การปลดปล่อยในสิ่งที่ไม่คาดคิด

กราฟิกกระจกสี

ในวันอีสเตอร์ เราระลึกถึงพระวรกายที่แตกสลายของพระเยซูที่ทำให้การแตกสลายของเราสิ้นสุดลง

แต่ก่อนที่เราจะสรรเสริญการฟื้นคืนพระชนม์ สิ่งสำคัญคือต้องมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก่อนการเสียสละสูงสุดของพระเยซู

หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคือพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

ช่วงเวลาของกระยาหารมื้อสุดท้ายนั้นพิเศษเพราะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปัสกา

นั่นอาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กน้อย แต่พระเยซูทรงใช้เพื่อเชื่อมโยงการสิ้นพระชนม์—และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์—กับการอพยพของชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์

เหตุใดเทศกาลปัสกาจึงมีความสำคัญ

เทศกาลปัสกาเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ชาวยิวถือปฏิบัติมาหลายร้อยปีก่อนพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

หลังจากการกดขี่หลายสิบปีในอียิปต์ พระเจ้าจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการเป็นทาสและนำพวกเขาไปยังดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับพวกเขา

แต่ก่อนอื่น พระองค์ทรงต้องแต่งตั้งผู้นำขึ้นเพื่อช่วยระดมชาวอิสราเอล—โมเสส

เมื่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้า โมเสสทูลขออิสรภาพของชาวอิสราเอลจากฟาโรห์ แต่คำตอบทุกครั้งคือไม่

พระเจ้าจึงทรงส่งภัยพิบัติหลายครั้งเพื่อทรมานชาวอียิปต์

แต่พระทัยของฟาโรห์ยังคงแข็งกระด้าง

ในที่สุด การหลบหนี

ทางเลือกสุดท้าย พระเจ้าส่งโรคระบาดครั้งสุดท้าย: ทูตสวรรค์แห่งความตายมาฆ่าลูกชายหัวปีของทุกครอบครัวในอียิปต์

เพราะการกดขี่ที่ชั่วร้ายและความโหดร้ายของฟาโรห์—อีกทั้งความไม่เต็มใจที่จะกลับใจจากบาปของเขา—พระเจ้าจึงทรงคืนความยุติธรรม

แต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมบางสิ่งที่ฟาโรห์ไม่ให้ นั่นคือทางออก

ก่อนเกิดโรคระบาดครั้งสุดท้าย ชาวอิสราเอลได้รับคำสั่งให้ทาสีประตูบ้านด้วยเลือดของลูกแกะที่บูชายัญ ด้วยวิธีนี้เมื่อทูตสวรรค์แห่งความตายมาถึงบ้านของพวกเขาจะ ผ่านไปและลูกชายหัวปีของพวกเขาจะรอด

อาจดูเหมือนเป็นสัญลักษณ์แปลก ๆ แต่ด้วยการตายของลูกแกะ พระเจ้านำความชั่วร้ายมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

หลังจากโรคระบาดครั้งสุดท้าย—และการตายของบุตรชายหัวปีของเขา—ในที่สุดฟาโรห์ก็ให้อิสรภาพแก่ชาวอิสราเอล

เมื่อพวกเขาตั้งรกรากในดินแดนแห่งพันธสัญญา พวกเขาฉลองเทศกาลปัสกาทุกปีด้วยงานเลี้ยงซึ่งประกอบด้วยขนมปัง น้ำองุ่น และลูกแกะบูชายัญ

ลูกแกะซึ่งปราศจากตำหนิ

หนึ่งพันปีต่อมา พระเยซูและเหล่าสาวกมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารค่ำเพื่อเฉลิมฉลองในลักษณะเดียวกัน

พระเยซูทรงหยิบขนมปัง ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหักส่งให้เหล่าสาวกและตรัสว่า “จงรับไปรับประทานเถิด นี่เป็นกายของเรา”

แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วยื่นให้กับพวกเขาและตรัสว่า “ท่านทุกคนจงรับไปดื่มเถิด นี่คือโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งหลั่งรินเพื่ออภัยโทษบาปแก่คนเป็นอันมาก”

มัทธิว 26:26-28

ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ พระเยซูทรงเชื่อมโยงเทศกาลปัสกากับแผนการของพระเจ้าเพื่อไถ่โลก

องค์ประกอบสุดท้ายของอาหารปัสกาคือลูกแกะ แต่เท่าที่เราสามารถบอกได้ ไม่มีลูกแกะบนโต๊ะที่กระยาหารมื้อสุดท้าย

นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นั่นเป็นสัญลักษณ์

พระเจ้าทรงช่วยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสของฟาโรห์ผ่านทางลูกแกะ

โดยทางพระเยซู พระเจ้าทรงช่วยโลกจากการเป็นทาสแห่งความบาปและความตาย

การเรียกให้ลงมือทำ

ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังพระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

การเสียสละของพระองค์คือการรับบาปทั้งหมดของมนุษย์ พระองค์ทรงยอมให้พระบิดาทอดทิ้งพระองค์เองเพื่อที่เราจะไม่ต้องแยกขาดจากพระเจ้า

พระเยซูไม่เพียงแค่ต้องการให้เราเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา พระองค์ต้องการให้เรามีส่วนร่วมโดยการมีความสัมพันธ์กับพระองค์

ในการทำเช่นนั้น เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เมื่อเราเข้าใกล้วันศุกร์ประเสริฐ ขอให้ระลึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของพระเจ้า—ที่ดำเนินมาหลายพันปี—เพื่อไถ่เราทุกคน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมลแบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม