“พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า…”

กางเขน

การอธิษฐานเป็นการบอกพระเจ้าถึงสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ ทั้งเรื่องที่น่ายินดีและไม่สบายใจ พระเยซูทรงทำเช่นนี้ในหลาย ๆ สถานการณ์ รวมทั้งบนไม้กางเขนด้วย

… พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามา สะบักธานี?” (ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?”)

มัทธิว 27:46

คุณสามารถทำตามแบบอย่างของพระเยซูได้! วันนี้ ลองใคร่ครวญถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วยคำอธิษฐานพิเศษซึ่งมีอยู่ในแอปพระคัมภีร์

มาอธิษฐานกันเถอะ

บันทึกคำอธิษฐานนี้และแบ่งปันกับเพื่อน ๆ เพื่อแสวงหาพระเยซูด้วยกัน

Facebookแบ่งปันบนเฟซบุ๊ค

Twitterแบ่งปันบนทวีตเตอร์

อีเมล์แบ่งปันทางอีเมล

โพสต์นี้ยังมีใน: อังกฤษ ภาษาราชการของแอฟริกาใต้ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก) ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี ภาษาดัทช์ โปรตุเกส โรมาเนีย ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน (ตัวย่อ) ภาษาจีน (ตัวเต็ม) ภาษาเกาหลี โปแลนด์ ยูเครน เวียตนาม