Kush banon nën strehën e të Tejlartit

Kush banon nën strehën e të Tejlartit

1  
Kush banon nën strehën e të Tejlartit, qëndron nën hijen e të gjithëpushtetshmit.

2  
Do t’i them ZOTIT: «Ti je streha ime e fortesa ime, je Perëndia im, te ti kam besim».

3  
Ai do të të çlirojë nga laku i gjuetarit dhe nga plaga vdekjeprurëse.

4  
Me pendët e tij do të të mbulojë, nën krahët e tij strehë do të gjesh, shqyt e mburojë është besnikëria e tij.

5  
Nuk do ta kesh frikë tmerrin e natës e as shigjetën që vringëllon ditën

6  
as murtajën që endet nëpër terr e as shfarosjen që shkreton në zheg.

7  
Le të bien mijëra përreth teje, apo dhjetëra mijëra në të djathtën tënde, ty nuk do të të prekë asgjë.

8  
Vetëm hap sytë e shih ndëshkimin e të paudhëve.

9  
ZOTI është streha jote, i Tejlarti banesa jote

10  
nuk të prek asnjë e keqe dhe tendës sate sëmundje nuk do t’i afrohet.

11  
Ai do të urdhërojë engjëjt e tij të të ruajnë përgjatë të gjitha udhëve.

12  
Në duart e tyre do të të mbajnë, që këmba jote të mos ndeshë në gur.

13  
Mbi këlyshë luanësh e mbi nepërka do të shkelësh, do të shtypësh luanë e gjarpërinj.

14  
«Do ta çliroj, sepse më deshi, do ta mbroj, se njohu emrin tim.

15  
Do të më thërrasë e unë do t’i përgjigjem, në vështirësi me të do të jem, do ta shpëtoj e nder do t’i jap.

16  
Do ta kënaq me jetë të gjatë dhe shpëtimin tim do t’i dëftej».

Psalm 91 in Albanian

Psalm 91 in English

CategoriesUncategorized