Hoe bestudeer je de Bijbel? Hier zijn 5 stappen…

Persoon op straat in de stad

Dit jaar moesten velen zich aanpassen aan een “nieuw normaal” terwijl het niet normaal voelt. Plotselinge veranderingen zoals deze kunnen een negatieve impact hebben op je geestelijke gezondheid en leiden tot chronische moeheid en burnout.

Maar middenin dit alles, roept God ons nog steeds om tot Hem te komen, en Hij zal rust geven. Een manier om dichter tot God te komen is door tijd door te brengen in zijn Woord. Maar hoe maak je tijd met God tot een dagelijkse gewoonte? En hoe overbrug je de kloof tussen het Woord kennen en het iedere dag naleven?

Hier zijn 5 opeenvolgende stappen die je kunnen helpen elke dag te pauzeren, rusten en de Bijbel te bestuderen—zelfs wanneer je je overweldigd voelt.


Bereid je hart voor

Heer, ik ben niet trots en kijk niet op anderen neer. Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn. Ik ben zo rustig en tevreden als een kind… bij zijn moeder op schoot.

Psalmen 131:1-2

Begin je stille tijd met het hardop lezen van deze psalm en schrijf vervolgens je zorgen en angsten op. Beeld je in dat je alles wat jouw aandacht vraagt in een doos stopt en deze doos aan God geeft. (Misschien moet je dit proces meermaals herhalen voordat je je klaar voelt om de volgende stap te nemen.)

Vraag God tot je te spreken

Voordat je begint met je dagelijkse Bijbelstudie, vraag God je te helpen zijn Woord te begrijpen en hoe je de Schrift op de juiste manier in je leven kunt toepassen. Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven.

Een gebed om wijsheid:

God, breng alstublieft mijn gedachten tot rust zodat ik U duidelijk kan horen. Ik wil Uw wijsheid wanneer ik dit gedeelte bestudeer, zodat ik Bijbelse wijsheid kan herkennen en in mijn leven toe kan passen. Help me alstublieft om U duidelijk te zien werken in Uw Woord. Amen.

Sla dit gebed op in je Bijbel App

Verken dit gedeelte

Wanneer is dit gedeelte geschreven? Wie was het bedoelde publiek? Wat is het belangrijkste thema? Worden er woorden en zinnen herhaald (zo ja, waarom)? Wat toont dit gedeelte je over Gods karakter?

Wanneer je begint met je Bijbelstudie, lees het gedeelte dan meerdere malen door en beantwoord telkens een andere vraag. Besteed speciale aandacht aan zinnen of ideeën die je blijven opvallen.

Maak een samenvatting

Wat sprak je aan tijdens het lezen? Besteed enkele minuten om God te vragen de waarheden in zijn Woord te tonen. Schrijf daarna 1-3 belangrijke leerpunten uit dit gedeelte op. Dit zal je helpen de inzichten die God je toont te verwerken en bij te houden.

Pas het geleerde toe

Als je wilt groeien in je geloof, is het simpelweg bestuderen van Gods Woord niet genoeg—je moet er ook naar leven.

Schrijf 2-3 manieren op hoe je de Bijbelteksten die je bestudeerd hebt, praktisch wilt toepassen en controleer daarna regelmatig je voortgang. Je kunt zelfs je doelen naar gebeden veranderen in je Bijbel App en herinneringen instellen om ervoor te bidden!


Als je je Bijbelstudie hebt voltooid, breng dan een paar minuten door in stille reflectie en vraag God je gedurende de dag te herinneren aan alles wat je hebt geleerd.

Zelfs wanneer onzekerheid ons omringt helpt de keuze om dagelijks tijd met God door te brengen ons uiteindelijk om onze problemen en pijn vanuit zijn eeuwigheidsperspectief te zien. In dit proces zullen we rust vinden voor onze ziel en vernieuwde hoop voor ons leven.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Vier wat God aan het doen is!

Vrouw in een veld

Er komt een nieuw seizoen aan…

Wat dit jaar je tot nu toe ook heeft gebracht, wij geloven dat God iets nieuws wil doen. En omdat God continu aan het werk is in je leven, kan je elk seizoen tegemoet gaan met de vaste overtuiging dat God zal voltooien wat Hij in jou is begonnen.

Neem een moment om te vieren wat God al gedaan heeft, door met vrienden en familie een versafbeelding te delen die indruk op je heeft gemaakt.

Deel een versafbeelding

Hoe te bidden als je niet weet wat je moet bidden

Biddende vrouw

Wat weerhoudt je ervan om regelmatig met God te praten?

Er is oefening nodig om je goed te voelen in gebed. En toch—als we in ons geloof willen groeien, is het belangrijk dat we eerlijke gesprekken kunnen voeren met onze relationele God.

Dus, als je niet weet waarvoor je kunt bidden…

Hier zijn 5 voorbeelden van dagelijkse gebeden:

 1. Bid dat God gekend zal zijn

“God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen… Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus…”

Efeziërs 3:20-21

Voorbeeld:

God, we weten dat U boven alles bent en dat U alles bij elkaar houdt. Wees vandaag alstublieft verheerlijkt in onze wereld. Mogen mensen die U nooit ontmoet hebben, U vinden. Amen.

 1. Bid voor de wereld

“Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.”

Efeziërs 6:18

Voorbeeld:

God, verbeter alstublieft de wereld. Doe wat het beste is voor Uw Koninkrijk, en vul Uw mensen met genade, kracht en goede ideeën opdat we spiritueel aan onze wereld bij kunnen dragen. Amen.

 1. Bid voor wat je nodig hebt

“Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.”

Filippenzen 4:6

Voorbeeld:

God, U weet wat ik nodig heb voordat ik dat weet. Dus geef me alstublieft wat ik vandaag nodig heb, zodat ik mij op U kan focussen en niet op mijn problemen. En wat mijn behoeften voor morgen betreft, vertrouw ik erop dat U zult voorzien. Amen.

 1. Bid om vergeving

“Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan.”

Marcus 11:25

Voorbeeld:

God, U alleen kent onze intenties. Vergeef alstublieft de mensen die mij onrecht hebben aangedaan, want ik hen heb vergeven. En Heer, vergeef mij omdat ik ook fouten heb gemaakt. Gebruik alstublieft onze fouten niet tegen ons. Amen.

 1. Bid om genezing en bescherming

“Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven.”

Jakobus 5:14

Voorbeeld:

God, er is zoveel ellende in onze wereld. Genees alstublieft de zieken en geef onze vermoeide zielen weer vrede en leven. Bescherm onze lichamen en onze gedachten, en geef ons Uw kracht om verleiding en beproeving te doorstaan. Amen.

Deze ideeën zijn niet nieuw—Jezus gebruikte ze bijna 2000 jaar geleden om zijn discipelen te leren hoe ze moesten bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij
onze schuldenaren
vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Mattheüs 6:9-13

Om je te helpen een regelmatig gebedsritme te creëren, kun je proberen een gebedslijst te maken in je Bijbel App. Kies elke dag een paar dingen uit die lijst om je op te richten. (Je kunt ook vrienden uitnodigen in je gesprekken met God door je gebeden met hen te delen.)

Naarmate de tijd vordert, zul je terug kunnen kijken naar die lijst en nadenken over wat God in die periode in je leven gedaan heeft.

Bid nu

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Wat geeft jou hoop?

Tekstballon

Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt.  1 Petrus 3:15

Tekstballon

Iedereen houdt van goed nieuws.

Ken je die kick die je krijgt wanneer er iets weer hoop in je aanwakkert? Of je hart vult met vrede? Of je echt bemoedigt? Mensen vertellen ons geregeld over geweldige inzichten die ze in leesplannen vinden. En over de tekst van de dag die vaak precies overeen lijkt te komen met iets wat in hun leven gebeurt.

Telkens wanneer je een van deze aha! momenten ervaart, deel het.

Deel-icoon

Je kunt allerlei dingen van de Bijbel App delen: Bijbelverzen, versafbeeldingen, leesplannen, gebeden, medailles, overdenkingsinhoud van leesplandagen. (Je kunt zelfs de Bijbel App delen.) En het is makkelijk! Overal waar je één van die deel-icoontjes ziet, klik er gewoon op… en geef iemand anders datzelfde geweldige gevoel.

Deel de Bijbel App

3 manieren om je kinderen te helpen zich aan te passen aan het nieuwe “normaal”

Moeder en dochter gebruiken een tablet

Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben.

Efeziërs 6:4

Moeder en dochter lachen terwijl ze een tablet gebruiken

Als je lijkt op de meeste ouders die wij kennen, dan moet je dagelijks zorgen voor maaltijden, school uitvogelen, en omgaan met de verveling van je kinderen—terwijl je je ook nog zorgen maakt over je werk en toekomst. We willen dat je dit weet: Wij zijn er voor je.

Ongeacht de leeftijd van je kinderen is het waarschijnlijk dat ze veel vragen hebben over alles wat er gebeurt. Van de ene op de andere dag zijn alle vertrouwde dagelijkse routines veranderd. Een van de beste dingen die we nu voor ze kunnen doen is een nieuw “normaal” ontwikkelen.

Hier zijn drie dingen die je dagelijks op verschillende momenten kunt gebruiken om je kinderen te helpen zich aan te passen:

 1. Vraag je kinderen waar ze aan denken. Luister ernaar.

Zelfs wanneer ze moeilijke of verontrustende dingen zeggen, moet je proberen niet verschrikt te kijken. Je kinderen hebben een veilige plek nodig om te praten, en de kans om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.

 1. Wees het voorbeeld dat je in je huis wilt zien.

Zorg ook nu voor je geestelijk welzijn, zodat je je kinderen de emotionele steun kunt geven die ze nodig hebben. Hier kun je vrede en bemoediging voor jezelf vinden:

 1. Bid met je kinderen volgens een schema.

Bidden is een gesprek hebben met God, Hem vertellen wat je denkt en voelt, vragen om dingen die je nodig hebt en Hem danken (zelfs voor kleine overwinningen). Je kunt altijd bidden, maar door het samen te doen in de morgen, met etenstijd en bij bedtijd, is het gemakkelijker om een beetje routine in elke dag aan te brengen. Hier is een simpel voorbeeld:

Lieve Jezus, dank U wel voor onze familie. Help ons om van elkaar te houden, voor elkaar te zorgen en aardig te zijn. Laat ons alstublieft zien hoe we van onze buren en vrienden kunnen houden. Dank U wel. Amen.


Bonus! Baken je dagen af.

Als je kinderen gewend zijn aan een wekelijks schema—jij aan het werk en zij op school of de kinderopvang—dan kunnen de dagen op elkaar gaan lijken wanneer iedereen thuis is. Als je elke dag van de week zijn eigen thema geeft, kan het je helpen een ritme of gevoel van structuur op te bouwen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Taco Dinsdag – Heb je geen taco ingrediënten? Maak boterhammen op de taco-manier, in tweeën gevouwen.

 • Gekke Woensdag – Draag sokken die niet matchen. Zoek “recept” via Google, met een lijst van willekeurige ingrediënten die je in huis hebt en maak het samen klaar.

 • Grappige Vrijdag – Speel samen. Doe gek. Maak grappen. Kijk een grappige film of tv-serie. Maak van de vrijdagavond een spelletjesavond voor het gezin.

 • Speciale Zondag – Aanbid samen God. Zoek een online kerkdienst. (Veel kerken zetten hun kinderprogramma’s nu online.) Kijk samen een video in de Bijbel App en praat erover.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen