Tik op de onderstaande link om naar leesplannen te zoeken.

Bekijk leesplannen

Uiteindelijk is ons doel niet om mensen Jezus te doen volgen — alleen God kan iemands leven veranderen. Maar we kunnen wel elke dag bewust leven, zoeken naar mogelijkheden om relaties met de mensen om ons heen op te bouwen, anderen te laten zien wat het betekent om God te kennen en Hem bekend te maken. Ons geloof delen gaat over het delen van onze levens. En als we dat doen, zullen we kansen krijgen om leerlingen te maken.

Wil je meer weten over wat het betekent om Jezus te volgen?

Hier zijn drie Schriftgedeelten die je kunnen helpen erachter te komen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat betekent het om een christen te zijn?

Een biddend persoon vooraan een meer

Je hebt besloten Jezus te volgen … maar wat nu?

We hebben allemaal een idee hoe het volgen van Jezus eruit zou moeten zien. Maar als we eerlijk tegen onszelf zijn worden onze opvattingen vaak beïnvloed door culturele waarden, politiek, onze achtergrond en wat er op het moment gaande is in de wereld om ons heen. Als we die invloeden van buitenaf zouden wegnemen, hoe zou een volgeling van Jezus er dan eigenlijk uitzien?

Culturen veranderen en waarden verschuiven, maar Gods Woord laat altijd zien wat het betekent om een christen te zijn.

Laten we vandaag drie Bijbelteksten bekijken die ons helpen begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. Deze stappen zijn niet bedoeld als volledige lijst, maar ze geven je een overzicht van wat het betekent om elke dag als Jezus te leven.

Heb God lief

‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

Mattheüs 22:36-40

Deze tekst wordt vaak “het grote gebod” genoemd omdat Jezus hiermee beknopt de hele oudtestamentische wet samenvat. En Jezus heeft dit gebod perfect laten zien toen Hij zijn leven voor ons gaf.

Maar voordat we verder gaan is het belangrijk erop te wijzen dat dit gebod uit drie delen bestaat: God liefhebben, anderen liefhebben en jezelf liefhebben. Deze acties zijn met elkaar verbonden en alleen mogelijk als we God eerst van ons laten houden. Wanneer we Gods liefde voor ons accepteren, kunnen wij op onze beurt van Hem houden en Hem de manier waarop we onszelf zien laten veranderen. En als we onszelf leren zien door de lens van Gods liefde, gaan we van anderen houden zoals God van ons houdt. Dus als we dit gebod willen gehoorzamen, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen en God zoeken zoals Jezus dat deed:

Jezus bracht bewust alleen tijd door met zijn Vader, Hij sprak regelmatig met God, en Hij plaatste Gods wil boven zijn eigen verlangens.

Voor ons kan dit eruit zien dat we dagelijks een specifieke tijd reserveren, en ons toewijden om Gods Woord te bestuderen en te bidden. We kunnen alles bij onze hemelse Vader brengen. We kunnen onze emoties met Hem delen, Hem vragen om in onze omstandigheden tussenbeide te komen en zelfs onze overwinningen met Hem vieren. We kunnen Hem ook vragen ons te laten zien hoe we kunnen helpen om zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Bij God is niets te gek; Hij wil tijd met ons doorbrengen.

Wanneer we prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd met Hem, beginnen we te begrijpen wie Hij is en wat Hij voor ons wil. Dit verandert de manier waarop we van onszelf en andere mensen houden.

En een van de makkelijkste manieren om te leren hoe het liefhebben van anderen eruitziet, is door te onderzoeken wat liefde is.


Heb anderen lief

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korinthiërs 13:4-8

Deze tekst is een beroemde definitie van liefde, maar het definieert ook God want God is liefde. Dus als we ons afvragen of ons leven in overeenstemming is met Gods karakter, kunnen we deze tekst gebruiken om onze acties te peilen:

Omdat God geduld met ons heeft, zijn wij dan ook geduldig? Omdat God ons vergeeft, vergeven wij dan ook anderen? Omdat God onze fouten niet aanrekent, laten wij dan ook de wrok los?

Dit betekent niet dat we het altijd goed zullen doen, maar door onszelf deze vragen te stellen, kan het helpen te bepalen of we naar God toe bewegen of van Hem af.

Als onze gedachten continu trots zijn, als onze woorden continu kwetsend zijn, als onze acties continu egocentrisch zijn, dan volgen we waarschijnlijk niet Jezus’ opdracht om God en anderen lief te hebben. En als we dat niet doen, behoren we misschien tot Jezus, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we Jezus ook volgen.

Maar hoe meer we ons toewijden om tijd met Jezus door te brengen, hoe meer we zullen gaan handelen zoals Hij.


Maak discipelen

‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, zei Hij tegen zijn volgelingen dat ze discipelen moesten maken. Het oorspronkelijke Griekse woord dat is vertaald met “discipelen maken” is matheteuo, wat “trainen” betekent.

Jezus zegt niet: “Ga en dwing mensen om discipelen te worden.” Hij zegt: “Terwijl je door het leven gaat, train en leer mensen om Mij te volgen, net zoals Ik jullie heb geleerd om Mij te volgen.”

Dit is misschien het opbouwen van een vriendschap met de barista die je koffie maakt. Het kan betekenen dat je eten voor iemand koopt om te laten weten dat diegene gewaardeerd wordt. Of het kan eruitzien dat je voor je kinderen zorgt en ze met liefde en genegenheid behandelt.

Wie God ook op je pad plaatst, laat ze zien wat het betekent om Jezus te volgen. En laat je acties in elke situatie beïnvloed worden door je liefde voor God en voor anderen.

Op welke van deze stappen ga jij je deze week concentreren? Kies er één uit en vraag God om je te laten zien hoe je dit in je dagelijks leven kunt toepassen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Gods wil ontdekken

Kompas

Wat wil God dat je met je leven doet? Misschien heb je een idee waartoe Hij je roept, maar wil je bevestiging. Misschien weet je niet zeker wat Gods wil is … of misschien probeer je nog steeds uit te vinden hoe een persoonlijke relatie met God eruit zou moeten zien.

Uiteindelijk kun je alleen dan Gods wil ontdekken, als je de tijd neemt om Hem te leren kennen. Door dichter tot God te naderen, wordt zijn leiding duidelijk. Dus, hoe doen we dat?

Er is niet één juiste manier, maar er zijn nuttige stappen die hierbij kunnen helpen.

Hier zijn 4 stappen om je te helpen Gods wil te ontdekken:

Zoek God door gebed

Denk aan een gesprek wat je pas met een goede vriend hebt gehad. Als je ze al een tijdje kent, weet je waarschijnlijk wat ze wel en niet leuk vinden, zonder het te vragen. Want hoe beter je iemand kent, des te beter je ze begrijpt.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. Het kennen van Gods wil komt voort uit eerlijke gesprekken met Hem. Daarom is het belangrijk om de gewoonte te ontwikkelen om regelmatig met Hem te praten, over alles.

Gebed is niet alleen vragen aan God wat Hij wil dat we doen, het gaat er juist om dat we God leren kennen voor wie Hij is.

Bid met ons


Onderzoek Gods Woord

Gods wil voor je leven zal nooit in tegenspraak zijn met wat er in de de Bijbel staat. Dus nu je God leert kennen door gebed, maak jezelf dan vertrouwd met zijn Woord.

Hoe meer je de Bijbel bestudeert, des te meer je verlangens Gods wil zullen gaan weerspiegelen. En als dit gebeurt, kun je God vol vertrouwen alles vragen—en Hij zal je horen.


Luister naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest vereist vaak dat je de ruis om je heen het zwijgen oplegt. Als je je afleidingen wegstopt en niet langer focust op je bangheid, kun je Gods vredige aanwezigheid in je huidige omstandigheden gaan opmerken.

Dus als je bidt en de Bijbel onderzoekt, vraag God dan om gevoelens te onthullen die je aan Hem mag overgeven of die speciale aandacht nodig hebben. Laat de Heilige Geest je door dit proces leiden en houd dit in gedachten: je kunt je onzeker voelen en toch Gods vrede ervaren.


Zoek bevestiging van wijze mensen

Het laatste woord over wat Gods wil is, moet van God Zelf komen, maar het is verstandig om advies van anderen, die je kunt vertrouwen, te vragen. Overweeg om verschillende mensen, die verder in hun geloof zijn, uit te nodigen om je ‘wijze raad’ te geven. Vraag hen om samen met jou Gods wil voor je leven te zoeken.

Deze stap moet samen met de vorige stappen worden uitgevoerd. De gezochte wijze raad moet bevestigen dat wat jij aanvoelt wat God je al zegt te doen. Het mag niet in de plaats komen van het rechtstreeks praten met God.

Voeg vrienden toe in jouw Bijbel App


Wat nu?

Je hebt het misschien niet altijd goed, maar hoe meer je probeert Gods wil te begrijpen, des te gemakkelijker het wordt. God heeft je met een doel geschapen, en Hij wil dat je erbij betrokken bent om zijn Koninkrijk te zien komen “op aarde zoals in de hemel.”

Als jouw verlangens in overeenstemming zijn met Gods verlangens, kan Hij erop vertrouwen dat je het goede doet. Het toepassen van deze stappen zal je daarbij helpen, maar dit zal een levenslange toewijding zijn waarbij je God elke dag moet zoeken.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen