Gods wil ontdekken

Kompas

Wat wil God dat je met je leven doet? Misschien heb je een idee waartoe Hij je roept, maar wil je bevestiging. Misschien weet je niet zeker wat Gods wil is … of misschien probeer je nog steeds uit te vinden hoe een persoonlijke relatie met God eruit zou moeten zien.

Uiteindelijk kun je alleen dan Gods wil ontdekken, als je de tijd neemt om Hem te leren kennen. Door dichter tot God te naderen, wordt zijn leiding duidelijk. Dus, hoe doen we dat?

Er is niet één juiste manier, maar er zijn nuttige stappen die hierbij kunnen helpen.

Hier zijn 4 stappen om je te helpen Gods wil te ontdekken:

Zoek God door gebed

Denk aan een gesprek wat je pas met een goede vriend hebt gehad. Als je ze al een tijdje kent, weet je waarschijnlijk wat ze wel en niet leuk vinden, zonder het te vragen. Want hoe beter je iemand kent, des te beter je ze begrijpt.

Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. Het kennen van Gods wil komt voort uit eerlijke gesprekken met Hem. Daarom is het belangrijk om de gewoonte te ontwikkelen om regelmatig met Hem te praten, over alles.

Gebed is niet alleen vragen aan God wat Hij wil dat we doen, het gaat er juist om dat we God leren kennen voor wie Hij is.

Bid met ons


Onderzoek Gods Woord

Gods wil voor je leven zal nooit in tegenspraak zijn met wat er in de de Bijbel staat. Dus nu je God leert kennen door gebed, maak jezelf dan vertrouwd met zijn Woord.

Hoe meer je de Bijbel bestudeert, des te meer je verlangens Gods wil zullen gaan weerspiegelen. En als dit gebeurt, kun je God vol vertrouwen alles vragen—en Hij zal je horen.


Luister naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest vereist vaak dat je de ruis om je heen het zwijgen oplegt. Als je je afleidingen wegstopt en niet langer focust op je bangheid, kun je Gods vredige aanwezigheid in je huidige omstandigheden gaan opmerken.

Dus als je bidt en de Bijbel onderzoekt, vraag God dan om gevoelens te onthullen die je aan Hem mag overgeven of die speciale aandacht nodig hebben. Laat de Heilige Geest je door dit proces leiden en houd dit in gedachten: je kunt je onzeker voelen en toch Gods vrede ervaren.


Zoek bevestiging van wijze mensen

Het laatste woord over wat Gods wil is, moet van God Zelf komen, maar het is verstandig om advies van anderen, die je kunt vertrouwen, te vragen. Overweeg om verschillende mensen, die verder in hun geloof zijn, uit te nodigen om je ‘wijze raad’ te geven. Vraag hen om samen met jou Gods wil voor je leven te zoeken.

Deze stap moet samen met de vorige stappen worden uitgevoerd. De gezochte wijze raad moet bevestigen dat wat jij aanvoelt wat God je al zegt te doen. Het mag niet in de plaats komen van het rechtstreeks praten met God.

Voeg vrienden toe in jouw Bijbel App


Wat nu?

Je hebt het misschien niet altijd goed, maar hoe meer je probeert Gods wil te begrijpen, des te gemakkelijker het wordt. God heeft je met een doel geschapen, en Hij wil dat je erbij betrokken bent om zijn Koninkrijk te zien komen “op aarde zoals in de hemel.”

Als jouw verlangens in overeenstemming zijn met Gods verlangens, kan Hij erop vertrouwen dat je het goede doet. Het toepassen van deze stappen zal je daarbij helpen, maar dit zal een levenslange toewijding zijn waarbij je God elke dag moet zoeken.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe te bidden: een gebedsinspiratie van 6 stappen

Persoon bidt

“Gebed.” Welke gedachten of beelden komen in je op als je dat woord ziet? Vind je het gemakkelijk om met God te praten? Of heb je moeite om te bidden?

Het lijkt niet altijd gemakkelijk om te weten wat je tegen God mag zeggen. En soms wordt bidden nog zwaarder door onze misvattingen over hoe een gesprek met God eruit zou moeten zien.

“Bid dan zo…”

2000 jaar geleden leerde Jezus zijn discipelen om als volgt te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze
schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Dit is een heel bekend voorbeeld van gebed. Maar hoe passen we het toe op ons dagelijkse leven in de 21e eeuw?

Eerst moeten we begrijpen hoe we niet moeten bidden. Voor Hij het Onze Vader onderwees, zei Jezus tegen zijn discipelen: “wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is….” Hij zei ook: “gebruik dan geen omhaal van woorden…want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.”

Als God al weet wat we nodig hebben, dan gaat gebed niet alleen om de woorden die we zeggen. Als we bidden om indruk op mensen te maken, of als we gebed behandelen als een lijstje wat we kunnen afvinken, dan missen we de kracht van gebed.

Gebed is en zal altijd een dynamisch gesprek met God zijn. Als we ons dit realiseren, wordt het Onze Vader een bevrijdend kader dat ons helpt om elke dag met God te praten.

Hier is een gebedsinspiratie van 6 stappen wat je kan helpen:

 1. Focus jezelf op God.
 2. “Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd…”

  Adem diep in en concentreer je op deze woorden: “Onze Vader, die in de hemelen zijt.”

  Adem langzaam uit terwijl je zegt: “Uw Naam worde geheiligd.”

  Herhaal dit meerdere keren en schenk aandacht aan alle aspecten van Gods karakter die in je gedachten opkomen. Richt je tijdens deze momenten op de grootheid van God.

 1. Onderwerp je wil.
 2. “Uw Koninkrijk kome …”

  God is nog altijd bezig om zijn wil op aarde uit te voeren. Denk dus nu hierover na: wanneer jij je wil afstemt op Gods wil, ben je actief op zoek naar zijn Koninkrijk.

  Maak het stil om je heen en vraag God je te tonen hoe jij vandaag kan deelnemen om zijn wil te doen.

 1. Geef Hem je zorgen.
 2. “Geef ons heden ons dagelijks brood …”

  Beeld je in dat je je handen geopend voor je houdt, alsof je wilt dat God er iets in legt. Wanneer jij je zorgen aan God geeft, wat geeft Hij jou er dan voor in de plaats?

  Maak een lijst van je zorgen en noem ze een voor een. Telkens wanneer je een zorg noemt, probeer dan aan God te vragen: “Geef ons heden ons dagelijks brood.”

  Blijf deze oefening doen zolang het nodig is.

 1. Toon berouw en reageer.
 2. “En vergeef ons … zoals ook wij … vergeven …”

  Waar houd jij je nog aan vast wat je moet loslaten? Is er iets wat je nu moet belijden? Misschien is het een pijn die je niet kan loslaten, of een gedrag waartegen je strijdt om het te veranderen. Misschien is het een verslaving die je niet overwonnen hebt of een fout die je blijft maken.

  God nodigt je uit om te komen zoals je bent en te reageren op Hem. Vertel Hem alles waar je aan denkt. Maak dan tijd vrij om van Hem te horen.

 1. Vraag Gods bescherming.
 2. “… verlos ons van de boze …”

  We zijn allemaal ergens van gered. Waar heeft God jou van gered?

  Dank Hem voor zijn trouw en laat Hem weten waar je hulp nodig hebt. Overweeg om te bidden voor andere mensen die misschien ook bescherming nodig hebben. Onthoud dat er niets is dat God niet kan doen, zelfs wanneer situaties hopeloos lijken.

 1. Verheug je en denk na.
 2. Vier wat God in je leven heeft gedaan en zoek naar manieren om Hem de hele dag door te aanbidden.

  Denk dan een paar minuten na over deze tijd met God. Wat heeft Hij je laten zien? Overweeg om datgene wat je opgevallen is, toe te voegen aan je YouVersion gebedslijst.

Wanneer we beginnen te bidden zoals Jezus deed, zullen we intimiteit met God gaan ervaren zoals Jezus deed. En als we het gebed vorm laten geven aan onze manier van leven, zullen we gaan beseffen dat we God te allen tijde kunnen benaderen met zelfvertrouwen, kwetsbaarheid en in vertrouwen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Hoe je het beste van je tijd kan maken:

Zonsondergang over water

God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op uw weg, die naar uw eeuwigheid voert.

Psalmen 139:23-24

Sta even stil, haal diep adem en denk eens na over het afgelopen jaar. Wat heeft God in jouw leven gedaan sinds Pasen 2020?

Wanneer je in het midden van een langgerekte periode zit, kun je makkelijk vergeten wat God doet te midden van je omstandigheden. Dat is een van de redenen waarom nadenken over Gods Woord zo belangrijk is: het helpt ons om het rustiger aan te doen en te herinneren dat God trouw is in elke periode van het leven.

Sta tijdens je voorbereiding op Paaszondag eens bewust stil bij Gods trouw door de Tekst van de Dag te bestuderen.

Hier zijn 3 manieren om dat te doen:

Als je 5 minuten hebt…

Open je Bijbel App en zoek naar de Tekst van de Dag. Vraag God, voor je begint met lezen, om je bewust te maken van alles wat Hij jou wil laten zien. Lees dan langzaam de tekst en let goed op de woorden die er voor jou uitspringen.

Vraag jezelf: Wat laat dit vers me zien over Gods karakter? Wat is het belangrijkste punt van deze tekst? Hoe kan ik dit toepassen in mijn dagelijks leven?

Beëindig je tijd met de vraag aan God om je te helpen gedurende de dag na te denken over dit vers.

Als je 15 minuten hebt…

Tik op “VERGELIJK VERTALINGEN” zodra je de Tekst van de Dag hebt gelezen en selecteer 3 tot 5 Bijbelvertalingen die je wilt vergelijken. Lees elke vertaling door en let op eventuele taalvariaties. Laat de verschillen je een beter begrip geven van de tekst.

Vraag jezelf: Hoe benadert iedere vertaling de tekst? Wat leer ik over God door de vertalingen te vergelijken? Welke woorden of zinnen vallen me op?

Schrijf alles op wat God je laat zien en vraag Hem dan om je te helpen deze tekst in je leven toe te passen.

Als je 30 minuten hebt…

Denk de eerste 5 minuten na over eventuele zorgen of problemen die concurreren om je aandacht. Vraag God om waarheden in zijn Woord te laten zien. Lees dan langzaam de Tekst van de Dag en vergelijk vertalingen.

Typ daarna de tekstverwijzing in Ontdek om gerelateerd materiaal te zien. Kies iets uit de lijst om te bestuderen als onderdeel van je stille tijd.

Vraag jezelf: Welk perspectief biedt dit materiaal? Hoe beïnvloedt of bevestigt het wat God me heeft laten zien door de tekst van vandaag? Wat spreekt me aan en hoe kan ik dit toepassen in mijn leven?

Schrijf als je klaar bent 2 tot 3 kernpunten op uit de Bijbelteksten die je hebt bestudeerd. (Je kunt ook deze studiemethode uitproberen.)


Wanneer je klaar bent met je stille tijd, neem dan nog een paar minuten om God te vragen je gedurende de dag te laten nadenken over alles wat je hebt geleerd. Herhaal elke dag dit proces tot Paaszondag.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Maak kennis met de functie Ontdekken: een nieuwe manier van zoeken

Miniatuurafbeeldingen van Ontdekken

Zoeken is nu Ontdekken

Wat zegt de Bijbel over hoop? Genezing? Vrede? Vreugde? Lijden? Je kunt nu meer doen dan enkel een onderwerp zoeken, je kunt er alles over ontdekken.

Ontdekken-icoon

INTRODUCTIE

Ontdekken

Ontdek meer over
wat je zoekt.

Ontdekken op je telefoon

Met deze bijgewerkte
functie ontdek je…

Leesplannen icoon

Populaire leesplannen

Krijg een exclusieve kijk op welke leesplannen en Bijbelonderwerpen het meest populair zijn.

Hart icoon

Antwoorden voor elke emotie

Blij? Verdrietig? Opgewonden? Overweldigd? Typ je gevoel in de zoekbalk en vind relevante inhoud.

Ontdekken-icoon

Je favoriete Bijbelleraars

Zoek naar een voorganger of spreker die je graag hoort en vind al hun leesplannen en video’s in de Bijbel App op één plek.

Lijst icoon

Een gepersonaliseerde lijst met inhoud

Ontvang automatisch samengestelde suggesties op basis van de inhoud die je het leukst vindt.

Ontdek … meer.

Om de functie Ontdekken te gaan gebruiken moet je je YouVersion App updaten en vervolgens op het Ontdekken-icoon tikken (Ontdekken-icoon). Terwijl je typt zal Ontdekken geautomatiseerde suggesties geven. Je kunt ook nogmaals op het Zoek-icoon tikken om al je zoekresultaten te zien.

Controleer op updates

Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u.

Jakobus 4:8

5 gewoonten die je helpen de persoon te worden waarvoor God jou geschapen heeft

Wisselende afbeeldingen van mensen die de Bijbel App op de telefoon gebruiken

Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Nee, Ik ben gekomen om te dienen…

Marcus 10:45

De dingen die je in de loop der tijd consequent doet, maken van jou de persoon die je uiteindelijk wordt. Vullen je gewoonten jou met wijsheid, medeleven en vreugde die je nodig hebt om anderen te dienen? 2020 mag misschien al over de helft zijn, het is nooit te laat om te beginnen met groeien. Hier zijn 5 geestelijke gewoonten die je kunnen helpen de persoon te worden waarvoor God jou geschapen heeft:

Vind wijsheid in Gods Woord.

Vrouw houdt dagboek bij, lezend in de Bijbel op haar mobiel

Leesplannen helpen je om Gods Woord in beheersbare stukjes te verkennen en erover te leren. Elke dag een beetje, met selecties die je kunt lezen, beluisteren of bekijken. Probeer een aanbevolen leesplan of zoek op categorie, onderwerp of zelfs per emotie. Wanneer je een leesplan start, nodig dan vrienden uit om met je mee te doen.

Vind een leesplan >

Geniet van gesprekken met God.

Biddend persoon met Bijbel App open op telefoon

Gebed is gewoon praten met God over alles wat in je gedachten opkomt, alleen of samen met vrienden. Daarna kun je luisteren om Hem te horen spreken. Onze Gebedsfunctie helpt je om de dingen bij te houden waarvoor je bidt, zowel gebeden die je zelf gemaakt hebt als gebeden die vrienden jou gestuurd hebben.

Voeg een gebed toe >

Verbind je met een Bijbelse
vriendenkring.

Groep vergadert samen

We zijn niet bedoeld om alleen te leven. Nodig vrienden uit om met je mee te doen in de app. Jullie kunnen samen Gods Woord verkennen, gebeden delen met elkaar en nog veel meer. Zoek in je Thuisscherm naar voorgestelde vrienden, tik [Vriend icoon] of ga naar het menu Meer en dan “Deel de Bijbel App”.

Nodig enkele vrienden uit >

Eer God in aanbidding.

Hand opgeheven in aanbidding

Neem elke dag de tijd om respect en toewijding te tonen aan je Vader. Zing voor Hem. Dank Hem voor iets wat Hij in je leven gedaan heeft. Vertel andere mensen over wat Hij doet. Zoek in je muziekstreamingdienst naar “aanbidding” of “lofprijzing”. Luister er dan naar om je geest te vernieuwen met ontzag voor Hem.

Meer weten >

Investeer in Gods Koninkrijk.

Persoon doneert via de telefoon

God gaf vrijgevigheid gestalte door Jezus te geven, zijn meest kostbare bezit. Geef je tijd om eraan te werken een betere luisteraar te worden. Gebruik je talenten om anderen in je omgeving te dienen. Investeer je middelen —eerst in je eigen kerk— of overweeg om de missie van YouVersion te ondersteunen.

Meer ideeën >

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen