Verlossing in het onverwachte

Gebrandschilderd glas afbeelding

Met Pasen gedenken we dat Jezus’ gebroken lichaam een eind heeft gemaakt aan onze gebrokenheid.

Maar voordat we de opstanding eren, is het belangrijk om terug te kijken naar de gebeurtenissen die leidden tot Jezus’ ultieme offer.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de uren voor Jezus’ dood was het Laatste Avondmaal.

De timing van het Laatste Avondmaal was speciaal omdat het plaatsvond tijdens Pesach.

Dat lijkt misschien een onbeduidend detail, maar Jezus gebruikte het om zijn dood — en opstanding — te verbinden met de uittocht van de Israëlieten uit Egypte.

Waarom Pesach belangrijk is

Pesach was een cruciale gebeurtenis die het Joodse volk al honderden jaren voor het Laatste Avondmaal in acht nam.

Na tientallen jaren van onderdrukking in Egypte zou God zijn volk bevrijden uit hun slavernij en hen brengen naar het land dat Hij hun beloofd had.

Maar eerst moest Hij een leider aanwijzen om de Israëlieten te mobiliseren — Mozes.

Mozes, door God aangespoord, vroeg de farao om hun vrijheid, maar elke keer was het antwoord nee.

Als antwoord stuurde God een reeks plagen om de Egyptenaren te kwellen.

Maar het hart van de farao bleef verhard.

Eindelijk, een ontsnapping.

Als laatste redmiddel zond God een laatste plaag: een engel des doods om de eerstgeboren zoon van ieder gezin in Egypte te doden.

Vanwege de wrede, onderdrukkende slechtheid van de farao — en zijn onwil om berouw te tonen over zijn zonden — zorgde God voor gerechtigheid.

Maar God voorzag in iets wat de farao nooit heeft geboden: een uitweg.

Vóór de laatste plaag werd de Israëlieten opgedragen de deuren van hun huizen te beschilderen met het bloed van een offerlam. Op die manier zouden, wanneer de engel des doods zou komen, hun huizen worden gepasseerd, en hun eerstgeboren zonen zouden worden gered.

Het lijkt misschien een vreemd symbool, maar door de dood van het lam brengt God het kwaad tot gerechtigheid.

Na de laatste plaag — en de dood van zijn eerstgeboren zoon — gaf de farao de Israëlieten eindelijk de vrijheid.

Toen zij zich in het beloofde land vestigden, herdachten zij Pesach ieder jaar met een feestmaal — bestaande uit brood, wijn en een offerlam.

Het onberispelijke lam

Duizend jaar later kwamen Jezus en zijn discipelen rond de tafel zitten om op dezelfde manier feest te vieren.

Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. ‘Neem dit,’ zei Hij, ‘en eet het op, want dit is mijn lichaam.’

‘Drink er allemaal uit,’ zei Hij. ‘Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonden te bewerken.’

Mattheüs 26:26-28

Met deze woorden verbond Jezus Pesach met Gods plan om de wereld te verlossen.

Het laatste element van de Pesachmaaltijd is een lam. Maar voor zover wij weten, stond er geen lam op de tafel bij het Laatste Avondmaal.

Dat was geen fout. Het was een symbolisch statement.

Door het lam redde God de Israëlieten uit de slavernij van de farao.

Door Jezus redt God de wereld van de slavernij van zonde en dood.

Oproep tot actie

Minder dan 24 uur na het Laatste Avondmaal, blies Jezus zijn laatste adem uit aan het kruis.

Zijn offer was om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Hij liet Zich door zijn Vader verlaten, zodat wij nooit van God gescheiden hoefden te worden.

Jezus wil niet alleen dat wij begrijpen wat Hij voor ons gedaan heeft, Hij wil dat wij er deel aan hebben door een relatie met Hem aan te gaan.

Daardoor worden wij deel van het grootste verhaal ooit verteld.

Laten we, nu Goede Vrijdag nadert, niet vergeten dat we deel mogen uitmaken van Gods plan, dat al duizenden jaren in de maak is, om ons allen te verlossen.

FacebookOp Facebook delen

TwitterOp Twitter delen

E-mailVia e-mail delen

Dit bericht is ook beschikbaar in: English Afrikaans Indonesisch Duits Spaans Filipino (Tagalog) Frans Italiaans Portugees Roemeens Russisch Japans Chinees (Vereenvoudigd) Chinees (Traditioneel) Koreaans Pools Thais Oekraïens Vietnamees